KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

  Thứ ba, 05/12/2023    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU CHÍNH
 THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN - NĂM 2023
 DS BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2023-2024

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

 LÝ LỊCH KHOA HỌC
     Lý lịch khoa học (2) 21:28 05/07/2017 [672]

                                                                                                                                       Trang 3

     TS. Trần Ngọc Khuê
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Khu Ngọc Bảo Viên, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: (0255) 3825195
 Di động: 0938 723 911
 Email: tnkhue@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

                                

     TS. Liên Vương Lâm
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 301/16 Phan Bội Châu- Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: (0255) 3825195
 Di động: 0916324848.
 Email: lvlam@pdu.edu.vn or
 Lý lịch khoa học

 

     ThS. Đỗ Mười
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Đường Bà Triệu, Khu DC Bà Triệu, Thành Phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: (0255) 3825195
 Di động: 0985949460
 Email: dmuoi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

 

     ThS. Trần Thị Kim Nguyệt 
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự Nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Khu tập thể (Khu B) Đại học Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan: (0255) 3825195
 Di động: 01278757156
 Email: ttknguyet@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

                                                                                                                                        Trang 3

 
Các tin khác liên quan :

      Lý lịch khoa học (4) 21:40 05/07/2017 [681]


      Lý lịch khoa học (3) 21:36 05/07/2017 [671]


      Lý lịch khoa học (1) 15:41 26/05/2017 [673] Tiêu điểm
 
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 19 (Từ 04/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 18 (Từ 27/11/2023)
 LỊCH THI HK 1 - 2023-2024 (DÀNH CHO KHÓA 20-21-22 & DVLV21-ND71)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 16 (Từ 13/11/2023)
 MẪU BẢNG ĐIỂM F1 - NĂM HỌC 2023-2024
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 15 (Từ 06/11/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 14 (Từ 30/10/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 13 (Từ 23/10/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 12 (Từ 16/10/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 11 (Từ 09/10/2023)

 


  


 Tin mới nhất
 
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 19 (Từ 04/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 18 (Từ 27/11/2023)
 LỊCH THI HK 1 - 2023-2024 (DÀNH CHO KHÓA 20-21-22 & DVLV21-ND71)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 16 (Từ 13/11/2023)
 MẪU BẢNG ĐIỂM F1 - NĂM HỌC 2023-2024
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 15 (Từ 06/11/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 14 (Từ 30/10/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 13 (Từ 23/10/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 12 (Từ 16/10/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 11 (Từ 09/10/2023)
Trở lại đầu trang