Thứ tư, 12/12/2018    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Thông báo đột xuất về Sinh hoạt chuyên đề
 Thông báo: Sinh hoạt chuyên đề 27/7
 Thông báo Kế hoạch Sinh hoạt chuyên đề 2
 THỜI KHÓA BIỂU HK II 2016-2017 cập nhật 5/12
 LỊCH THI MÔN RIÊNG LẦN I HK I (2016-2017) Các lớp CĐ CQ K16 và CĐ Liên thông K15
 THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2016-2017
 Mẫu đơn xin cấp bảng điểm (KQHT)
 Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp mới
 Thông báo về việc tổ chức tập huấn Công nghệ Thông tin cho Dạy học tích cực đối với Sinh viên sư phạm
 VVOB mời quý thầy/cô đánh giá hoạt động giai đoạn 2008-2013

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
     Chức năng - Nhiệm vụ 15:39 09/03/2011 [8442]

 
 

KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

  Điện thoại: 0255 3825195
  Email: sptn@pdu.edu.vn
  Địa chỉ: Tầng 4 Khu A3 986 Quang Trung,TP Quảng Ngãi

  P. Trưởng khoa (Phụ trách): ThS. Bùi Thị Hoàng Phương
  P. Trưởng khoa: CN. Võ Duy Ấn
  P. Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Tấn Sự
 

GIỚI THIỆU
 I. Đặc điểm
          Khoa Sư phạm Tự nhiên trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập theo quyết định số 01/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02 tháng 01 năm 2008 của hiệu trường Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
         1. Tổng số cán bộ, giáo viên: 34, trong đó có:
                       32 giảng viên, giáo viên, 01 cán bộ văn phòng, 01 phụ tá phòng thực hành.
         2. Các bộ môn thuộc khoa
                     - Giáo dục Tiểu học.
                     - Toán
                     - Vật lý- Kỹ thuật Công nghiệp
                     - Địa - Kinh tế gia đình.

 II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa
          Khoa Sư phạm Tự nhiên là một trong những đơn vị quản lí hành chính cơ sở của trường Đại học Phạm Văn Đồng có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:
          1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập  và chủ trì tổ chức đào tạo các ngành học:
       Ngành Giáo dục Tiểu học.
       Ngành Sư phạm Toán
       Ngành Sư phạm Vật lý 
       Ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
       Ngành Sư phạm Địa lý.
       Ngành Sư phạm Kinh tế Gia đình

                              
  Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

          3. Quản lí chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực chuyên môn thuộc khoa quản lí.
          4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy-học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
          5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học.
Xây dựng kế hoạch báo cáo Hiệu trưởng để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

 III. Các chuyên ngành, bậc và hệ đào tạo

        
      Ngành đào tạo/ Bậc đào tạo/ Hệ đào tạo
  Giáo viên Tiểu học. Trung cấp; Cao đẳng Chính quy; Vừa làm vừa học
  Giáo viên Toán học. Cao đẳng. Chính quy.
  Giáo viên Vật lý. Đại học, Cao đẳng Chính quy
  Giáo viên Địa lý. Cao đẳng. Chính quy.
  Giáo viên Công nghệ. Cao đẳng. Chính quy.


 CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Bí thư chi bộ: ThS. Lê Đình Phương
- Phó BT chi bộ: ThS. Bùi Thị Hoàng Phương
- UV: ThS. Nguyễn Thị Hòa

- Phó Trưởng Khoa (Phụ trách): ThS. Bùi Thị Hoàng Phương 
- Phó Trưởng Khoa: CN. Võ Duy Ấn
- Phó trường Khoa: Nguyễn Tấn Sự

- Chủ tịch công đoàn: ThS. Phan Bá Trình 
- Bí thư Liên chi đoàn: CN. 

Trưởng bộ môn Giáo dục Tiểu học: ThS. Võ Tuấn Thanh
Trưởng bộ môn: Toán: TS. Trần Ngọc Khuê
Trưởng bộ môn: Lý - Kỹ thuật Công nghiệp: ThS. Nguyễn Thị Kiều Thu
Trưởng bộ môn Địa - Kinh tế gia đình: ThS. Phan Thông


BỘ MÔN THUỘC KHOA


1. GIÁO DỤC TIỂU HỌC
a. Danh sách giáo viên, cán bộ:


b. Chức năng:
     
Đào tạo giáo viên: 
          - Ngành Tiểu học
          - Bậc cao đẳng và trung cấp hệ chính quy và VLVH

2. TOÁN
a. Danh sách giáo viên, cán bộ:

b. Chức năng:
     
Đào tạo giáo viên:
           - Ngành Sư phạm Toán
           - Bậc cao đẳng


3. LÝ - KỸ THUẬT CÔNG
 NGHIỆP
a. Danh sách giáo viên, cán bộ


b. Chức năng

     
Đào tạo giáo viên: 
          - Ngành Lý - Kỹ thuật Công nghiệp
          - Bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy

4. ĐỊA - KINH
 TẾ GIA ĐÌNH
a. Danh sách giáo viên, cán bộ


b. Chức năng

     
Đào tạo giáo viên: 
          - Ngành Địa lý;
          - Ngành Công nghệ (phần KTGĐ)
          - Bậc cao đẳng hệ chính quy.

 


 Tiêu điểm
 
 THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 (áp dụng từ ngày 17/12/2018)
 Thông báo nghỉ học
 THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 (áp dụng từ ngày 10/12/2018)
 Lịch công tác tuần 21, năm học 2018-2019 (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)
 THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THI NVSP CẤP KHOA NĂM HỌC 2018-2019
 Lịch công tác tuần 20, năm học 2018-2019 (Từ 03/12/2018 đến 09/12/2018)
 Lịch phân phòng thi HK1 (2018-2019)
 Lịch thi môn riêng HKI Năm học 2018-2019
 THỜI KHÓA BIỂU VÀ PHÂN PHÒNG HK I NH 2018-2019 (Từ ngày 24 đến ngày 29/9/2018
 THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK I 2018-2019 (áp dụng từ ngày 17/09/2018

 


  


 Tin mới nhất
 
 THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 (áp dụng từ ngày 17/12/2018)
 Thông báo nghỉ học
 THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 (áp dụng từ ngày 10/12/2018)
 Lịch công tác tuần 21, năm học 2018-2019 (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)
 THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THI NVSP CẤP KHOA NĂM HỌC 2018-2019
 Lịch công tác tuần 20, năm học 2018-2019 (Từ 03/12/2018 đến 09/12/2018)
  TRI KỶ
 Phân biệt hoang mạc và sa mạc khác nhau như thế nào?
 Lịch công tác tuần 19, năm học 2018-2019 (Từ 29/11/2018 đến 02/12/2018)
  Lịch công tác tuần 18, năm học 2018-2019 (Từ 19/11/2018 đến 25/11/2018)
Trở lại đầu trang