Thứ tư, 23/08/2017    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “SẺ CHIA YÊU THƯƠNG – TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG" CỦA LCĐ KHOA KINH TẾ
 Thông tin việc làm
 Chi bộ Kinh tế tổ chức Lễ Kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú
 Tổ Kế toán - Kiểm toán tổ chức Hội thảo với chủ đề "Phát triển Kinh tế tỉnh Quảng Ngãi"
 Mẫu phiếu đánh giá Viên chức năm học 2016-2017
 Sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng Đảng về đạo đức"
  Thông báo về việc Kê khai lý lịch khoa học
 Đại hội Chi bộ Kinh tế Nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp
 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung học liệu bắt buộc cho các môn học
 Hội thảo khoa học của tổ TC-QTKD về Vai trò của doanh nghiệp đối với Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế
 

 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác tuần 05, năm học 2017-2018 (Từ 21/08/2017 đến 27/08/2017) 09:49 26/11/2013 [6291]

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG 
THÀNH PHẦN THAM DỰ

 

CHỦ TRÌ

 

ĐỊA ĐIỂM

 

              THỨ HAI 21/08/2017

 14h00

 - Bộ môn nộp Hồ sơ quản lý chuyên môn về Khoa qua Đ/C Bùi Thị Thanh Thu để phục vụ công tác kiểm tra

- Đ/C Đình Vân, Đ/C Thu rà soát Hồ sơ chuyên môn chuẩn bị cho công tác kiểm tra

 

VP Khoa

       

               THỨ BA 22/08/2017

 14h00

 Đại hội Chi đoàn CBGV

TP: Đoàn viên chi đoàn CBGV, Đại biểu

 

 Phòng họp 02

986 Quang Trung

 14h00

 Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn khoa

TP: Đ/C Phát; Đ/C Đình Vân, Đ/C Thảo

   

                THỨ TƯ 23/08/2017

       

                THỨ NĂM 24/08/2017

       

               THỨ SÁU 25/08/2017

 7h30

 Học tập Nghị quyết TW5

TP: Toàn thể Đảng viên, CBVC

 Bí thư CB

 Phòng họp 2

986 Quang Trung 

               THỨ BẢY 26/08/2017

 

 

   
   

 

 

 

 

               CHỦ NHẬT 27/08/2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

KKT
 


 Tiêu điểm
 
 CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “SẺ CHIA YÊU THƯƠNG – TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG" CỦA LCĐ KHOA KINH TẾ
 Thông tin việc làm
 Chi bộ Kinh tế tổ chức Lễ Kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú
 Tổ Kế toán - Kiểm toán tổ chức Hội thảo với chủ đề "Phát triển Kinh tế tỉnh Quảng Ngãi"
 Mẫu phiếu đánh giá Viên chức năm học 2016-2017
 Sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng Đảng về đạo đức"
  Thông báo về việc Kê khai lý lịch khoa học
 Đại hội Chi bộ Kinh tế Nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp
 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung học liệu bắt buộc cho các môn học
 Hội thảo khoa học của tổ TC-QTKD về Vai trò của doanh nghiệp đối với Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459