Thứ hai, 05/12/2022    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 LỊCH THI KHOÁ 20
 TKB tuần 19 (từ 05/12/2022 - 11/12/2022)
 TKB tuần 18 (từ 28/11/2022 - 4/12/2022)
 TKB tuần 17 (từ 21/11/2022 - 27/11/2022)
 MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KÌ I (Năm học 2022 - 2023) Tất cả các lớp
 TKB tuần 16 (từ 14/11/2022 - 20/11/2022)
 LỊCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022- 2023 (ĐH K19,K21 VÀ LIÊN THÔNG KHÓA 21)
 TKB tuần 15 (từ 7/11/2022 - 13/11/2022)
 TKB tuần 14 (từ 31/10/2022 - 06/11/2022)
 TKB tuần 13 (từ 24/10/2022 - 31/10/2022)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế
 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
     Danh sách cán bộ giảng viên khoa Kinh tế 15:13 09/08/2012 [10342]

  

TT Họ và tên Học vị Chức vụ

 Chuyên ngành

 

Số điện thoại
liên hệ

 

1 Bùi Tá Toàn Thạc sĩ - NCS

Trưởng khoa

Kinh tế học 0914063863
2 Nguyễn Thị Huyền Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa

Kiêm Trưởng bộ môn

Tài chính - QTKD

QTKD

0984444424

3 Nguyễn Thị Hồng Đào Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

Kế toán - Kiểm toán

KTPT
0984813943
4 Cao Anh Thảo Thạc sĩ Giảng viên, Trợ lý quản sinh QTKD 0983528052
5 Nguyễn Thị Thúy Hằng Thạc sĩ - NCS
Giảng viên QTKD
0989229945
6 Trần Mai Lâm Ái Thạc sĩ Giảng viên Kế toán kiểm toán
0935054450
7 Phạm Thị Ý Nguyện Thạc sĩ Giảng viên, Trợ lý đào tạo TCNH 0887616954
8 Nguyễn Hoàng Ngân Thạc sĩ - NCS Giảng viên QTKD
0987022227
9 Phạm Thị Minh Hiếu Thạc sĩ Giảng Viên Kế toán 0868421394
10 Huỳnh Thị Thanh Dung Thạc sĩ Giảng viên Kế toán
0985384059
11 Nguyễn Thị Phương Hảo Thạc sĩ Giảng viên Kế toán 0977187211
12 Nguyễn Mạnh Hiếu Thạc sĩ Giảng viên KTPT 0983358575
13 Lê Trần Hoài Thương Thạc sĩ Giảng viên
TCNH 0977850120

 

 
Các tin khác liên quan :

      Chức năng nhiệm vụ Khoa Kinh tế 14:15 06/03/2011 [4008] Tiêu điểm
 
 LỊCH THI KHOÁ 20
 TKB tuần 19 (từ 05/12/2022 - 11/12/2022)
 TKB tuần 18 (từ 28/11/2022 - 4/12/2022)
 TKB tuần 17 (từ 21/11/2022 - 27/11/2022)
 MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KÌ I (Năm học 2022 - 2023) Tất cả các lớp
 TKB tuần 16 (từ 14/11/2022 - 20/11/2022)
 LỊCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022- 2023 (ĐH K19,K21 VÀ LIÊN THÔNG KHÓA 21)
 TKB tuần 15 (từ 7/11/2022 - 13/11/2022)
 TKB tuần 14 (từ 31/10/2022 - 06/11/2022)
 TKB tuần 13 (từ 24/10/2022 - 31/10/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459