Thứ tư, 20/06/2018    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo Tuyển sinh Đại học và Liên thông Đại học chính quy ngành Kinh tế Phát triển
 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp khoa của sinh viên khoa Kinh tế năm học 2017-2018
 Hội thảo Khoa học cấp khoa về Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với phát triển KT-XH
 Tổ TC- QTKD tổ chức Hội nghị tuyển sinh 2018
 Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với phát triển KTXH tỉnh Quảng Ngãi - Định hướng và giải pháp"
 Hội thi chuyên môn nghiệp vụ năm học 2017-2018
 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2018 - Tổ TC-QTKD
 LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ THĂM ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
 Thông báo lịch thông qua đề tai NCKH 2018
 Hội thi GV dạy giỏi Khoa Kinh tế năm học 2017-2018

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế
 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
     Danh sách cán bộ giảng viên khoa Kinh tế 15:13 09/08/2012 [6288]

  

TT Họ và tên Học vị Chức vụ

Chuyên ngành

Số điện thoại
liên hệ

1 Bùi Tá Toàn Thạc sĩ - NCS

Trưởng khoa

Kinh tế học 0914063863
2 Huỳnh Đinh Phát  Thạc sĩ - NCS

P. Trưởng khoa

QTKD 0977959959
3 Nguyễn Thị Thuý Hằng  Thạc sĩ - NCS

Giảng viên,
Trưởng bộ môn
Kế toán - Kiểm toán

QTKD 0989229945
4 Nguyễn Thị Hồng Đào  Thạc sĩ

Giảng viên,
Trưởng bộ môn
Tài chính - QTKD

KTPT
0984813943
5 Tạ Công Miên  Thạc sĩ Giảng viên Kế toán 0987387304
6 Thượng Đình Vân  Cử nhân Trợ lý đào tạo Kế toán 0903085776
7 Cao Anh Thảo Thạc sĩ Giảng viên QTKD 0983528052
8 Nguyễn Thị Huyền  Thạc sĩ - NCS
Giảng viên QTKD
0984444424
9 Trần Mai Lâm Ái  Thạc sĩ Giảng viên Kế toán kiểm toán
0935054450
10 Phạm Thị Ý Nguyện Thạc sĩ Giảng viên TCNH  01287616954
11 Nguyễn Hoàng Ngân  Thạc sĩ - NCS Giảng viên QTKD
0987022227
12 Trịnh Thị Xuân Vân  Thạc sĩ Giảng viên QTKD
0905328359
13 Phạm Thị Minh Hiếu  Thạc sĩ Giảng Viên Kế toán  01268421394
14 Huỳnh Thị Thanh Dung  Thạc sĩ Giảng viên, TL Quản sinh Kế toán
0985384059
15 Nguyễn Thị Phương Hảo  Thạc sĩ Giảng viên Kế toán 0977187211
16 Nguyễn Mạnh Hiếu  Cử nhân Giảng viên KT phát triển  0983358575
17 Lê Trần Hoài Thương Thạc sĩ Giảng viên
TCNH 0977850120
18 Bùi Thị Thanh Thu Cử nhân Văn phòng khoa Kế toán 0905778822

 

 
Các tin khác liên quan :

      Chức năng nhiệm vụ Khoa Kinh tế 14:15 06/03/2011 [2968] Tiêu điểm
 
 Thông báo Tuyển sinh Đại học và Liên thông Đại học chính quy ngành Kinh tế Phát triển
 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp khoa của sinh viên khoa Kinh tế năm học 2017-2018
 Hội thảo Khoa học cấp khoa về Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với phát triển KT-XH
 Tổ TC- QTKD tổ chức Hội nghị tuyển sinh 2018
 Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với phát triển KTXH tỉnh Quảng Ngãi - Định hướng và giải pháp"
 Hội thi chuyên môn nghiệp vụ năm học 2017-2018
 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2018 - Tổ TC-QTKD
 LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ THĂM ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
 Thông báo lịch thông qua đề tai NCKH 2018
 Hội thi GV dạy giỏi Khoa Kinh tế năm học 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459