Thứ ba, 27/10/2020    
Tìm kiếm:    
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC 09:38 29/10/2012 [11579]

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TỔNG SỐ CB-GV: 33

-PHÓ TRƯỞNG KHOA (Phụ trách khoa):  THS. TRƯƠNG QUANG DŨNG

-PHÓ TRƯỞNG KHOA:  THS. NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG

-PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. NGUYỄN QUẬN

CÁC BỘ MÔN

-TRƯỞNG BỘ MÔN CƠ KHÍ:                THS. NGUYỄN HOÀNG LĨNH

-TRƯỞNG BỘ MÔN ĐIỆN-ĐIỆN TỬ:    THS. TRẦN THỊ ÁNH DUYÊN

CÁC TRỢ LÝ

-TRỢ LÝ GIÁO VỤ                     THS.NGUYỄN NGỌC VIÊN

-TRỢ LÝ VP KHOA                   THS. HỒ NGỌC VĂN CHÍ

 

I. BỘ MÔN CƠ KHÍ
 
Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Hoàng Lĩnh
STT Họ và tên Số điện thoại Email
1 ThS. Phạm Văn Anh 0935.760.086 pvanh@pdu.edu.vn
2 ThS. Hồ Ngọc Văn Chí 01653.774.075 hnvchi@pdu.edu.vn
3 ThS.Trương Quang Dũng  0982.799.590 tqdung@pdu.edu.vn
4 ThS. Đào Minh Đức 0905.423.314 dmduc@pdu.edu.vn
5 ThS. Bùi Trung Kiên 0984.770.171 btkien@pdu.edu.vn
6 ThS. Lê Văn Lanh 0914.060.044 lvlanh@pdu.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Hoàng Lĩnh 0982.009.324 nhlinh@pdu.edu.vn
8 ThS. Trần Thị Tuyết Mai 0987.888.799 tttmai@pdu.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Vĩnh Phối 0918.162.283 nvphoi@pdu.edu.vn
10 TS. Nguyễn Quận 0972.300.600 nquan@pdu.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Ngọc Thiện 0914.158.808 nnthien@pdu.edu.vn
12 ThS. Trần Văn Thùy 0908.340.248 tvthuy@pdu.edu.vn
13 ThS. Đỗ Minh Tiến 0914.241.919 dmtien@pdu.edu.vn
14 ThS.Nguyễn Văn Trúc 0914.018.271 nvtruc@pdu.edu.vn
15 ThS. Phạm Văn Trung 0984.705.677 phamvantrung@pdu.edu.vn
16 ThS.Trần Thanh Tùng 0905.888.475 tttung@pdu.edu.vn
17 ThS. Nguyễn Ngọc Viên 0989.572.535 nnvien@pdu.edu.vn
 
II. BỘ MÔN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
 
 Trưởng bộ môn: ThS. Trần Thị Ánh Duyên
STT Họ và tên Số điện thoại Email
1 ThS. Trần Thị Ánh Duyên  0914.735.335 ttaduyen@pdu.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Phạm Hoàng Dũng  0984.740.655 nphdung@pdu.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Đình Hoàng  0122.444.8698 ndhoang@pdu.edu.vn
4 KS. Trần Xuân Huệ  0914.121.663 txhue@pdu.edu.vn
5 ThS. Lê Trương Huy  0947.033.870 lthuy@pdu.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Hữu Mỹ  0983.027.306 nhmy@pdu.edu.vn
7 ThS. Trương Quang Sanh  0905.760.197 tqsanh@pdu.edu.vn 
8 ThS. Nguyễn Đức Thiện  0913.434.854 ndthien@pdu.edu.vn
9 ThS. Võ Trường Tiến  0914.003.885 vttien@pdu.edu.vn

 

 

 

 

 


 Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu tuần 13 từ ngày 26-10-2020
 Thời khóa biểu tuần 12 từ ngày 19-10-2020
 Thời khóa biểu tuần 11 từ ngày 12-10-2020
 Thời khóa biểu tuần 10 từ ngày 05-10-2020
 File nhập điểm thành phần các học phần bổ sung kiến thức lớp DCL19 và DCĐL19 học kỳ 2 năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu tuần 09 từ ngày 28-09-2020
 Thời khóa biểu tuần 08 từ ngày 21-09-2020
 Sứ mạng và tầm nhìn khoa KTCN
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH NĂM HỌC 2020-2021
 Thời khóa biểu tuần 07 từ ngày 14-09-2020

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901