Departments of PDU
  Chủ nhật, 19/08/2018    
Tìm kiếm:    

 Tin quan trọng
 
 TKB tuần 05 từ ngày 20-08-2018
 ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018
 TKB tuần 04 từ ngày 13-08-2018
 TKB tuần 03 từ ngày 06-08-2018
 Lịch thi môn riêng (lần 2) học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 17
 Thông báo phòng thi từ ngày 23/07/2018 đến ngày 27/07/2018
  Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2017-2018
 TKB học kỳ hè từ ngày 28-06-2018
 TKB học kỳ hè từ ngày 18-06-2018
 TKB học kỳ hè từ ngày 11-06-2018
 

 

 

 MỌI GÓP Ý XIN GỬI VỀ

nnvien@pdu.edu.vn

 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC 09:38 29/10/2012 [8694]

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TỔNG SỐ CB-GV: 40

-TRƯỞNG KHOA:           THS. NGUYỄN QUỐC BẢO

-PHÓ TRƯỞNG KHOA:  THS. TRƯƠNG QUANG DŨNG

-PHÓ TRƯỞNG KHOA:  THS. NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG

CÁC BỘ MÔN

-TRƯỞNG BỘ MÔN CƠ KHÍ:                THS. NGUYỄN HOÀNG LĨNH

-TRƯỞNG BỘ MÔN ĐIỆN-ĐIỆN TỬ:      THS. TRẦN THỊ ÁNH DUYÊN

-TRƯỞNG BỘ MÔN NÔNG LÂM-NGƯ:  THS PHAN Ý NHI

CÁC TRỢ LÝ

-TRỢ LÝ GIÁO VỤ                     THS.NGUYỄN NGỌC VIÊN

-TRỢ LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT    THS.PHẠM VĂN TRUNG

-TRỢ LÝ VP KHOA                   HỒ NGỌC GIÀU

I. BỘ MÔN CƠ KHÍ
 
Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Hoàng Lĩnh
STT Họ và tên Số điện thoại Email
1 ThS. Phạm Văn Anh
0935.760.086 pvanh@pdu.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Quốc Bảo
0905.311.727
nqbao@pdu.edu.vn
3 Phan Trung Châu
0917.963.987 ptchau@pdu.edu.vn
4 KS. Hồ Ngọc Văn Chí
01653.774.075 hnvchi@pdu.edu.vn
5 ThS.Trương Quang Dũng (B) 0982.799.590 tqdung@pdu.edu.vn
6 ThS. Đào Minh Đức 0905.423.314 dmduc@pdu.edu.vn
7 KS. Bùi Trung Kiên 0984.770.171 btkien@pdu.edu.vn
8
KS. Lê Văn Lanh
0914.060.044
lvlanh@pdu.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Hoàng Lĩnh
0982.009.324
nhlinh@pdu.edu.vn
10 ThS. Trần Thị Tuyết Mai
0987.888.799
tttmai@pdu.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Vĩnh Phối 0918.162.283 nvphoi@pdu.edu.vn
12 KS. Nguyễn Phước 0973.451.000 nphuoc@pdu.edu.vn
13 TS. Nguyễn Quận 0972.300.600 nquan@pdu.edu.vn
14 KS. Nguyễn Ngọc Thiện 0914.158.808 nnthien@pdu.edu.vn
15 ThS. Trần Văn Thùy 0908.340.248 tvthuy@pdu.edu.vn
16 ThS. Đỗ Minh Tiến 0914.241.919 dmtien@pdu.edu.vn
17 KS.Nguyễn Văn Trúc 0914.018.271 nvtruc@pdu.edu.vn
18 ThS. Phạm Văn Trung 0984.705.677 phamvantrung@pdu.edu.vn
19 ThS.Trần Thanh Tùng 0905.888.475 tttung@pdu.edu.vn
20 ThS. Phạm Trường Tùng 0935.418.001 pttung@pdu.edu.vn
21 ThS. Nguyễn Ngọc Viên
0989.572.535
nnvien@pdu.edu.vn

II. BỘ MÔN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
 
 Trưởng bộ môn: ThS. Trần Thị Ánh Duyên
STT Họ và tên Số điện thoại Email
1 ThS. Trần Thị Ánh Duyên  0914.735.335 ttaduyen@pdu.edu.vn
2 KS. Trần Việt Cường  0914.282.281 tvcuong@pdu.edu.vn
3 KS. Trương Quang Dũng (A)  0914.091.188 tqdung07@pdu.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Phạm Hoàng Dũng  0984.740.655 nphdung@pdu.edu.vn
5 ThS. Nguyễn Đình Hoàng  0122.444.8698 ndhoang@pdu.edu.vn
6 KS. Trần Xuân Huệ  0914.121.663 txhue@pdu.edu.vn
7 ThS. Lê Trương Huy  0947.033.870 lthuy@pdu.edu.vn
8 ThS. Nguyễn Thùy Linh  0985.005.257 ntlinh@pdu.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Hữu Mỹ  0983.027.306 nhmy@pdu.edu.vn
10 KS. Trương Quang Sanh  0905.760.197 tqsanh@pdu.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Đức Thiện  0913.434.854 ndthien@pdu.edu.vn
12
ThS. Võ Trường Tiến  0914.003.885
vttien@pdu.edu.vn
 

 

 


 Tiêu điểm
 
 TKB tuần 05 từ ngày 20-08-2018
 ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018
 TKB tuần 04 từ ngày 13-08-2018
 TKB tuần 03 từ ngày 06-08-2018
 Lịch thi môn riêng (lần 2) học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 17
 Thông báo phòng thi từ ngày 23/07/2018 đến ngày 27/07/2018
  Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2017-2018
 TKB học kỳ hè từ ngày 28-06-2018
 TKB học kỳ hè từ ngày 18-06-2018
 TKB học kỳ hè từ ngày 11-06-2018

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

        ktslaptop.com

 

 

 

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901