Thứ năm, 13/12/2018    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 NĂM HỌC 2018-2019
 Kế hoạch đưa bài giảng lên Website
 LCĐ KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG 20.11.2018
 LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2018 – 2020
 Thông báo về việc triển khai mở ngành trình đào tạo đại học năm học 2018 - 2019
 LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
 LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH “CHÀO T N SINH VIÊN K18”
 Hạn cuối nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông ngành Kinh tế phát triển bậc đại học
 MẪU NHẬP ĐIỂM HKI (NĂM HỌC 2018-2019) (Mới)
 LỊCH TUẦN CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế
 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
     Danh sách cán bộ giảng viên khoa Kinh tế 15:13 09/08/2012 [6700]

  

TT Họ và tên Học vị Chức vụ

 Chuyên ngành

 

Số điện thoại
liên hệ

 

1 Bùi Tá Toàn Thạc sĩ - NCS

Trưởng khoa

Kinh tế học 0914063863
2 Huỳnh Đinh Phát Thạc sĩ - NCS

P. Trưởng khoa

QTKD 0977959959
3 Nguyễn Thị Huyền Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

Tài chính - QTKD 

QTKD

0984444424

4 Nguyễn Thị Hồng Đào Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

Kế toán - Kiểm toán

KTPT
0984813943
5 Thượng Đình Vân Cử nhân Trợ lý đào tạo Kế toán 0903085776
6 Cao Anh Thảo Thạc sĩ Giảng viên QTKD 0983528052
7 Nguyễn Thị Thúy Hằng Thạc sĩ - NCS
Giảng viên QTKD
0989229945
8 Trần Mai Lâm Ái Thạc sĩ Giảng viên Kế toán kiểm toán
0935054450
9 Phạm Thị Ý Nguyện Thạc sĩ Giảng viên TCNH 0887616954
10 Nguyễn Hoàng Ngân Thạc sĩ - NCS Giảng viên QTKD
0987022227
11 Phạm Thị Minh Hiếu Thạc sĩ Giảng Viên Kế toán 0868421394
12 Huỳnh Thị Thanh Dung Thạc sĩ Giảng viên Kế toán
0985384059
13 Nguyễn Thị Phương Hảo Thạc sĩ Giảng viên Kế toán 0977187211
14 Nguyễn Mạnh Hiếu Thạc sĩ Giảng viên KTPT 0852345357
15 Lê Trần Hoài Thương Thạc sĩ Giảng viên
TCNH 0977850120
16 Bùi Thị Thanh Thu Cử nhân Văn phòng khoa Kế toán 0905778822

 

 
Các tin khác liên quan :

      Chức năng nhiệm vụ Khoa Kinh tế 14:15 06/03/2011 [3097] Tiêu điểm
 
 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 NĂM HỌC 2018-2019
 Kế hoạch đưa bài giảng lên Website
 LCĐ KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG 20.11.2018
 LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2018 – 2020
 Thông báo về việc triển khai mở ngành trình đào tạo đại học năm học 2018 - 2019
 LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
 LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH “CHÀO T N SINH VIÊN K18”
 Hạn cuối nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông ngành Kinh tế phát triển bậc đại học
 MẪU NHẬP ĐIỂM HKI (NĂM HỌC 2018-2019) (Mới)
 LỊCH TUẦN CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459