Thứ tư, 17/01/2018    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Hội thi chuyên môn nghiệp vụ năm học 2017-2018
 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2018 - Tổ TC-QTKD
 LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ THĂM ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
 Thông báo lịch thông qua đề tai NCKH 2018
 Thông báo thòi gian mở lóp bồi dưỡng Đảng viên mới
 Hội thi GV dạy giỏi Khoa Kinh tế năm học 2017-2018
 ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA KINH TẾ NHIỆM KỲ 2017-2022
 LỊCH THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018
 CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “SẺ CHIA YÊU THƯƠNG – TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG" CỦA LCĐ KHOA KINH TẾ
 Thông tin việc làm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế
 

 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác tuần 26 năm học 2017-2018 (Từ 15 /01/2018 đến 21/01/2018) 09:49 26/11/2013 [7484]

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG 

 

THÀNH PHẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

              THỨ HAI 15/01/2018

 

 

   
 13h30

 Hội nghị đối thoại giữa đại diện HSSV với lãnh đạo trường

 Theo Thông báo số 2108/TB-ĐHPVĐ ngày 29/12/2017

(Cố vấn học tập nhắc nhở Sinh viên tham dự đầy đủ, nghiêm túc)

Trưởng/phó khoa

Lớp trưởng (hoặc lớp phó), Bí thư (hoặc phó bí thư) chi đoàn 

Hội trường KLF 

               THỨ BA 16/01/2018

 8h00 

 Họp đội thi Chuyên môn nghiệp vụ cấp trường

Bí thư LCĐ

Thành viên đội dự thi

Các Thầy/cô đượcThông báo 
 VP Khoa

                THỨ TƯ 17/01/2018

   

 

 

 

                THỨ NĂM 18/01/2018

       

               THỨ SÁU 19/01/2018

       

               THỨ BẢY 20/01/2018

 

 

   
   

 

 

 

 

               CHỦ NHẬT 21/01/2018   

 

   

 

 

 

KKT
 


 Tiêu điểm
 
 Hội thi chuyên môn nghiệp vụ năm học 2017-2018
 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2018 - Tổ TC-QTKD
 LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ THĂM ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
 Thông báo lịch thông qua đề tai NCKH 2018
 Thông báo thòi gian mở lóp bồi dưỡng Đảng viên mới
 Hội thi GV dạy giỏi Khoa Kinh tế năm học 2017-2018
 ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA KINH TẾ NHIỆM KỲ 2017-2022
 LỊCH THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018
 CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “SẺ CHIA YÊU THƯƠNG – TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG" CỦA LCĐ KHOA KINH TẾ
 Thông tin việc làm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459