Thứ hai, 19/08/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Thông báo đột xuất về Sinh hoạt chuyên đề
 Thông báo: Sinh hoạt chuyên đề 27/7
 Thông báo Kế hoạch Sinh hoạt chuyên đề 2
 THỜI KHÓA BIỂU HK II 2016-2017 cập nhật 5/12
 LỊCH THI MÔN RIÊNG LẦN I HK I (2016-2017) Các lớp CĐ CQ K16 và CĐ Liên thông K15
 THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2016-2017
 Mẫu đơn xin cấp bảng điểm (KQHT)
 Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp mới
 Thông báo về việc tổ chức tập huấn Công nghệ Thông tin cho Dạy học tích cực đối với Sinh viên sư phạm
 VVOB mời quý thầy/cô đánh giá hoạt động giai đoạn 2008-2013

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

  + BỘ MÔN: GIÁO DỤC TIỂU HỌC
     BỘ MÔN: GIÁO DỤC TIỂU HỌC 17:46 24/09/2011 [8609]

Trưởng bộ môn: ThS Võ Tuấn Thanh
Email:
totieuhoc@pdu.edu.vn

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN - LÝ LỊCH KHOA HỌC 

STT Họ và tên Năm sinh Học hàm-Học vị Chuyên ngành Lý lịch KH
1 Võ Duy Ấn 1958 Cử nhân Văn học xem LL
2 Nguyễn Thị Bích Hà 1993 Cử nhân Văn học xem LL
3 Đồng Muôn 1962 Cử nhân Sinh học xem LL
4 Phạm Thủy Tần 1965 Cử nhân Văn học xem LL
5 Trần Thị Hạnh Thắm 1962 Cử nhân Sử-Chính trị xem LL
6 Võ Tuấn Thanh 1970 Thạc sĩ Toán học xem LL
7 Lê Văn Thuận 1966 Thạc sĩ Toán học xem LL

 

 

 


 Tiêu điểm
 
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 05 (19.8 - 24.8.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 05 (Áp dụng từ ngày 19.8.2019
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 04 (Áp dụng từ ngày 12.8.2019)
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 04 (12.8.- 17.8.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 03 (Âp dụng từ ngày 05.8.2019)
  LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 03 (05.8.- 10.8.2019)
 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020
 DANH SACH SV TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (ĐỢT 1)
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 02 (29.7 - 04.8.2019)
 LỊCH HỌC "TUẦN SHCD-HSSV" ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

 


  


 Tin mới nhất
 
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 05 (19.8 - 24.8.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 05 (Áp dụng từ ngày 19.8.2019
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 04 (Áp dụng từ ngày 12.8.2019)
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 04 (12.8.- 17.8.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 03 (Âp dụng từ ngày 05.8.2019)
  LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 03 (05.8.- 10.8.2019)
 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020
 DANH SACH SV TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (ĐỢT 1)
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 02 (29.7 - 04.8.2019)
 LỊCH HỌC "TUẦN SHCD-HSSV" ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020
Trở lại đầu trang