Thứ tư, 16/10/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Thông báo đột xuất về Sinh hoạt chuyên đề
 Thông báo: Sinh hoạt chuyên đề 27/7
 Thông báo Kế hoạch Sinh hoạt chuyên đề 2
 THỜI KHÓA BIỂU HK II 2016-2017 cập nhật 5/12
 LỊCH THI MÔN RIÊNG LẦN I HK I (2016-2017) Các lớp CĐ CQ K16 và CĐ Liên thông K15
 THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2016-2017
 Mẫu đơn xin cấp bảng điểm (KQHT)
 Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp mới
 Thông báo về việc tổ chức tập huấn Công nghệ Thông tin cho Dạy học tích cực đối với Sinh viên sư phạm
 VVOB mời quý thầy/cô đánh giá hoạt động giai đoạn 2008-2013

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

 TKB
     TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 13 (Áp dụng từ ngày 14.10.2019 14:36 12/10/2019 [57]
  
      LƯU Ý :  TKB lớp CST19 có thay đổi vào ngày thứ 4.

 
Các tin khác liên quan :

      TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 12 (Áp dụng từ ngày 07.10.2019 13:23 05/10/2019 [150]


      TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 11 (Áp dụng từ ngày 30.9.2019 21:20 28/09/2019 [203]


      TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 10 (Áp dụng từ ngày 23.9.2019 08:15 22/09/2019 [140]


      TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 09 (Áp dụng từ ngày 16.9.2019) 14:01 14/09/2019 [146]


      TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 08 (Áp dụng từ ngày 09.9.2019) 18:34 07/09/2019 [166]


       TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 07 (Áp dụng từ ngày 02.9.2019) 13:02 31/08/2019 [283]


      TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 06 (Áp dụng từ ngày 19.8.2019 21:19 24/08/2019 [165]


      TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 05 (Áp dụng từ ngày 19.8.2019 09:43 18/08/2019 [178]


      TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 04 (Áp dụng từ ngày 12.8.2019) 10:30 11/08/2019 [177]


      TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 03 (Âp dụng từ ngày 05.8.2019) 17:56 03/08/2019 [590]


      TKB HỌC KỲ HÈ 2018-2019 (Áp dụng từ ngày 27/5/2019) 22:03 26/05/2019 [402]


      LỊCH THI HK II 2018-2019 DÀNH CHO KHÓA 18 22:21 18/05/2019 [235]


      THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH THI HK II 2018-2019 Tuần 43 (áp dụng từ ngày 13/5/2019) 09:44 12/05/2019 [244]


      THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH THI HK II 2018-2019 Tuần 42 (áp dụng từ ngày 06/5/2019) 17:00 05/05/2019 [229]


      THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH THI HK II 2018-2019 Tuần 41 (áp dụng từ ngày 2/5/2019) 11:51 01/05/2019 [239]

       THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 Tuần 40 (áp dụng từ ngày 29/4/2019) 17:11 21/04/2019 [236]
       THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 Tuần 39 (áp dụng từ ngày 15/4/2019) 13:08 15/04/2019 [216]
       THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 Tuần 38 (áp dụng từ ngày 08/4/2019) 12:57 07/04/2019 [259]
       THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 Tuần 36 (áp dụng từ ngày 25/3/2019) 17:08 24/03/2019 [274]
       THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 Tuần 35 (áp dụng từ ngày 18/3/2019) 22:21 16/03/2019 [339]
       THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 Tuần 34 (áp dụng từ ngày 11/3/2019) 08:13 09/03/2019 [375]
       THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 Tuần 33 (áp dụng từ ngày 04/3/2019) 17:47 03/03/2019 [291]
       THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 Tuần 31-32 (áp dụng từ ngày 18/02/2019) 21:34 16/02/2019 [377]
       THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 Tuần 30 (áp dụng từ ngày 11/02/2019) 15:07 10/02/2019 [337]
        THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 Tuần 27 (áp dụng từ ngày 21/01/2019 17:46 13/01/2019 [571]
       THỜI KHÓA BIỂU & PHÂN PHÒNG HK II 2018-2019 Tuần 25 (áp dụng từ ngày 07/01/2019 20:00 05/01/2019 [690]


 Tiêu điểm
 
 FILE MẪU ĐIỂM THÀNH PHẦN (Bảng điểm F1) CÁC LỚP KHOA SPTN
  LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 13 (14.10 - 20.10.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 13 (Áp dụng từ ngày 14.10.2019
 MỜI HỌP.
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 12 (Áp dụng từ ngày 07.10.2019
  LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 12 (07.10 - 12.10.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 11 (Áp dụng từ ngày 30.9.2019
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 11 (30.9 - 05.10.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 10 (Áp dụng từ ngày 23.9.2019
  LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 10 (23.9 - 28.9.2019)

 


  


 Tin mới nhất
 
 FILE MẪU ĐIỂM THÀNH PHẦN (Bảng điểm F1) CÁC LỚP KHOA SPTN
  LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 13 (14.10 - 20.10.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 13 (Áp dụng từ ngày 14.10.2019
 MỜI HỌP.
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 12 (Áp dụng từ ngày 07.10.2019
  LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 12 (07.10 - 12.10.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 11 (Áp dụng từ ngày 30.9.2019
 LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 11 (30.9 - 05.10.2019)
 TKB NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 10 (Áp dụng từ ngày 23.9.2019
  LỊCH CÔNG TÁC & CÁC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN - TUẦN 10 (23.9 - 28.9.2019)
Trở lại đầu trang