Thứ tư, 04/10/2023    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 TKB tuần 10 (từ 02/10/2023 - 8/10/2023)
 Mẫu nhập điểm các lớp HKI năm học 2023-2024
 TKB tuần 9 (từ 25/9/2023 đến 01/10/2023)
 TKB tuần 8 (từ 18/9/2023 đến 24/9/2023)
 TKB tuần 7 (từ 11/9/2023 đến 17/9/2023)
 TKB Tuần 6 (từ 4/9/2023 đến 10/9/2023)
 TKB tuần 5 (từ 28/8/2023 - 03/9/2023)
 TKB tuần 4 (từ 21/8/2023 - 27/8/2023)
 TKB tuần 3 (từ 14/8/2023 - 20/8/2023)
 TKB tuần 48 (từ 3/7/2023 - 9/7/2023)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế


 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 DANH SÁCH CBGV
     Danh sách cán bộ giảng viên khoa Kinh tế 15:13 09/08/2012 [521]

  

TT Họ và tên Học vị Chức vụ Ngành SĐT
1 Nguyễn Thị Huyền Tiến sĩ Trưởng khoa QTKD 0984.444.424
2 Nguyễn Hoàng Ngân Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

TC-QTKD

QTKD 0987.022.227
3 Nguyễn Thị Hồng Đào Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

Kinh tế - Du lịch

KTPT 0984.813.943
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng Tiến sĩ Giảng viên QTKD 0989.229.945
5 Nguyễn Thị Phương Hảo Thạc sĩ Giảng viên - Trợ lý đào tạo Kế toán 0977.189.211
6 Cao Anh Thảo Thạc sĩ Giảng viên - Trợ lý quản sinh QTKD 0983.52.80.52
7 Trần Mai Lâm Ái Thạc sĩ Giảng viên Kế toán 0935.054.450
8 Phạm Thị Ý Nguyện Thạc sĩ Giảng viên TCNH 0887.616.954
9 Lê Trần Hoài Thương Thạc sĩ Giảng viên TCNH 0977.850.120
10 Huỳnh Thị Thanh Dung

Thạc sĩ

NCS

Giảng viên Kế toán 0849.797.986

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Chức năng nhiệm vụ Khoa Kinh tế 14:15 06/03/2011 [518] Tiêu điểm
 
 TKB tuần 10 (từ 02/10/2023 - 8/10/2023)
 Mẫu nhập điểm các lớp HKI năm học 2023-2024
 TKB tuần 9 (từ 25/9/2023 đến 01/10/2023)
 TKB tuần 8 (từ 18/9/2023 đến 24/9/2023)
 TKB tuần 7 (từ 11/9/2023 đến 17/9/2023)
 TKB Tuần 6 (từ 4/9/2023 đến 10/9/2023)
 TKB tuần 5 (từ 28/8/2023 - 03/9/2023)
 TKB tuần 4 (từ 21/8/2023 - 27/8/2023)
 TKB tuần 3 (từ 14/8/2023 - 20/8/2023)
 TKB tuần 48 (từ 3/7/2023 - 9/7/2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459