Thứ ba, 23/10/2018    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH “CHÀO T N SINH VIÊN K18”
 Hạn cuối nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông ngành Kinh tế phát triển bậc đại học
 MẪU NHẬP ĐIỂM HKI (NĂM HỌC 2018-2019) (Mới)
 LỊCH TUẦN CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 NĂM HỌC 2018-2019
 ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 - HỘI THẢO LẦN I
 Thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
 THÔNG BÁO Xét tuyển đợt 2 tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm 2018
 Thông báo lần 2 về việc Tuyển sinh liên thông bậc đại học ngành Kinh tế phát triển
 Thông báo về Kế hoạch tổ chức Hội thảo Chủ đề: “Phát triển nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế
 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
     Danh sách cán bộ giảng viên khoa Kinh tế 15:13 09/08/2012 [6551]

  

TT Họ và tên Học vị Chức vụ

Chuyên ngành

Số điện thoại
liên hệ

1 Bùi Tá Toàn Thạc sĩ - NCS

Trưởng khoa

Kinh tế học 0914063863
2 Huỳnh Đinh Phát  Thạc sĩ - NCS

P. Trưởng khoa

QTKD 0977959959
3 Nguyễn Thị Thuý Hằng  Thạc sĩ - NCS

Giảng viên,
Trưởng bộ môn
Kế toán - Kiểm toán

QTKD 0989229945
4 Nguyễn Thị Hồng Đào  Thạc sĩ

Giảng viên,
Trưởng bộ môn
Tài chính - QTKD

KTPT
0984813943
5 Tạ Công Miên  Thạc sĩ Giảng viên Kế toán 0987387304
6 Thượng Đình Vân  Cử nhân Trợ lý đào tạo Kế toán 0903085776
7 Cao Anh Thảo Thạc sĩ Giảng viên QTKD 0983528052
8 Nguyễn Thị Huyền  Thạc sĩ - NCS
Giảng viên QTKD
0984444424
9 Trần Mai Lâm Ái  Thạc sĩ Giảng viên Kế toán kiểm toán
0935054450
10 Phạm Thị Ý Nguyện Thạc sĩ Giảng viên TCNH  01287616954
11 Nguyễn Hoàng Ngân  Thạc sĩ - NCS Giảng viên QTKD
0987022227
12 Trịnh Thị Xuân Vân  Thạc sĩ Giảng viên QTKD
0905328359
13 Phạm Thị Minh Hiếu  Thạc sĩ Giảng Viên Kế toán  01268421394
14 Huỳnh Thị Thanh Dung  Thạc sĩ Giảng viên, TL Quản sinh Kế toán
0985384059
15 Nguyễn Thị Phương Hảo  Thạc sĩ Giảng viên Kế toán 0977187211
16 Nguyễn Mạnh Hiếu  Thạc sĩ Giảng viên KT phát triển  0983358575
17 Lê Trần Hoài Thương Thạc sĩ Giảng viên
TCNH 0977850120
18 Bùi Thị Thanh Thu Cử nhân Văn phòng khoa Kế toán 0905778822

 

 
Các tin khác liên quan :

      Chức năng nhiệm vụ Khoa Kinh tế 14:15 06/03/2011 [3034] Tiêu điểm
 
 LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH “CHÀO T N SINH VIÊN K18”
 Hạn cuối nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông ngành Kinh tế phát triển bậc đại học
 MẪU NHẬP ĐIỂM HKI (NĂM HỌC 2018-2019) (Mới)
 LỊCH TUẦN CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 NĂM HỌC 2018-2019
 ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 - HỘI THẢO LẦN I
 Thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
 THÔNG BÁO Xét tuyển đợt 2 tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm 2018
 Thông báo lần 2 về việc Tuyển sinh liên thông bậc đại học ngành Kinh tế phát triển
 Thông báo về Kế hoạch tổ chức Hội thảo Chủ đề: “Phát triển nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459