Thứ sáu, 22/09/2023    
Tìm kiếm:    
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC 09:38 29/10/2012 [449]

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TỔNG SỐ CB-GV: 22

-PHÓ TRƯỞNG KHOA (Phụ trách khoa):  THS. TRƯƠNG QUANG DŨNG

-PHÓ TRƯỞNG KHOA:  THS. NGUYỄN HOÀNG LĨNH

CÁC BỘ MÔN

-TRƯỞNG BỘ MÔN CƠ KHÍ:                TS. NGUYỄN VĨNH PHỐI

-TRƯỞNG BỘ MÔN ĐIỆN-ĐIỆN TỬ:    THS. TRẦN THỊ ÁNH DUYÊN

CÁC TRỢ LÝ

-TRỢ LÝ GIÁO VỤ                     THS.NGUYỄN NGỌC VIÊN

-TRỢ LÝ VP KHOA                   THS. HỒ NGỌC VĂN CHÍ

 

I. BỘ MÔN CƠ KHÍ
 
Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Vĩnh Phối
STT Họ và tên Số điện thoại Email
1 TS. Phạm Văn Anh 0935.760.086 pvanh@pdu.edu.vn
2 ThS. Hồ Ngọc Văn Chí 01653.774.075 hnvchi@pdu.edu.vn
3 ThS.Trương Quang Dũng  0982.799.590 tqdung@pdu.edu.vn
4 ThS. Đào Minh Đức 0905.423.314 dmduc@pdu.edu.vn
5 ThS. Bùi Trung Kiên 0984.770.171 btkien@pdu.edu.vn
6 ThS. Lê Văn Lanh 0914.060.044 lvlanh@pdu.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Hoàng Lĩnh 0982.009.324 nhlinh@pdu.edu.vn
8 ThS. Trần Thị Tuyết Mai 0987.888.799 tttmai@pdu.edu.vn
9 TS. Nguyễn Vĩnh Phối 0918.162.283 nvphoi@pdu.edu.vn
10 TS. Nguyễn Quận 0972.300.600 nquan@pdu.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Ngọc Thiện 0914.158.808 nnthien@pdu.edu.vn
12 TS. Trần Văn Thùy 0908.340.248 tvthuy@pdu.edu.vn
13 ThS. Đỗ Minh Tiến 0914.241.919 dmtien@pdu.edu.vn
14 ThS.Nguyễn Văn Trúc 0914.018.271 nvtruc@pdu.edu.vn
15 ThS. Trần Thanh Tùng 0905.888.475 tttung@pdu.edu.vn
16 ThS. Nguyễn Ngọc Viên 0989.572.535 nnvien@pdu.edu.vn
       
 
II. BỘ MÔN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
 
 Trưởng bộ môn: ThS. Trần Thị Ánh Duyên
STT Họ và tên Số điện thoại Email
1 ThS. Trần Thị Ánh Duyên  0914.735.335 ttaduyen@pdu.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Phạm Hoàng Dũng  0984.740.655 nphdung@pdu.edu.vn
3 ThS. Lê Trương Huy 0947.033.870 lthuy@pdu.edu.vn 
4 ThS. Trương Quang Sanh 0905.760.197 tqsanh@pdu.edu.vn
5 ThS. Nguyễn Đức Thiện 0913.434.854 ndthien@pdu.edu.vn
6 ThS. Võ Trường Tiến 0914.003.885 vttien@pdu.edu.vn
       
       
       

 

 

 

 

 


 Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu tuần 08 từ ngày 18-09-2023
 Thời khóa biểu tuần 07 từ ngày 11-09-2023
  Thời khóa biểu tuần 06 từ ngày 04-09-2023
 Thời khóa biểu tuần 05 từ ngày 28-08-2023
 Thời khóa biểu tuần 04 từ ngày 21-08-2023
 Lịch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 các lớp Đại học liên thông khóa 22
 Thời khóa biểu tuần 03 từ ngày 14-08-2023
 Thời khóa biểu tuần 02 từ ngày 07-08-2023
 Thời khóa biểu tuần 01 từ ngày 31-07-2023
 Thời khóa biểu tuần 01 từ ngày 31-07-2023

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 0255.3822901

EMAIL: ktcn@pdu.edu.vn