Thứ bảy, 24/02/2024    
Tìm kiếm:    
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC 09:38 29/10/2012 [1241]

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TỔNG SỐ CB-GV: 22

-PHÓ TRƯỞNG KHOA (Phụ trách khoa):  THS. TRƯƠNG QUANG DŨNG

-PHÓ TRƯỞNG KHOA:  THS. NGUYỄN HOÀNG LĨNH

CÁC BỘ MÔN

-TRƯỞNG BỘ MÔN CƠ KHÍ:                TS. NGUYỄN VĨNH PHỐI

-TRƯỞNG BỘ MÔN ĐIỆN-ĐIỆN TỬ:    THS. TRẦN THỊ ÁNH DUYÊN

CÁC TRỢ LÝ

-TRỢ LÝ GIÁO VỤ                     THS.NGUYỄN NGỌC VIÊN

-TRỢ LÝ VP KHOA                   THS. HỒ NGỌC VĂN CHÍ

 

I. BỘ MÔN CƠ KHÍ
 
Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Vĩnh Phối
STT Họ và tên Số điện thoại Email
1 TS. Phạm Văn Anh 0935.760.086 pvanh@pdu.edu.vn
2 ThS. Hồ Ngọc Văn Chí 01653.774.075 hnvchi@pdu.edu.vn
3 ThS.Trương Quang Dũng  0982.799.590 tqdung@pdu.edu.vn
4 ThS. Đào Minh Đức 0905.423.314 dmduc@pdu.edu.vn
5 ThS. Bùi Trung Kiên 0984.770.171 btkien@pdu.edu.vn
6 ThS. Lê Văn Lanh 0914.060.044 lvlanh@pdu.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Hoàng Lĩnh 0982.009.324 nhlinh@pdu.edu.vn
8 ThS. Trần Thị Tuyết Mai 0987.888.799 tttmai@pdu.edu.vn
9 TS. Nguyễn Vĩnh Phối 0918.162.283 nvphoi@pdu.edu.vn
10 TS. Nguyễn Quận 0972.300.600 nquan@pdu.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Ngọc Thiện 0914.158.808 nnthien@pdu.edu.vn
12 TS. Trần Văn Thùy 0908.340.248 tvthuy@pdu.edu.vn
13 ThS. Đỗ Minh Tiến 0914.241.919 dmtien@pdu.edu.vn
14 ThS.Nguyễn Văn Trúc 0914.018.271 nvtruc@pdu.edu.vn
15 ThS. Trần Thanh Tùng 0905.888.475 tttung@pdu.edu.vn
16 ThS. Nguyễn Ngọc Viên 0989.572.535 nnvien@pdu.edu.vn
       
 
II. BỘ MÔN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
 
 Trưởng bộ môn: ThS. Trần Thị Ánh Duyên
STT Họ và tên Số điện thoại Email
1 ThS. Trần Thị Ánh Duyên  0914.735.335 ttaduyen@pdu.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Phạm Hoàng Dũng  0984.740.655 nphdung@pdu.edu.vn
3 ThS. Lê Trương Huy 0947.033.870 lthuy@pdu.edu.vn 
4 ThS. Trương Quang Sanh 0905.760.197 tqsanh@pdu.edu.vn
5 ThS. Nguyễn Đức Thiện 0913.434.854 ndthien@pdu.edu.vn
6 ThS. Võ Trường Tiến 0914.003.885 vttien@pdu.edu.vn
       
       
       

 

 

 

 

 


 Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu tuần 30 từ ngày 19-02-2024
 Lịch thi học kỳ 1 NH 2023-2024 các lớp ĐH liên thông CQ DCL22, DCDL22, DCL23
 Thời khóa biểu tuần 27, 28, 29 từ ngày 29-01-2024 (sinh viên nghỉ tết)
 Thời khóa biểu tuần 26 từ ngày 22-01-2024
 Thời khóa biểu tuần 25 từ ngày 15-01-2024
 Thời khóa biểu tuần 24 từ ngày 08-01-2024
  Thời khóa biểu tuần 23 từ ngày 01-01-2024
 Thời khóa biểu tuần 22 từ ngày 25-12-2023
 ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC HỌC KÌ 1, NH 2023-2024
 Thời khóa biểu tuần 21 từ ngày 18-12-2023

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 0255.3822901

EMAIL: ktcn@pdu.edu.vn