Chủ nhật, 27/05/2018    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo Tuyển sinh Đại học và Liên thông Đại học chính quy ngành Kinh tế Phát triển
 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp khoa của sinh viên khoa Kinh tế năm học 2017-2018
 Hội thảo Khoa học cấp khoa về Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với phát triển KT-XH
 Tổ TC- QTKD tổ chức Hội nghị tuyển sinh 2018
 Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với phát triển KTXH tỉnh Quảng Ngãi - Định hướng và giải pháp"
 Hội thi chuyên môn nghiệp vụ năm học 2017-2018
 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2018 - Tổ TC-QTKD
 LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ THĂM ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
 Thông báo lịch thông qua đề tai NCKH 2018
 Hội thi GV dạy giỏi Khoa Kinh tế năm học 2017-2018

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế
 

 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác tuần 45 năm học 2017-2018 (Từ 28/05/2018 đến 03/06/2018) 09:49 26/11/2013 [8384]
  
     Chú ý: Thời gian cụ thể của cuộc họp Góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ sẽ được cập nhật vào sáng thứ 2 ngày 28 tháng 5 năm 2015, đề nghị các Thầy/Cô chú ý để tham dự.

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG 

 

THÀNH PHẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

              THỨ HAI 28/05/2018

8h00 

 

 Họp xét rèn luyện học kỳ 2, năm học 2017-2018

 Họp xét điều kiện tốt nghiệp lớp CKT15

 

 Lãnh đạo khoa

Cố vấn học tập

Trưởng Bộ môn

Bí thư LCĐ

Phòng họp 2

986 Quang Trung

               THỨ BA 29/05/2018

Thời gian cụ thể được cập nhật sau 

 Họp góp ý sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ  Toàn thể CBGV

 Phòng họp 2

986 Quang Trung

                THỨ TƯ 30/05/2018

       

                THỨ NĂM 31/05/2018

       

               THỨ SÁU 01/06/2018

       

               THỨ BẢY 02/06/2018

 

     
   

 

 

 

 

               CHỦ NHẬT 03/06/2018   

 

   

 

 

 

KKT
 


 Tiêu điểm
 
 Thông báo Tuyển sinh Đại học và Liên thông Đại học chính quy ngành Kinh tế Phát triển
 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp khoa của sinh viên khoa Kinh tế năm học 2017-2018
 Hội thảo Khoa học cấp khoa về Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với phát triển KT-XH
 Tổ TC- QTKD tổ chức Hội nghị tuyển sinh 2018
 Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với phát triển KTXH tỉnh Quảng Ngãi - Định hướng và giải pháp"
 Hội thi chuyên môn nghiệp vụ năm học 2017-2018
 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2018 - Tổ TC-QTKD
 LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ THĂM ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
 Thông báo lịch thông qua đề tai NCKH 2018
 Hội thi GV dạy giỏi Khoa Kinh tế năm học 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459