Thứ bảy, 19/09/2020    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Thông báo đột xuất về Sinh hoạt chuyên đề
 Thông báo: Sinh hoạt chuyên đề 27/7
 Thông báo Kế hoạch Sinh hoạt chuyên đề 2
 THỜI KHÓA BIỂU HK II 2016-2017 cập nhật 5/12
 LỊCH THI MÔN RIÊNG LẦN I HK I (2016-2017) Các lớp CĐ CQ K16 và CĐ Liên thông K15
 THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2016-2017
 Mẫu đơn xin cấp bảng điểm (KQHT)
 Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp mới
 Thông báo về việc tổ chức tập huấn Công nghệ Thông tin cho Dạy học tích cực đối với Sinh viên sư phạm
 VVOB mời quý thầy/cô đánh giá hoạt động giai đoạn 2008-2013

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

 


 LỊCH TUẦN
     HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA SPTN NĂM HỌC 2020-2021
     ______HỌP LIÊN TỊCH MỞ RỘNG - TUẦN 03 (17.8.2020)
     ______LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 54 (từ 27.7 đến 01.8.2020)
     ______ LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 53 (Từ 20.7 đến 25.7.2020)
     ______ LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 51 (06.7 đến 11.7.2020)
     ______LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 49 (22.6 đến 27.6.2020)
     ______ LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 48 (15.6 đến 20.6.2020)
     ______LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 47 (08.6 đến 13.6.2020)

 THÔNG BÁO - CÔNG TÁC KHÁC
     HỌP KHOA
     ______MỜI HỌP LIÊN TỊCH KHOA MỞ RỘNG
     ______MỜI HỌP.
     ______THÔNG BÁO HỌP CHI BỘ THƯỜNG KỲ (THÁNG 7)
     ______THÔNG BÁO VỀ HỌP CHUYÊN ĐỀ
     ______Thông báo đột xuất về Sinh hoạt chuyên đề
     ______Thông báo: Sinh hoạt chuyên đề 27/7
     ______Thông báo họp đột xuất

 Tiêu điểm
 
 HỌP CHI BỘ ĐỊNH KỲ - THÁNG 9
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 07 (Áp dụng từ ngày 14.9.2020)
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 07 (Áp dụng từ ngày 14.9.2020)
 HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA SPTN NĂM HỌC 2020-2021
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 06 (Áp dụng từ ngày 07.9.2020)
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 05 (Áp dụng từ ngày 31.8.2020)
 HỌP KHOA
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 04 (Áp dụng từ ngày 24.8.2020)
 HỌP LIÊN TỊCH MỞ RỘNG - TUẦN 03 (17.8.2020)
 THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

 


  


 Tin mới nhất
 
 HỌP CHI BỘ ĐỊNH KỲ - THÁNG 9
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 07 (Áp dụng từ ngày 14.9.2020)
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 07 (Áp dụng từ ngày 14.9.2020)
 HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA SPTN NĂM HỌC 2020-2021
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 06 (Áp dụng từ ngày 07.9.2020)
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 05 (Áp dụng từ ngày 31.8.2020)
 HỌP KHOA
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 04 (Áp dụng từ ngày 24.8.2020)
 HỌP LIÊN TỊCH MỞ RỘNG - TUẦN 03 (17.8.2020)
 THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020
Trở lại đầu trang