Thứ ba, 21/03/2023    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 TKB tuần 34 (từ 20/3/2022 - 26/03/2023)
 TKB tuần 33 (từ 13/03/2023 - 19/03/2023)
 Mẫu nhập điểm các lớp HKII (Năm học 2022 - 2023)
 TKB tuần 32 (Từ 6/3/2023 - 12/03/2023)
 Ngành đào tạo
 Triết lý giáo dục của Khoa
 Nhiệm vụ
 TKB tuần 31 (từ 27/2/2023 đến 05/03/2023)
 TKB tuần 30 (Từ 20/02/2023 đến 26/02/2023)
 TKB tuần 29 (từ 13/02/2023 đến 19/02/2023)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế


 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 

Thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/pg/TuyensinhDaiHocPhamVanDong/posts/ 


 ĐÀO TẠO
     Mẫu nhập điểm các lớp HKII (Năm học 2022 - 2023)
     ______LỊCH THI KHÓA 22
     ______LỊCH THI KHOÁ 20
     ______MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KÌ I (Năm học 2022 - 2023) Tất cả các lớp
     ______LỊCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022- 2023 (ĐH K19,K21 VÀ LIÊN THÔNG KHÓA 21)
     ______LỊCH THI MÔN CHUNG - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 21)
     ______LỊCH THI KHOA KINH TẾ - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022
     ______LỊCH THI MÔN CHUNG - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022

 THỜI KHOÁ BIỂU HKI - 2022 - 2023
     TKB tuần 34 (từ 20/3/2022 - 26/03/2023)
     ______TKB tuần 33 (từ 13/03/2023 - 19/03/2023)
     ______TKB tuần 32 (Từ 6/3/2023 - 12/03/2023)
     ______TKB tuần 31 (từ 27/2/2023 đến 05/03/2023)
     ______TKB tuần 30 (Từ 20/02/2023 đến 26/02/2023)
     ______TKB tuần 29 (từ 13/02/2023 đến 19/02/2023)
     ______Tkb tuần 28 (từ 06/02/2023 đến 12/02/2023)
     ______TKB tuần 24 (từ 09/01/2023 - 15/01/2023)

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022
     Thời khóa biểu tuần 46 (Từ 13/06/2022)
     ______Thời khóa biểu tuần 45 (Từ 6/6/2022)
     ______Thời khóa biểu tuần 44 (Từ 30/05/2022)
     ______Thời khóa biểu tuần 43 (Từ 23/05/2022)
     ______Thời khóa biểu tuần 42 (Từ 16/05/2022)
     ______Thời khóa biểu tuần 41 (từ ngày 09/05/2022)
     ______THỜI KHOA BIỂU TUẦN 40 (Từ 02/05/2022)
     ______THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (Từ 25/4/2022)

 Tiêu điểm
 
 TKB tuần 34 (từ 20/3/2022 - 26/03/2023)
 TKB tuần 33 (từ 13/03/2023 - 19/03/2023)
 Mẫu nhập điểm các lớp HKII (Năm học 2022 - 2023)
 TKB tuần 32 (Từ 6/3/2023 - 12/03/2023)
 Ngành đào tạo
 Triết lý giáo dục của Khoa
 Nhiệm vụ
 TKB tuần 31 (từ 27/2/2023 đến 05/03/2023)
 TKB tuần 30 (Từ 20/02/2023 đến 26/02/2023)
 TKB tuần 29 (từ 13/02/2023 đến 19/02/2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459