Thứ hai, 19/08/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Thông báo đột xuất về Sinh hoạt chuyên đề
 Thông báo: Sinh hoạt chuyên đề 27/7
 Thông báo Kế hoạch Sinh hoạt chuyên đề 2
 THỜI KHÓA BIỂU HK II 2016-2017 cập nhật 5/12
 LỊCH THI MÔN RIÊNG LẦN I HK I (2016-2017) Các lớp CĐ CQ K16 và CĐ Liên thông K15
 THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2016-2017
 Mẫu đơn xin cấp bảng điểm (KQHT)
 Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp mới
 Thông báo về việc tổ chức tập huấn Công nghệ Thông tin cho Dạy học tích cực đối với Sinh viên sư phạm
 VVOB mời quý thầy/cô đánh giá hoạt động giai đoạn 2008-2013

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

 CHI BỘ
     Mẫu bổ sung hồ sơ ĐV (mẫu 3-HSĐV) 11:41 08/12/2017 [1547]

 Tải về tại đây

 
Các tin khác liên quan :

      Mẫu Bảng kiểm điểm đảng viên 2017 16:11 17/11/2017 [637]


      Mẫu bản Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu (hằng năm) 21:14 19/09/2017 [1627]


      Mẫu viết thu hoạch học tập NQ TW 5 06:51 30/08/2017 [694]


      Thông báo Kế hoạch Sinh hoạt chuyên đề 2 09:22 08/06/2017 [1252]


      Mẫu kế hoạch cá nhân Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM 2017 19:28 26/12/2016 [2180]


      Mẫu kiểm điểm ĐV và bổ sung Hồ sơ + mẫu Nhận xét ĐV nơi cư trú 10:02 02/12/2015 [1772]


      Thông báo họp khẩn 09:52 02/12/2015 [1084]


      Thông báo họp khẩn 11:04 07/10/2015 [1382]


      Thông báo khẩn 08:35 10/09/2015 [1280]


      ĐẠI HỘI CHI BỘ 15:57 21/05/2013 [2111]


      Kết nạp 2 đảng viên là sinh viên 15:05 18/12/2011 [2900]


      19 điều đảng viên không được làm 11:05 17/09/2011 [2245]


      Lễ kết nạp Đảng viên mới 18:00 14/03/2011 [2379]


      Thông báo Họp công đoàn Khoa 14:09 10/03/2011 [2263] Tiêu điểm
 
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 05 (19.8 - 24.8.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 05 (Áp dụng từ ngày 19.8.2019
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 04 (Áp dụng từ ngày 12.8.2019)
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 04 (12.8.- 17.8.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 03 (Âp dụng từ ngày 05.8.2019)
  LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 03 (05.8.- 10.8.2019)
 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020
 DANH SACH SV TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (ĐỢT 1)
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 02 (29.7 - 04.8.2019)
 LỊCH HỌC "TUẦN SHCD-HSSV" ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

 


  


 Tin mới nhất
 
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 05 (19.8 - 24.8.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 05 (Áp dụng từ ngày 19.8.2019
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 04 (Áp dụng từ ngày 12.8.2019)
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 04 (12.8.- 17.8.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 03 (Âp dụng từ ngày 05.8.2019)
  LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 03 (05.8.- 10.8.2019)
 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020
 DANH SACH SV TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (ĐỢT 1)
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 02 (29.7 - 04.8.2019)
 LỊCH HỌC "TUẦN SHCD-HSSV" ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020
Trở lại đầu trang