Thứ sáu, 22/01/2021    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Thông báo đột xuất về Sinh hoạt chuyên đề
 Thông báo: Sinh hoạt chuyên đề 27/7
 Thông báo Kế hoạch Sinh hoạt chuyên đề 2
 THỜI KHÓA BIỂU HK II 2016-2017 cập nhật 5/12
 LỊCH THI MÔN RIÊNG LẦN I HK I (2016-2017) Các lớp CĐ CQ K16 và CĐ Liên thông K15
 THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2016-2017
 Mẫu đơn xin cấp bảng điểm (KQHT)
 Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp mới
 Thông báo về việc tổ chức tập huấn Công nghệ Thông tin cho Dạy học tích cực đối với Sinh viên sư phạm
 VVOB mời quý thầy/cô đánh giá hoạt động giai đoạn 2008-2013

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
     Giới thiệu chung 15:39 09/03/2011 [10943]

 

KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

  Điện thoại: 0255 3825195
  Email: sptn@pdu.edu.vn
  Địa chỉ: Tầng 4 Khu A3 986 Quang Trung,TP Quảng Ngãi

  P. Trưởng khoa (Phụ trách): ThS. Bùi Thị Hoàng Phương
 

GIỚI THIỆU
 I. Đặc điểm
          Khoa Sư phạm Tự nhiên trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập theo quyết định số 01/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02 tháng 01 năm 2008 của hiệu trường Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
         1. Tổng số cán bộ, giáo viên: 34, trong đó có:
                       32 giảng viên, giáo viên, 01 cán bộ văn phòng, 01 phụ tá phòng thực hành.
         2. Các bộ môn thuộc khoa
                     - Giáo dục Tiểu học.
                     - Toán
                     - Vật lý- Kỹ thuật Công nghiệp
                     - Địa - Kinh tế gia đình.

 II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa
          Khoa Sư phạm Tự nhiên là một trong những đơn vị quản lí hành chính cơ sở của trường Đại học Phạm Văn Đồng có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:
          1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập  và chủ trì tổ chức đào tạo các ngành học:
       Ngành Giáo dục Tiểu học.
       Ngành Sư phạm Toán
       Ngành Sư phạm Vật lý 
       Ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
       Ngành Sư phạm Địa lý.
       Ngành Sư phạm Kinh tế Gia đình

                              
  Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

          3. Quản lí chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực chuyên môn thuộc khoa quản lí.
          4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy-học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
          5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học.
Xây dựng kế hoạch báo cáo Hiệu trưởng để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

 III. Các chuyên ngành, bậc và hệ đào tạo

        
      Ngành đào tạo/ Bậc đào tạo/ Hệ đào tạo
  Giáo viên Tiểu học. Trung cấp; Cao đẳng Chính quy; Vừa làm vừa học
  Giáo viên Toán học. Cao đẳng. Chính quy.
  Giáo viên Vật lý. Đại học, Cao đẳng Chính quy
  Giáo viên Địa lý. Cao đẳng. Chính quy.
  Giáo viên Công nghệ. Cao đẳng. Chính quy.


 CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Bí thư chi bộ: ThS. Lê Đình Phương
- Phó BT chi bộ: ThS. Bùi Thị Hoàng Phương
- UV: ThS. Nguyễn Thị Hòa

- Phó Trưởng Khoa (Phụ trách): ThS. Bùi Thị Hoàng Phương 
- Phó trường Khoa: Nguyễn Tấn Sự

- Chủ tịch công đoàn: ThS. Phan Bá Trình 
- Bí thư Liên chi đoàn: CN. Nguyễn Bích Hà

Trưởng bộ môn Giáo dục Tiểu học: ThS. Võ Tuấn Thanh
Trưởng bộ môn: Toán: TS. Trần Ngọc Khuê
Trưởng bộ môn: Lý - Kỹ thuật Công nghiệp: ThS. Nguyễn Thị Kiều Thu
Trưởng bộ môn Địa - Kinh tế gia đình: ThS. Phan Thông


BỘ MÔN THUỘC KHOA


1. GIÁO DỤC TIỂU HỌC
a. Danh sách giáo viên, cán bộ:


b. Chức năng:
     
Đào tạo giáo viên: 
          - Ngành Tiểu học
          - Bậc cao đẳng và trung cấp hệ chính quy và VLVH

2. TOÁN
a. Danh sách giáo viên, cán bộ:

b. Chức năng:
     
Đào tạo giáo viên:
           - Ngành Sư phạm Toán
           - Bậc cao đẳng


3. LÝ - KỸ THUẬT CÔNG
 NGHIỆP
a. Danh sách giáo viên, cán bộ


b. Chức năng

     
Đào tạo giáo viên: 
          - Ngành Lý - Kỹ thuật Công nghiệp
          - Bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy

4. ĐỊA - KINH
 TẾ GIA ĐÌNH
a. Danh sách giáo viên, cán bộ


b. Chức năng

     
Đào tạo giáo viên: 
          - Ngành Địa lý;
          - Ngành Công nghệ (phần KTGĐ)
          - Bậc cao đẳng hệ chính quy.

 


 Tiêu điểm
 
 MỜI HỌP KHOA & HỌP CHI BỘ THƯỜNG KỲ
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 25 (Áp dụng từ ngày 18.01.2021)
  TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 24 (Áp dụng từ ngày 11.01.2021)
 HỌP LIÊN TỊCH KHOA & GVCN ĐẦU NĂM 2021
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 23 (Áp dụng từ ngày 04.01.2021)
  TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 22 (Áp dụng từ ngày 28.12.2020)
  TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 21 (Áp dụng từ ngày 21.12.2020)
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 20 (Áp dụng từ ngày 14.12.2020)
 HỌP CHI THƯỜNG KỲ
 HỌP CHI BỘ ĐỘT XUẤT 1

 


  


 Tin mới nhất
 
 MỜI HỌP KHOA & HỌP CHI BỘ THƯỜNG KỲ
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 25 (Áp dụng từ ngày 18.01.2021)
  TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 24 (Áp dụng từ ngày 11.01.2021)
 HỌP LIÊN TỊCH KHOA & GVCN ĐẦU NĂM 2021
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 23 (Áp dụng từ ngày 04.01.2021)
  TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 22 (Áp dụng từ ngày 28.12.2020)
  TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 21 (Áp dụng từ ngày 21.12.2020)
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 20 (Áp dụng từ ngày 14.12.2020)
 HỌP CHI THƯỜNG KỲ
 HỌP CHI BỘ ĐỘT XUẤT 1
Trở lại đầu trang