Thứ hai, 23/10/2017    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “SẺ CHIA YÊU THƯƠNG – TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG" CỦA LCĐ KHOA KINH TẾ
 Thông tin việc làm
 Chi bộ Kinh tế tổ chức Lễ Kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú
 Tổ Kế toán - Kiểm toán tổ chức Hội thảo với chủ đề "Phát triển Kinh tế tỉnh Quảng Ngãi"
 Mẫu phiếu đánh giá Viên chức năm học 2016-2017
 Sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng Đảng về đạo đức"
  Thông báo về việc Kê khai lý lịch khoa học
 Đại hội Chi bộ Kinh tế Nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp
 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung học liệu bắt buộc cho các môn học
 Hội thảo khoa học của tổ TC-QTKD về Vai trò của doanh nghiệp đối với Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế
 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
     Danh sách cán bộ giảng viên khoa Kinh tế 15:13 09/08/2012 [5776]
 

  

TT Họ và tên Học vị Chức vụ

Chuyên ngành

Số điện thoại
liên hệ

1 Bùi Tá Toàn Thạc sĩ - NCS

Trưởng khoa

Kinh tế học 0914063863
2 Huỳnh Đinh Phát  Thạc sĩ - NCS

P. Trưởng khoa

QTKD 0977959959
3 Nguyễn Thị Thuý Hằng  Thạc sĩ - NCS

Giảng viên,
Trưởng bộ môn
Kế toán - Kiểm toán

QTKD 0989229945
4 Nguyễn Thị Hồng Đào  Thạc sĩ

Giảng viên,
Trưởng bộ môn
Tài chính - QTKD

KTPT
0984813943
5 Tạ Công Miên  Thạc sĩ Giảng viên Kế toán 0987387304
6 Thượng Đình Vân  Cử nhân Trợ lý đào tạo Kế toán 0903085776
7 Cao Anh Thảo Thạc sĩ Giảng viên QTKD 0983528052
8 Nguyễn Thị Huyền  Thạc sĩ - NCS
Giảng viên QTKD
0984444424
9 Trần Mai Lâm Ái  Thạc sĩ Giảng viên Kế toán kiểm toán
0935054450
10 Phạm Thị Ý Nguyện Thạc sĩ Giảng viên TCNH  01287616954
11 Nguyễn Hoàng Ngân  Thạc sĩ - NCS Giảng viên QTKD
0987022227
12 Trịnh Thị Xuân Vân  Thạc sĩ Giảng viên QTKD
0905328359
13 Phạm Thị Minh Hiếu  Thạc sĩ Giảng Viên Kế toán  01268421394
14 Huỳnh Thị Thanh Dung  Thạc sĩ Giảng viên, TL Quản sinh Kế toán
0985384059
15 Nguyễn Thị Phương Hảo  Thạc sĩ Giảng viên Kế toán 0977187211
16 Nguyễn Mạnh Hiếu  Cử nhân Giảng viên KT phát triển  0983358575
17 Lê Trần Hoài Thương Cử nhân Giảng viên
TCNH 0977850120
18 Bùi Thị Thanh Thu Cử nhân Văn phòng khoa Kế toán 0905778822

 

 
Các tin khác liên quan :

      Chức năng nhiệm vụ Khoa 14:15 06/03/2011 [2875] Tiêu điểm
 
 CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “SẺ CHIA YÊU THƯƠNG – TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG" CỦA LCĐ KHOA KINH TẾ
 Thông tin việc làm
 Chi bộ Kinh tế tổ chức Lễ Kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú
 Tổ Kế toán - Kiểm toán tổ chức Hội thảo với chủ đề "Phát triển Kinh tế tỉnh Quảng Ngãi"
 Mẫu phiếu đánh giá Viên chức năm học 2016-2017
 Sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng Đảng về đạo đức"
  Thông báo về việc Kê khai lý lịch khoa học
 Đại hội Chi bộ Kinh tế Nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp
 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung học liệu bắt buộc cho các môn học
 Hội thảo khoa học của tổ TC-QTKD về Vai trò của doanh nghiệp đối với Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459