Thứ năm, 30/03/2023    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 TKB tuần 35 (từ 27/03/2023 - 02/04/2023)
 TKB tuần 34 (từ 20/3/2022 - 26/03/2023)
 TKB tuần 33 (từ 13/03/2023 - 19/03/2023)
 Mẫu nhập điểm các lớp HKII (Năm học 2022 - 2023)
 TKB tuần 32 (Từ 6/3/2023 - 12/03/2023)
 Ngành đào tạo
 Triết lý giáo dục của Khoa
 Nhiệm vụ
 TKB tuần 31 (từ 27/2/2023 đến 05/03/2023)
 TKB tuần 30 (Từ 20/02/2023 đến 26/02/2023)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế


 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 DANH SÁCH CBGV
     Danh sách cán bộ giảng viên khoa Kinh tế 15:13 09/08/2012 [10532]

  

TT Họ và tên Học vị Chức vụ Ngành SĐT
1 Nguyễn Thị Huyền Tiến sĩ Trưởng khoa QTKD 0984.444.424
2 Nguyễn Hoàng Ngân Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

TC-QTKD

QTKD 0987.022.227
3 Nguyễn Thị Hồng Đào Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

Kinh tế - Du lịch

KTPT 0984.813.943
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng Tiến sĩ Giảng viên QTKD 0989.229.945
5 Nguyễn Thị Phương Hảo Thạc sĩ Giảng viên - Trợ lý đào tạo Kế toán 0977.189.211
6 Cao Anh Thảo Thạc sĩ Giảng viên - Trợ lý quản sinh QTKD 0983.52.80.52
7 Trần Mai Lâm Ái Thạc sĩ Giảng viên Kế toán 0935.054.450
8 Phạm Thị Ý Nguyện Thạc sĩ Giảng viên TCNH 0887.616.954
9 Lê Trần Hoài Thương Thạc sĩ Giảng viên TCNH 0977.850.120
10 Huỳnh Thị Thanh Dung

Thạc sĩ

NCS

Giảng viên Kế toán 0849.797.986

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Chức năng nhiệm vụ Khoa Kinh tế 14:15 06/03/2011 [4059] Tiêu điểm
 
 TKB tuần 35 (từ 27/03/2023 - 02/04/2023)
 TKB tuần 34 (từ 20/3/2022 - 26/03/2023)
 TKB tuần 33 (từ 13/03/2023 - 19/03/2023)
 Mẫu nhập điểm các lớp HKII (Năm học 2022 - 2023)
 TKB tuần 32 (Từ 6/3/2023 - 12/03/2023)
 Ngành đào tạo
 Triết lý giáo dục của Khoa
 Nhiệm vụ
 TKB tuần 31 (từ 27/2/2023 đến 05/03/2023)
 TKB tuần 30 (Từ 20/02/2023 đến 26/02/2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459