KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

  Thứ sáu, 08/12/2023    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU CHÍNH
 THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN - NĂM 2023
 DS BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2023-2024

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

 LỊCH TUẦN
     Lịch công tác tuần 4, năm học 2016-2017 (Từ 15/8/2016 đến 21/8/2016) 18:23 14/08/2016 [673]
  
     Thầy cô xem và thực hiện: +TB 1558: Kiểm tra, rà soát lại danh sách nâng lương năm 2016. Thầy cô kiểm tra tại VPK và ký xác nhận, thầy cô trong diện nâng lương trước hạn cần bổ sung hồ sơ tại VPK chậm nhất ngày 18/8. +TB 1578: Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2016-2017 (các tổ chuyên môn làm kế hoạch năm học) +Bản đăng ký thi đua (Xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trực tự" năm 2016 *Lưu ý: -Thầy cô nộp bảng kê giờ NCKH về VPK chậm nhất ngày 18/8 -Thầy cô nộp giấy Ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo đơn vị tổ, Tổ bộ môn gửi về VPK chậm nhất ngày 18/8 -GVCN/CVHT: Nhắc các lớp nộp tiền vệ sinh năm học 2016-2017 -Các lớp tiếp tục ĐH lớp, ĐH Chi đoàn

 

THỜI GIAN NỘI DUNG 
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  15/8/2016
8h00 Hội nghị chia sẻ về thực hiện Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng theo Chương trình phối hợp với VVOB
TP: Theo Quyết định 1547/TB-ĐHPVĐ ngày 03/8/2016
  KS Hùng Vương
TP. Quảng Ngãi
       
 

Thầy cô xem và thực hiện:
+TB 1558: Kiểm tra, rà soát lại danh sách nâng lương năm 2016. Thầy cô kiểm tra tại VPK và ký xác nhận, thầy cô trong diện nâng lương trước hạn cần bổ sung hồ sơ tại VPK chậm nhất ngày 18/8.
+TB 1578: Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2016-2017 (các tổ chuyên môn làm kế hoạch năm học)
+Bản đăng ký thi đua (Xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trực tự" năm 2016
*Lưu ý:
-Thầy cô nộp bảng kê giờ NCKH về VPK chậm nhất ngày 18/8
-Thầy cô nộp giấy Ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo đơn vị tổ, Tổ bộ môn gửi về VPK chậm nhất ngày 18/8
-GVCN/CVHT: Nhắc các lớp nộp tiền vệ sinh năm học 2016-2017
-Các lớp tiếp tục ĐH lớp, ĐH Chi đoàn

   
               THỨ BA  16/8 /2016
  Hội thảo quốc tế "Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn Biển Đông" (Từ ngày 16 - 18/8/2016)   TP. Nha Trang
 8h00 Hội nghị chia sẻ về thực hiện Nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng theo Chương trình phối hợp với VVOB
TP: Theo Quyết định 1547/TB-ĐHPVĐ ngày 03/8/2016
   KS Hùng Vương
TP. Quảng Ngãi
               THỨ TƯ 17/8/2016
  Hội thảo quốc tế "Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn Biển Đông" (Từ ngày 16 - 18/8/2016)

  TP.  Nha Trang 
               THỨ NĂM 18/8/2016


8h00 
 Hội thảo quốc tế "Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn Biển Đông" (Từ ngày 16 - 18/8/2016)
Họp Hội đồng kỷ luật cấp Khoa
TP: Ban lãnh đạo Khoa, BT liên Chi, GVCN, SV Lê BáTrình (CSĐ15)
  TP. Nha Trang 

VPK 
               THỨ SÁU 19/8/2016
       
               THỨ BẢY  20/8/2016
 13h30  Hội nghị lập kế hoạch GDMN và GDTH năm học 2016-2017
TP: Đại diện lãnh đạo Khoa, Toàn thể Gv GDMN và GD Tiểu học
  Phòng họp 2
986 Quang Trung 
               CHỦ NHẬT 21/8/2016    
   Lưu ý: Thứ 2 tuần sau (22/8): Các trưởng bộ môn gửi kế hoạch năm học 2016-2017. Dự kiến Hội nghị CBVC khoa sẽ tiến hành cuối tuần sau    
  
 
Các tin khác liên quan :

      LỊCH TUẦN SHCD SINH VIÊN ĐẦU KHÓA HỌC 2023-2027 17:59 24/09/2023 [698]


      GIAO LƯU KHOA HỌC 07:26 19/12/2022 [676]


      HỌP LIÊN TỊCH MỞ RỘNG & HỌP CHI BỘ 11:42 27/11/2022 [676]


      HỌP LIÊN TỊCH KHOA MỞ RỘNG 20:29 28/08/2022 [675]


      THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐỘT XUẤT 10:30 04/04/2022 [673]


      LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 54 (từ 27.7 đến 01.8.2020) 16:52 26/07/2020 [674]


       LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 51 (06.7 đến 11.7.2020) 15:21 05/07/2020 [676]


      LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 49 (22.6 đến 27.6.2020) 15:39 22/06/2020 [674]


       LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 48 (15.6 đến 20.6.2020) 11:08 14/06/2020 [676]


      LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN 47 (08.6 đến 13.6.2020) 16:30 07/06/2020 [673]


       LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 37 (từ 31.3 đến 06.4.2020) 21:01 29/03/2020 [674]


      LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 35 (từ 16.3 đến 21.3.2020) 19:50 14/03/2020 [674]


      LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 34 (từ 09.3 đến 14.3.2020) 16:52 08/03/2020 [673]


       LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 33 (từ 02.3 đến 07.3.2020) 19:06 29/02/2020 [673]


      LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 31 (từ 17.02 đến 22.02.2020) 06:48 15/02/2020 [672]

       LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 30 (từ 10.02 đến 15.02.2020) 22:50 10/02/2020 [674]
        LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 28 (từ 27.01 đến 31.01.2020) 15:33 27/01/2020 [673]
       LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 26 (từ 13.01 đến 18.01.20202020) 19:49 12/01/2020 [671]
       Lịch công tác tuần 8, năm học 2016-2017 (Từ 12/9/2016 đến 18/9/2016) 20:15 11/09/2016 [673]
       Lịch công tác tuần 7, năm học 2016-2017 (Từ 05/9/2016 đến 11/9/2016) 20:30 04/09/2016 [672]
       Lịch công tác tuần 6, năm học 2016-2017 (Từ 29/8/2016 đến 04/9/2016) 18:44 28/08/2016 [673]
       Lịch công tác tuần 5, năm học 2016-2017 (Từ 22/8/2016 đến 28/8/2016) 22:02 21/08/2016 [674]
       Lịch công tác tuần 3, năm học 2016-2017 (Từ 08/8/2016 đến 14/8/2016) 22:14 07/08/2016 [672]
       Lịch công tác tuần 2, năm học 2016-2017 (Từ 01/8/2016 đến 07/8/2016) 21:34 31/07/2016 [674]
       Lịch công tác tuần 1, năm học 2016-2017 (Từ 25/7/2016 đến 31/7/2016) 22:41 24/07/2016 [673]
       Lịch công tác tuần 52, năm học 2015-2016 (Từ 18/7/2016 đến 24/7/2016) 21:22 17/07/2016 [673]
       Lịch công tác tuần 51, năm học 2015-2016 (Từ 11/7/2016 đến 17/7/2016) 03:15 11/07/2016 [672]
       Lịch công tác tuần 50, năm học 2015-2016 (Từ 04/7/2016 đến 10/7/2016) 05:41 05/07/2016 [672]
       Lịch công tác tuần 30, năm học 2015-2016 (Từ 15/02/2016 đến 21/02/2016) 19:55 14/02/2016 [674]
       Lịch tuần công tác 29, năm học 2015-2016 (Từ 08/02/2016 đến 14/02/2016) 09:28 08/02/2016 [672]
       Lịch công tác tuần 28, năm học 2015-2016 (Từ 01/02/2016 đến 07/02/2016) 22:17 31/01/2016 [671]
       Lịch công tác tuần 27, năm học 2015-2016 (Từ 25/01/2016 đến 31/01/2016) 17:40 24/01/2016 [673]
       Lịch công tác tuần 26, năm học 2015-2016 (Từ 18/01/2016 đến 24/01/2016) 18:34 17/01/2016 [672]
       Lịch công tác tuần 25, năm học 2015-2016 (Từ 11/01/2016 đến 17/01/2016) 19:38 10/01/2016 [673]
       Lịch công tác tuần 24, năm học 2015-2016 (Từ 04/01/2016 đến 10/01/2016) 22:00 03/01/2016 [673]
       Lịch công tác tuần 23, năm học 2015-2016 (Từ 28/12/2015 đến 03/01/2016) 22:41 27/12/2015 [672]
       Lịch công tác tuần 22, năm học 2015-2016 (Từ 21/12/2015 đến 27/12/2015) 19:07 20/12/2015 [672]
       Lịch công tác tuần 21, năm học 2015-2016 (Từ 14/12/2015 đến 20/12/2015) 19:22 13/12/2015 [672]
       Lịch công tác tuần 20, năm học 2015-2016 (Từ 07/12/2015 đến 13/12/2015) 20:23 06/12/2015 [672]
       Lịch công tác tuần 19, năm học 2015-2016 (Từ 30/11/2015 đến 06/12/2015) 20:46 29/11/2015 [672]
       Lịch công tác tuần 18, năm học 2015-2016 (Từ 23/11/2015 đến 29/11/2015) 18:30 22/11/2015 [673]
       Lịch công tác tuần 17, năm học 2015-2016 (Từ 16/11/2015 đến 22/11/2015) 19:50 15/11/2015 [673]
       Lịch công tác tuần 16, năm học 2015-2016 (Từ 09/11/2015 đến 15/11/2015) 16:04 08/11/2015 [675]
        Lịch công tác tuần 15, năm học 2015-2016 (Từ 02/11/2015 đến 08/11/2015) 17:03 31/10/2015 [672]
       Lịch công tác tuần 14, năm học 2015-2016 (Từ 26/10/2015 đến 01/11/2015) 17:27 25/10/2015 [672]
       Lịch công tác tuần 13, năm học 2015-2016 (Từ 19/10/2015 đến 25/10/2015) 20:17 18/10/2015 [672]


 Tiêu điểm
 
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 20 (Từ 11/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 19 (Từ 04/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 18 (Từ 27/11/2023)
 LỊCH THI HK 1 - 2023-2024 (DÀNH CHO KHÓA 20-21-22 & DVLV21-ND71)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 16 (Từ 13/11/2023)
 MẪU BẢNG ĐIỂM F1 - NĂM HỌC 2023-2024
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 15 (Từ 06/11/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 14 (Từ 30/10/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 13 (Từ 23/10/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 12 (Từ 16/10/2023)

 


  


 Tin mới nhất
 
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 20 (Từ 11/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 19 (Từ 04/12/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 18 (Từ 27/11/2023)
 LỊCH THI HK 1 - 2023-2024 (DÀNH CHO KHÓA 20-21-22 & DVLV21-ND71)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 16 (Từ 13/11/2023)
 MẪU BẢNG ĐIỂM F1 - NĂM HỌC 2023-2024
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 15 (Từ 06/11/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 14 (Từ 30/10/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 13 (Từ 23/10/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 12 (Từ 16/10/2023)
Trở lại đầu trang