Thứ ba, 01/12/2020    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Thông báo đột xuất về Sinh hoạt chuyên đề
 Thông báo: Sinh hoạt chuyên đề 27/7
 Thông báo Kế hoạch Sinh hoạt chuyên đề 2
 THỜI KHÓA BIỂU HK II 2016-2017 cập nhật 5/12
 LỊCH THI MÔN RIÊNG LẦN I HK I (2016-2017) Các lớp CĐ CQ K16 và CĐ Liên thông K15
 THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2016-2017
 Mẫu đơn xin cấp bảng điểm (KQHT)
 Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp mới
 Thông báo về việc tổ chức tập huấn Công nghệ Thông tin cho Dạy học tích cực đối với Sinh viên sư phạm
 VVOB mời quý thầy/cô đánh giá hoạt động giai đoạn 2008-2013

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh 


 LỊCH TUẦN
     HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA SPTN NĂM HỌC 2020-2021
     ______HỌP LIÊN TỊCH MỞ RỘNG - TUẦN 03 (17.8.2020)
     ______LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 54 (từ 27.7 đến 01.8.2020)
     ______ LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 53 (Từ 20.7 đến 25.7.2020)
     ______ LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 51 (06.7 đến 11.7.2020)
     ______LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 49 (22.6 đến 27.6.2020)
     ______ LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 48 (15.6 đến 20.6.2020)
     ______LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 47 (08.6 đến 13.6.2020)

 THÔNG BÁO - CÔNG TÁC KHÁC
     HỌP LIÊN TỊCH KHOA (MỞ RỘNG)
     ______THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
     ______HỌP KHOA
     ______MỜI HỌP LIÊN TỊCH KHOA MỞ RỘNG
     ______MỜI HỌP.
     ______THÔNG BÁO HỌP CHI BỘ THƯỜNG KỲ (THÁNG 7)
     ______THÔNG BÁO VỀ HỌP CHUYÊN ĐỀ
     ______Thông báo đột xuất về Sinh hoạt chuyên đề

 Tiêu điểm
 
 HỌP CHI BỘ ĐỘT XUẤT
 DS phòng thi HK1, NH 2020-2021
 BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN (MẪU F1) HK1, 2020-2021
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 15 (Áp dụng từ ngày 09.11.2020)
 HỌP LIÊN TỊCH KHOA (MỞ RỘNG)
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 13-14-15 (Áp dụng từ ngày 19.10.2020)
 HỌP CHI BỘ ĐỊNH KỲ
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 12 (Áp dụng từ ngày 19.10.2020)
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 11 (Áp dụng từ ngày 12.10.2020)
 THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 


  


 Tin mới nhất
 
 HỌP CHI BỘ ĐỘT XUẤT
 DS phòng thi HK1, NH 2020-2021
 BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN (MẪU F1) HK1, 2020-2021
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 15 (Áp dụng từ ngày 09.11.2020)
 HỌP LIÊN TỊCH KHOA (MỞ RỘNG)
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 13-14-15 (Áp dụng từ ngày 19.10.2020)
 HỌP CHI BỘ ĐỊNH KỲ
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 12 (Áp dụng từ ngày 19.10.2020)
 TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 11 (Áp dụng từ ngày 12.10.2020)
 THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
Trở lại đầu trang