Thứ bảy, 01/10/2022    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 TKB tuần 9 (từ 26/9/2022 - 02/10/2022)
 TKB tuần 8 (từ 19/9/2022 - 25/9/2022)
 TKB tuần 7 (từ 12/9/2022 - 18/9/2022)
 TKB tuần 6 (từ 5/9/2022 - 11/9/2022)
 TKB tuần 5 (từ 29/8/2022 - 04/9/2022)
 TKB tuần 4 (từ 22/8/2022 - 28/8/2022)
 TKB tuần 3 (từ 15/8/2022 - 21/8/2022)
 TKB tuần 2 (từ 8/8/2022 - 14/8/2022)
 TKB tuần 1 (từ 1/8/2022 - 7/8/2022)
 LỊCH THI MÔN CHUNG - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 21)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế
 

 THỜI KHOÁ BIỂU HKI - 2022 - 2023
     TKB tuần 9 (từ 26/9/2022 - 02/10/2022) 09:28 25/09/2022 [46]

 Xem chi tiet tai day

 
Các tin khác liên quan :

      TKB tuần 8 (từ 19/9/2022 - 25/9/2022) 07:29 18/09/2022 [90]


      TKB tuần 7 (từ 12/9/2022 - 18/9/2022) 12:01 10/09/2022 [97]


      TKB tuần 6 (từ 5/9/2022 - 11/9/2022) 07:29 04/09/2022 [135]


      TKB tuần 5 (từ 29/8/2022 - 04/9/2022) 09:29 28/08/2022 [75]


      TKB tuần 4 (từ 22/8/2022 - 28/8/2022) 11:41 20/08/2022 [87]


      TKB tuần 3 (từ 15/8/2022 - 21/8/2022) 06:53 13/08/2022 [97]


      TKB tuần 2 (từ 8/8/2022 - 14/8/2022) 06:35 06/08/2022 [148]


      TKB tuần 1 (từ 1/8/2022 - 7/8/2022) 08:29 31/07/2022 [96] Tiêu điểm
 
 TKB tuần 9 (từ 26/9/2022 - 02/10/2022)
 TKB tuần 8 (từ 19/9/2022 - 25/9/2022)
 TKB tuần 7 (từ 12/9/2022 - 18/9/2022)
 TKB tuần 6 (từ 5/9/2022 - 11/9/2022)
 TKB tuần 5 (từ 29/8/2022 - 04/9/2022)
 TKB tuần 4 (từ 22/8/2022 - 28/8/2022)
 TKB tuần 3 (từ 15/8/2022 - 21/8/2022)
 TKB tuần 2 (từ 8/8/2022 - 14/8/2022)
 TKB tuần 1 (từ 1/8/2022 - 7/8/2022)
 LỊCH THI MÔN CHUNG - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459