Thứ năm, 18/08/2022    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

 
     TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 11 (Áp dụng từ ngày 11.10.2021) 00:06 10/10/2021 [211]
  
      CHÀO ĐÓN SINH VIÊN KHÓA 21 - KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

 
Các tin khác liên quan :

      TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 3: Từ 15/8/2022) 06:44 15/08/2022 [19]


      TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 2: Từ 08/8/2022) 08:28 06/08/2022 [49]


      TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 43-47 (Áp dụng từ ngày 23.5.2022) 15:21 21/05/2022 [109]


       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 42 (Áp dụng từ ngày 16.5.2022) 18:16 15/05/2022 [71]


      TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 40-41 (Áp dụng từ ngày 02.5.2022) 14:30 08/05/2022 [127]


      TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 38-39 (Áp dụng từ ngày 18.4.2022) 22:42 15/04/2022 [112]


       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 37 (Áp dụng từ ngày 11.4.2022) 08:05 10/04/2022 [332]


      TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 35-36 (Áp dụng từ ngày 28.3.2022) 13:47 26/03/2022 [184]


      TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 34 (Áp dụng từ ngày 21.3.2022) 22:15 19/03/2022 [143]


       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 33 (Áp dụng từ ngày 14.3.2022) 12:32 13/03/2022 [213]


      TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 32 (Áp dụng từ ngày 07.3.2022) 22:05 04/03/2022 [150]


       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 31 (Áp dụng từ ngày 28.02.2022) 10:45 27/02/2022 [132]


      TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 30 (Áp dụng từ ngày 21.02.2022) 18:47 18/02/2022 [190]


      TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 29 (Áp dụng từ ngày 14.02.2022) 14:07 11/02/2022 [152]


      TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 24-25 (Áp dụng từ ngày 10.01.2022) 22:37 08/01/2022 [151]

        TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 21-22 (Áp dụng từ ngày 20.12.2021) 17:44 19/12/2021 [149]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 20 (Áp dụng từ ngày 13.12.2021) 08:08 12/12/2021 [237]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 18-19 (Áp dụng từ ngày 29.11.2021) 21:21 28/11/2021 [172]
        TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 17 (Áp dụng từ ngày 22.11.2021) 06:51 22/11/2021 [155]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 12 đến 16 (Áp dụng từ ngày 18.10.2021) 22:34 15/10/2021 [224]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 07 - 10 (Áp dụng từ ngày 13.9.2021) 12:36 12/09/2021 [220]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 06 (Áp dụng từ ngày 06.9.2021) 17:46 03/09/2021 [227]
        TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 05 (Áp dụng từ ngày 30.8.2021) 23:31 28/08/2021 [424]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 04 (Áp dụng từ ngày 23.8.2021) 15:20 22/08/2021 [648]
        TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 03 (Áp dụng từ ngày 16.8.2021) 06:53 15/08/2021 [223]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 02 (Áp dụng từ ngày 09.8.2021) 22:12 06/08/2021 [286]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 43-48 (Áp dụng từ ngày 24.5.2021) 11:56 22/05/2021 [279]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 40 (Áp dụng từ ngày 03.5.2021) 20:42 02/05/2021 [335]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 39 (Áp dụng từ ngày 26.4.2021) 07:46 24/04/2021 [271]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 38 (Áp dụng từ ngày 19.4.2021) 14:02 18/04/2021 [275]
        TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 37 (Áp dụng từ ngày 12.4.2021) 14:14 11/04/2021 [260]
       . 14:14 11/04/2021 [335]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 36 (Áp dụng từ ngày 05.4.2021) 10:04 04/04/2021 [362]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 35 (Áp dụng từ ngày 29.3.2021) 13:08 27/03/2021 [259]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 34 (Áp dụng từ ngày 22.3.2021) 09:15 20/03/2021 [268]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 33 (Áp dụng từ ngày 15.3.2021) 12:19 13/03/2021 [324]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 30 (Áp dụng từ ngày 22.02.2021) 07:13 23/02/2021 [259]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 26 (Áp dụng từ ngày 25.01.2021) 20:24 24/01/2021 [318]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 25 (Áp dụng từ ngày 18.01.2021) 20:46 16/01/2021 [284]
        TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 24 (Áp dụng từ ngày 11.01.2021) 22:24 09/01/2021 [318]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 23 (Áp dụng từ ngày 04.01.2021) 14:46 02/01/2021 [275]
        TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 22 (Áp dụng từ ngày 28.12.2020) 21:43 25/12/2020 [264]
        TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 21 (Áp dụng từ ngày 21.12.2020) 20:41 19/12/2020 [343]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 20 (Áp dụng từ ngày 14.12.2020) 08:48 12/12/2020 [439]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 16-17-18-19 (Áp dụng từ ngày 09.11.2020) 21:05 07/11/2020 [438]
       TKB NĂM HỌC 2020-2021 - TUẦN 13-14-15 (Áp dụng từ ngày 26.10.2020) 21:54 01/11/2020 [306]


 Tiêu điểm
 
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 3: Từ 15/8/2022)
 THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH NGÀNH SƯ PHẠM - NĂM HỌC 2022-2023
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 2: Từ 08/8/2022)
 LỊCH THI HỌC KỲ 2 _ NĂM HỌC 2021-2022
 TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 43-47 (Áp dụng từ ngày 23.5.2022)
  TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 42 (Áp dụng từ ngày 16.5.2022)
 TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 40-41 (Áp dụng từ ngày 02.5.2022)
 TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 38-39 (Áp dụng từ ngày 18.4.2022)
  TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 37 (Áp dụng từ ngày 11.4.2022)
 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐỘT XUẤT

 


  


 Tin mới nhất
 
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 3: Từ 15/8/2022)
 THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH NGÀNH SƯ PHẠM - NĂM HỌC 2022-2023
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 2: Từ 08/8/2022)
 LỊCH THI HỌC KỲ 2 _ NĂM HỌC 2021-2022
 TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 43-47 (Áp dụng từ ngày 23.5.2022)
  TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 42 (Áp dụng từ ngày 16.5.2022)
 TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 40-41 (Áp dụng từ ngày 02.5.2022)
 TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 38-39 (Áp dụng từ ngày 18.4.2022)
  TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 37 (Áp dụng từ ngày 11.4.2022)
 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐỘT XUẤT
Trở lại đầu trang