Thứ năm, 22/10/2020    
Tìm kiếm:    

 

   TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

"NHÂN VĂN - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"


 THÔNG BÁO
     Kế hoạch nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2020
     ______Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp DCK16
     ______Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 02/2020
     ______Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp DCL18
     ______Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Bậc Đại học
     ______Kế hoạch nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2019
     ______Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019
     ______Lịch bảo vệ đề tài khoa học sinh viên 2018

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018
     TKB học kỳ hè từ ngày 28-06-2018
     ______TKB học kỳ hè từ ngày 18-06-2018
     ______TKB học kỳ hè từ ngày 11-06-2018
     ______TKB học kỳ hè từ ngày 28-05-2018
     ______TKB tuần 42 từ ngày 07-05-2018
     ______TKB tuần 41 từ ngày 02-05-2018
     ______ TKB tuần 40 từ ngày 23-04-2018
     ______TKB tuần 39 từ ngày 16-04-2018

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019
     TKB lớp riêng (bổ sung kiến thức cho sinh viên lớp DCL18)
     ______TKB tuần học kỳ hè năm học 2018-2019
     ______TKB tuần 42 từ ngày 06-05-2019
     ______TKB tuần 40 từ ngày 22-04-2019
     ______TKB tuần 39 từ ngày 16-04-2019
     ______TKB tuần 38 từ ngày 08-04-2019
     ______ TKB tuần 37 từ ngày 01-04-2019
     ______TKB tuần 36 từ ngày 25-03-2019

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020
     Thời khóa biểu tuần 55 từ ngày 03-08-2020
     ______Thời khóa biểu tuần 54 từ ngày 27-07-2020
     ______Thời khóa biểu tuần 53 từ ngày 20-07-2020
     ______ Thời khóa biểu học kỳ hè áp dụng từ ngày 13/07/2020
     ______Thời khóa biểu tuần 52 từ ngày 13-07-2020
     ______ Thời khóa biểu học kỳ hè áp dụng từ ngày 06/07/2020
     ______Thời khóa biểu tuần 51 từ ngày 06-07-2020
     ______Thời khóa biểu học kỳ hè áp dụng từ ngày 29/6/2020

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021
     Thời khóa biểu tuần 12 từ ngày 19-10-2020
     ______Thời khóa biểu tuần 11 từ ngày 12-10-2020
     ______Thời khóa biểu tuần 10 từ ngày 05-10-2020
     ______Thời khóa biểu tuần 09 từ ngày 28-09-2020
     ______Thời khóa biểu tuần 08 từ ngày 21-09-2020
     ______Thời khóa biểu tuần 07 từ ngày 14-09-2020
     ______Thời khóa biểu tuần 06 từ ngày 07-09-2020
     ______Thời khóa biểu tuần 05 từ ngày 31-08-2020 (dạy học trực tuyến)

 THỜI KHÓA BIỂU 2015-2016
     TKB DCL15 từ ngày 25-7-2016
     ______TKB DCL15 từ ngày 18-7-2016
     ______TKB DCL15 từ ngày 11-7-2016
     ______TKB TUAN HK HE TU NGAY 3-5-2016
     ______TKB TUAN 50 DCL15 TU NGAY 3-5-2016
     ______TKB DCL15 tuần 49từ ngày 27/6/2016
     ______TKB DCL15 tuần 48 từ ngày 20/6/2016
     ______TKB DCL15 từ ngày 13-6-2016

 LICH THI
     Lịch thi các học phần bổ sung kiến thức HK2 (2019-2020) dành cho lớp DCL19 và DCĐL19 (điều chỉnh)
     ______ Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2019-2020 lớp DCL19 (điều chỉnh)
     ______Lịch thi môn riêng học kỳ 3 năm học 2019-2020
     ______Lịch thi các lớp riêng (học lại, học cải thiện) học kỳ II năm học 2019-2020
     ______ Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp chính quy khóa 17,18,19
     ______Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 lớp DCĐL19
     ______Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2019-2020 lớp DCK16
     ______Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 lớp DCL19

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017
      TKB tuần 51 từ ngày 10-07-2017 (HK HÈ)
     ______TKB tuần 50 từ ngày 03-07-2017 (HK HÈ)
     ______TKB tuần 49 từ ngày 26-06-2017 (HK HÈ)
     ______TKB tuần 46 từ ngày 05-06-2017 (HK HÈ)
     ______TKB tuần 45 từ ngày 29-05-2017 (HK HÈ)
     ______ TKB tuần 44 từ ngày 22-05-2017 (HK HÈ)
     ______TKB tuần 41 từ ngày 01-05-2017
     ______TKB tuần 40 từ ngày 24-04-2017

 Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu tuần 12 từ ngày 19-10-2020
 Thời khóa biểu tuần 11 từ ngày 12-10-2020
 Thời khóa biểu tuần 10 từ ngày 05-10-2020
 File nhập điểm thành phần các học phần bổ sung kiến thức lớp DCL19 và DCĐL19 học kỳ 2 năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu tuần 09 từ ngày 28-09-2020
 Thời khóa biểu tuần 08 từ ngày 21-09-2020
 Sứ mạng và tầm nhìn khoa KTCN
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH NĂM HỌC 2020-2021
 Thời khóa biểu tuần 07 từ ngày 14-09-2020
 Thời khóa biểu tuần 06 từ ngày 07-09-2020

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901