Thứ sáu, 01/03/2024    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 TKB tuần 31 (từ 26/02/2024 đến 03/03/2024)
 TKB tuần 30 (từ 19/02/2024 - 25/02/2024)
 TKB tuần 26 (từ 22/01/2024 - 28/01/2024)
 TKB tuần 25 (từ 15/01/2024 - 21/01/2024)
 TKB tuần 24 (từ 8/1/2024 - 14/1/2024)
 TKB tuần 23 (từ 01/01/2024 - 07/01/2024)
 Lịch thi môn riêng lớp DQK23
 Mẫu nhập điểm lớp DQK23 (HKI 2023 - 2024)
 TKB tuần 22 (từ 25/12/2023 - 31/12/2023)
 TKB tuần 21 (từ 18/12/2023 - 24/12/2023)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế


 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023-2024
     TKB tuần 14 (từ 30/10/2023 - 05/11/2023) 15:28 27/10/2023 [1222]

 Xem chi tiết tại đây

 
Các tin khác liên quan :

      TKB tuần 31 (từ 26/02/2024 đến 03/03/2024) 14:30 23/02/2024 [1237]


      TKB tuần 30 (từ 19/02/2024 - 25/02/2024) 06:42 18/02/2024 [1222]


      TKB tuần 26 (từ 22/01/2024 - 28/01/2024) 16:26 21/01/2024 [1221]


      TKB tuần 25 (từ 15/01/2024 - 21/01/2024) 09:50 13/01/2024 [1219]


      TKB tuần 24 (từ 8/1/2024 - 14/1/2024) 07:34 06/01/2024 [1219]


      TKB tuần 23 (từ 01/01/2024 - 07/01/2024) 10:15 29/12/2023 [1219]


      TKB tuần 22 (từ 25/12/2023 - 31/12/2023) 07:59 24/12/2023 [1219]


      TKB tuần 21 (từ 18/12/2023 - 24/12/2023) 07:50 16/12/2023 [1218]


      TKB tuần 20 (từ 11/12/2023 - 17/12/2023) 14:14 09/12/2023 [1220]


      TKB tuần 19 (từ 4/12/2023 - 10/12/2023) 08:33 03/12/2023 [1218]


      TKB tuần 19 (từ 4/12/2023 - 10/12/2023) 08:33 03/12/2023 [1221]


      TKB tuần 18 (từ 27/11/2023 - 3/12/2023) 08:53 26/11/2023 [1221]


      TKB tuần 17 (từ 20/11/2023 - 26/11/2023) 14:49 19/11/2023 [1223]


      TKB tuần 16 (từ 13/11/2023 - 19/11/2023) 07:00 11/11/2023 [1220]


      TKB tuần 15 (từ 06/11/2023 - 12/11/2023) 06:41 05/11/2023 [1221]

       TKB tuần 13 (từ 23/10/2023 - 29/10/2023) 20:33 22/10/2023 [1225]
       TKB tuần 12 (từ ngày 16/10/2023 - 22/10/2023) 09:07 15/10/2023 [1221]
       TKB tuần 11 (từ 09/10/2023 - 15/10/2023) 08:10 08/10/2023 [1218]
       TKB tuần 10 (từ 02/10/2023 - 8/10/2023) 18:17 01/10/2023 [1220]
       TKB tuần 9 (từ 25/9/2023 đến 01/10/2023) 06:39 23/09/2023 [1219]
       TKB tuần 8 (từ 18/9/2023 đến 24/9/2023) 06:02 18/09/2023 [1220]
       TKB tuần 7 (từ 11/9/2023 đến 17/9/2023) 13:31 11/09/2023 [1221]
       TKB Tuần 6 (từ 4/9/2023 đến 10/9/2023) 17:39 09/09/2023 [1219]
       TKB tuần 5 (từ 28/8/2023 - 03/9/2023) 16:04 25/08/2023 [1220]
       TKB tuần 4 (từ 21/8/2023 - 27/8/2023) 17:25 19/08/2023 [1221]
       TKB tuần 3 (từ 14/8/2023 - 20/8/2023) 17:32 12/08/2023 [1222]
       TKB tuần 2 (từ 7/8/2023 - 12/8/2023) 18:26 14/11/2011 [1221]


 Tiêu điểm
 
 TKB tuần 31 (từ 26/02/2024 đến 03/03/2024)
 TKB tuần 30 (từ 19/02/2024 - 25/02/2024)
 TKB tuần 26 (từ 22/01/2024 - 28/01/2024)
 TKB tuần 25 (từ 15/01/2024 - 21/01/2024)
 TKB tuần 24 (từ 8/1/2024 - 14/1/2024)
 TKB tuần 23 (từ 01/01/2024 - 07/01/2024)
 Lịch thi môn riêng lớp DQK23
 Mẫu nhập điểm lớp DQK23 (HKI 2023 - 2024)
 TKB tuần 22 (từ 25/12/2023 - 31/12/2023)
 TKB tuần 21 (từ 18/12/2023 - 24/12/2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459