KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

  Thứ ba, 05/12/2023    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU CHÍNH
 THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN - NĂM 2023
 DS BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2023-2024

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
     Giới thiệu chung 15:39 09/03/2011 [684]

 

 

KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

  Điện thoại: 0255 3825195
  Email: sptn@pdu.edu.vn
  Địa chỉ: Tầng 4 Khu A3 986 Quang Trung,TP Quảng Ngãi

  P. Trưởng khoa (Phụ trách): ThS. Bùi Thị Hoàng Phương
 

GIỚI THIỆU
 I. Đặc điểm
          Khoa Sư phạm Tự nhiên trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập theo quyết định số 01/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02 tháng 01 năm 2008 của hiệu trường Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
         1. Tổng số giảng viên: Lúc thành lập có 32 CB, GV. Đến nay (năm học 2021-2022) có 18 GV 
         2. Các bộ môn thuộc khoa
                     - Giáo dục Tiểu học.
                     - Toán học
                     - Vật lý.
 II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa
          Khoa Sư phạm Tự nhiên là một trong những đơn vị quản lí hành chính cơ sở của trường Đại học Phạm Văn Đồng có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

  1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập  và chủ trì tổ chức đào tạo các ngành học:
       Ngành Giáo dục Tiểu học.
       Ngành Sư phạm Toán
       Ngành Sư phạm Vật lý 
                              
  Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

          3. Quản lí chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực chuyên môn thuộc khoa quản lí.
          4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy-học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
          5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học.
Xây dựng kế hoạch báo cáo Hiệu trưởng để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

 III. Các chuyên ngành, bậc và hệ đào tạo
      Ngành đào tạo/ Bậc đào tạo/ Hệ đào tạo
  Giáo viên Tiểu học: Đại học, Cao đẳng hính quy
  Giáo viên Toán học: Đại học, Cao đẳng chính quy.
  Giáo viên Vật lý:  Đại học chính quy
                                                 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC
- Bí thư chi bộ: Bùi Thị Hoàng Phương
        - PBT: Nguyễn Tấn Sự

- Phó Trưởng Khoa (Phụ trách): GVC ThS. Bùi Thị Hoàng Phương 
- Phó trường Khoa: ThS. Nguyễn Tấn Sự

- Chủ tịch công đoàn: GVC ThS. Phan Bá Trình 
- Bí thư Liên chi đoàn: ThS. Nguyễn Bích Hà

Trưởng bộ môn Giáo dục Tiểu học: ThS. Võ Tuấn Thanh
Trưởng bộ môn: Toán: TS. Liên Vương lâm
Trưởng bộ môn: Vật lý: ThS. Nguyễn Thị Kiều Thu

 BỘ MÔN THUỘC KHOA

 

1. GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

 

a. Chức năng:

 

      Đào tạo giáo viên: Ngành Tiểu học trình độ đại học và cao đẳng; Bồi dưỡng giáo viên đến trình độ đạt chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019.

b. Đội ngũ giảng viên:

 

 

 

 

 

2. SƯ PHẠM TOÁN HỌC

 

a. Chức năng:

 

      Đào tạo giáo viên Ngành sư phạm Toán học trình độ đại học và cao đẳng; Bồi dưỡng giáo viên đến trình độ đạt chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019.

b. Đội ngũ giảng viên:

 

 

 

 

 

3. SƯ PHẠM VẬT LÝ

 

a. Chức năng:

 

      Đào tạo giáo viên Ngành sư phạm vật lý trình độ đại học; Bồi dưỡng giáo viên đến trình độ đạt chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019.

b. Đội ngũ giảng viên:

 

 


 Tiêu điểm
 
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 19 (Từ 04/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 18 (Từ 27/11/2023)
 LỊCH THI HK 1 - 2023-2024 (DÀNH CHO KHÓA 20-21-22 & DVLV21-ND71)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 16 (Từ 13/11/2023)
 MẪU BẢNG ĐIỂM F1 - NĂM HỌC 2023-2024
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 15 (Từ 06/11/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 14 (Từ 30/10/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 13 (Từ 23/10/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 12 (Từ 16/10/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 11 (Từ 09/10/2023)

 


  


 Tin mới nhất
 
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 19 (Từ 04/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 18 (Từ 27/11/2023)
 LỊCH THI HK 1 - 2023-2024 (DÀNH CHO KHÓA 20-21-22 & DVLV21-ND71)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 16 (Từ 13/11/2023)
 MẪU BẢNG ĐIỂM F1 - NĂM HỌC 2023-2024
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 15 (Từ 06/11/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 14 (Từ 30/10/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 13 (Từ 23/10/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 12 (Từ 16/10/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 11 (Từ 09/10/2023)
Trở lại đầu trang