KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

  Thứ bảy, 24/02/2024    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU CHÍNH
 THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN - NĂM 2023
 DS BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2023-2024

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

 LỊCH THI
      LỊCH THI HK2, NH 2020-2021 (DÀNH CHO DSV20 & DVLV20) 17:16 27/06/2021 [1222]
 
Các tin khác liên quan :

      LỊCH THI HK 1, 2023-2024 DÀNH CHO ĐẠI HỌC KHÓA 2023 17:31 05/01/2024 [1246]


      LỊCH THI HK 1 - 2023-2024 (DÀNH CHO KHÓA 20-21-22 & DVLV21-ND71) 11:09 21/11/2023 [1225]


      LỊCH THI HK 2, 2022-2023 DÀNH CHO ĐẠI HỌC KHÓA 2022 17:56 25/06/2023 [1225]


      LỊCH THI HỌC KỲ 1 2022-2023 DÀNH CHO ĐH KHÓA 2022 16:21 24/02/2023 [1222]


      LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 21:44 10/11/2022 [1221]


      LỊCH THI HỌC KỲ 2 _ NĂM HỌC 2021-2022 14:31 18/06/2022 [1223]


      LỊCH THI HK1, NH 2021-2022 (DÀNH CHO KHÓA 21) 15:28 18/02/2022 [1221]


      LỊCH THI HK2, NH 2020-2021 (DÀNH CHO DSV17 & CAO ĐẲNG 18,19) 18:52 27/04/2021 [1222]


      LỊCH THI HK1, NH 2020-2021 (DÀNH CHO DSV20) 22:53 18/02/2021 [1224]


       LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐỢT 2 & 3 (Từ 13/7 đến 18.7.2020) 22:58 12/07/2020 [1222]


      LỊCH THI HỌC KỲ 2 (Từ 22.6 đến 26.6.2020) 20:39 18/06/2020 [1222] Tiêu điểm
 
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 30 (Từ 19/02/2024)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 25 (Từ 16/01/2024)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 24 (Từ 08/01/2024)
 LỊCH THI HK 1, 2023-2024 DÀNH CHO ĐẠI HỌC KHÓA 2023
 MẪU BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN - F1 HK1, NĂM HỌC 2023-2024
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 23 (Từ 01/01/2024)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 22 (Từ 25/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 21 (Từ 18/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 20 (Từ 11/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 19 (Từ 04/12/2023)

 


  


 Tin mới nhất
 
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 30 (Từ 19/02/2024)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 25 (Từ 16/01/2024)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 24 (Từ 08/01/2024)
 LỊCH THI HK 1, 2023-2024 DÀNH CHO ĐẠI HỌC KHÓA 2023
 MẪU BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN - F1 HK1, NĂM HỌC 2023-2024
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 23 (Từ 01/01/2024)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 22 (Từ 25/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 21 (Từ 18/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 20 (Từ 11/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 19 (Từ 04/12/2023)
Trở lại đầu trang