Thứ hai, 01/05/2017    
Tìm kiếm:    

 Tin quan trọng
 
 TKB tuần 41 từ ngày 01-05-2017
 TKB tuần 40 từ ngày 24-04-2017
 Kế hoạch nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2017
  TKB tuần 39 từ ngày 17-04-2017
 Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 các lớp riêng KTCN
 TKB tuần 38 từ ngày 10-04-2017
 TKB tuần 37 từ ngày 03-04-2017
 Lịch thi môn riêng HK2 năm học 2016-2017 các lớp KTCN
 TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017 (LỚP RIÊNG)
 TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017
 

 

 

MỌI GÓP Ý XIN GỬI VỀ

tttung@pdu.edu.vn

 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     CƠ CẤU TỔ CHỨC 09:38 29/10/2012 [7146]
 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

-TRƯỞNG KHOA:           THS. NGUYỄN QUỐC BẢO

-PHÓ TRƯỞNG KHOA:  THS. TRƯƠNG QUANG DŨNG

-PHÓ TRƯỞNG KHOA:  THS. NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG

CÁC BỘ MÔN

-TRƯỞNG BỘ MÔN CƠ KHÍ:                THS. NGUYỄN HOÀNG LĨNH

-TRƯỞNG BỘ MÔN ĐIỆN-ĐIỆN TỬ:      THS. TRẦN THỊ ÁNH DUYÊN

-TRƯỞNG BỘ MÔN NÔNG LÂM-NGƯ:  THS PHAN Ý NHI

CÁC TRỢ LÝ

-TRỢ LÝ GIÁO VỤ                     THS.NGUYỄN NGỌC VIÊN

-TRỢ LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT    THS.PHẠM VĂN TRUNG

-TRỢ LÝ VP KHOA                   HỒ NGỌC GIÀU

I. BỘ MÔN CƠ KHÍ
       
STT Họ và tên Số điện thoại Email
1 ThS.Nguyễn Quốc Bảo 0905.311.727 baoqng2006@gmail.com
2 ThS.Nguyễn Hoàng Lĩnh 0982.009.324 hlinh1976@gmail.com
3 ThS.Phạm Văn Anh 0935.760.086 phamvananhhl@gmail.com
4 Phan Trung Châu 0917.963.987 phantrungchaupdu@yahoo.com.vn
5 ThS.Trương Quang Dũng (B) 0982.799.590 truongquangdungb@gmail.com
6 ThS.Đào Minh Đức 0905.423.314 dmd2482004@yahoo.com
7 KS.Bùi Trung Kiên 0984.770.171 kienpdu@yahoo.com
8 ThS.Nguyễn Vĩnh Phối 0918.162.283 vinhphoi@gmail.com
9 TS.Nguyễn Quận 0972.300.600 quanckm@gmail.com
10 KS.Nguyễn Ngọc Thiện 0914.158.808 nnthienpdu@gmail.com
11 ThS.Trần Văn Thùy 0908.340.248 tvthuy.pdu@gmail.com
12 KS.Đỗ Minh Tiến 0914.241.919 dominhtien.ktcn@yahoo.com.vn
13 KS.Nguyễn Văn Trúc 0914.018.271 truccdcd@gmail.com
14 ThS. Phạm Văn Trung 0984.705.677 pvtrungbc@gmail.com
15 ThS.Trần Thanh Tùng 0905.888.475 tttung@pdu.edu.vn
16 ThS.Phạm Trường Tùng 0935.418.001 phamtruongtung@gmail.com
17

ThS.Trần Thị Tuyết Mai

0987888799 tuyetmaibql@gmail.com
18

ThS. Nguyễn Ngọc Viên

0989.572.535 nnvien@pdu.edu.vn
19

KS.Nguyễn Phước

0973451000 phuocpdu@gmail.com

II. BỘ MÔN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
 
STT Họ và tên Số điện thoại Email
1 ThS.Trần Thị Ánh Duyên  0914.735.335  anhduyentt2009@yahoo.com.vn
2 KS.Trần Việt Cường  0914.282.281  cuongqngai@gmail.com
3 KS.Trương Quang Dũng (A)  0914.091.188  quangdzung07@yahoo.com.vn
4 ThS.Nguyễn Phạm Hoàng Dũng 0984.740.655 dungph.etech03@gmail.com
5 ThS.Nguyễn Đình Hoàng  0122.444.8698  nguyenhoang64@gmail.com
6 KS.Trần Xuân Huệ  0914.121.663  tranxuanhue40@yahoo.com
7 ThS.Lê Trương Huy  0947.033.870  huycdcd@gmail.com
8 ThS.Nguyễn Thùy Linh  0985.005.257  vinhlinhhtd_84@yahoo.com
9 ThS.Nguyễn Hữu Mỹ  0983.027.306  nguyenhuumy2006@gmail.com
10 KS.Trương Quang Sanh 0905.760.197  
11 ThS.Nguyễn Đức Thiện  0913.434.854  thiencdcd@yahoo.com
 
III. BỘ MÔN NÔNG - LÂM - NGƯ
 
STT Họ và tên Số điện thoại Email
1 ThS.Phan Ý Nhi  0914.217.872  swallow2212@yahoo.com
2 ThS.Trương Thị Mỹ Anh  0903.551.277  myanhtrng@gmail.com
3 ThS.Nguyễn Minh Cần  0978.554.211  minhcanst@gmail.com
4 ThS.Trương Thị Bích Hồng  0904.124.001  trbhong@gmail.com
5 CN.Phạm Anh Nga  0125.507.1582  ngaphamanh@yahoo.com
6 Hồ Ngọc Giàu
0935.273.718 hongocgiau.ktcn@gmail.com

7 Lê Mỹ Tiểu Ngọc
01676749484  
 


 Tiêu điểm
 
 TKB tuần 41 từ ngày 01-05-2017
 TKB tuần 40 từ ngày 24-04-2017
 Kế hoạch nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2017
  TKB tuần 39 từ ngày 17-04-2017
 Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 các lớp riêng KTCN
 TKB tuần 38 từ ngày 10-04-2017
 TKB tuần 37 từ ngày 03-04-2017
 Lịch thi môn riêng HK2 năm học 2016-2017 các lớp KTCN
 TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017 (LỚP RIÊNG)
 TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

        ktslaptop.com

 

 

 

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901