Thứ sáu, 03/02/2023    
Tài khoản: Mật khẩu:
Tìm kiếm:    

 

   TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

"NHÂN VĂN - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"


 THÔNG BÁO
     Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp DCK18 và các lớp khóa trước
     Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp DCĐL19
     Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp DCL19 và các khóa trước bảo vệ lại

 LICH THI
     Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Đại học liên thông khóa 21
     Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Đại học chính quy khóa 19-22
     Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 các lớp Đại học liên thông khóa 20, 21

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022-2023
     Thời khóa biểu tuần 24 từ ngày 09-01-2023
     Thời khóa biểu tuần 23 từ ngày 03-01-2023
     Thời khóa biểu tuần 22 từ ngày 26 -12-2022

 THÔNG BÁO HSSV
     Biểu mẫu dùng cho Đồ án tốt nghiệp
      LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV NĂM HỌC 2017-2018
     Thông báo 1143/TB-ĐHPVĐ ngày 21/7/2017 v/v đăng ký học phần HK1 năm học 2017-2018

 ĐIỂM TỔNG KẾT
      ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ 2 CÁC LỚP ĐH CHÍNH QUI NĂM HỌC 2021-2022
      ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 CÁC LỚP ĐH CHÍNH QUI NĂM HỌC 2021-2022
      ĐIỂM TỔNG KẾT CÁC LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM HỌC 2020-2021

 BIỂU MẪU DÙNG CHO GV
     Mẫu lịch trình tín chỉ
     BÁO GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015
     MẪU LÀM ĐIỂM HỌC LẠI CÁC LỚP TÍN CHỈ

 BIỂU MẪU DÙNG CHO SV
     Biểu mẫu xét rèn luyện
     QUY ĐỊNH ĐỒ ÁN TN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
     Mau xet tot nghiep (danh cho SV tin chi)

 FILE NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN
     File nhập điểm thành phần năm học 2022-2023
     File nhập điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2021-2022
     File nhập điểm thành phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp khóa 18, 19, 20, 21

 Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu tuần 24 từ ngày 09-01-2023
 Thời khóa biểu tuần 23 từ ngày 03-01-2023
 Thời khóa biểu tuần 22 từ ngày 26 -12-2022
 Thời khóa biểu tuần 21 từ ngày 19 -12-2022
 Thời khóa biểu tuần 20 từ ngày 12 -12-2022
 Thời khóa biểu tuần 19 từ ngày 05-12-2022
 Thời khóa biểu tuần 18 từ ngày 28-11-2022
 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Đại học liên thông khóa 21
 Thời khóa biểu tuần 17 từ ngày 21-11-2022
 Thời khóa biểu tuần 16 từ ngày 14-11-2022

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901