Thứ ba, 21/03/2023    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 TKB tuần 34 (từ 20/3/2022 - 26/03/2023)
 TKB tuần 33 (từ 13/03/2023 - 19/03/2023)
 Mẫu nhập điểm các lớp HKII (Năm học 2022 - 2023)
 TKB tuần 32 (Từ 6/3/2023 - 12/03/2023)
 Ngành đào tạo
 Triết lý giáo dục của Khoa
 Nhiệm vụ
 TKB tuần 31 (từ 27/2/2023 đến 05/03/2023)
 TKB tuần 30 (Từ 20/02/2023 đến 26/02/2023)
 TKB tuần 29 (từ 13/02/2023 đến 19/02/2023)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế


 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ĐÀO TẠO
     LỊCH THI KHÓA 22 13:59 04/02/2023 [103]

Môn chung

Môn riêng

 

 
Các tin khác liên quan :

      Mẫu nhập điểm các lớp HKII (Năm học 2022 - 2023) 07:25 05/03/2023 [55]


      LỊCH THI KHOÁ 20 15:24 03/12/2022 [234]


      MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KÌ I (Năm học 2022 - 2023) Tất cả các lớp 11:17 12/11/2022 [262]


      LỊCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022- 2023 (ĐH K19,K21 VÀ LIÊN THÔNG KHÓA 21) 08:45 05/11/2022 [270]


      LỊCH THI MÔN CHUNG - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 21) 19:23 03/07/2022 [300]


      LỊCH THI KHOA KINH TẾ - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 06:15 22/04/2022 [495]


      LỊCH THI MÔN CHUNG - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 09:22 16/04/2022 [382]


      MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KÌ II (Năm học 2021 - 2022) 11:03 02/04/2022 [434]


      MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KỲ I (2021 - 2022) - LỚP DQK21 11:09 15/02/2022 [355]


      LỊCH THI HỌC KỲ I - LỚP DQK21 07:33 13/02/2022 [278]


      LỊCH THI HỌC KI I - ĐH K18,19,20 (Mới) 07:27 28/11/2021 [406]


      LỊCH THI KHOA KINH TẾ, HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 20:35 31/10/2021 [450]


      LỊCH THI CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 20:34 31/10/2021 [335]


      LỊCH THI CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG (SV LÀO) HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 20:34 31/10/2021 [265]


      MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 08:58 23/10/2021 [392]

       Quyết định đào tạo tín chỉ ngày 30 tháng 07 năm 2021 (QĐ/285-ĐHPVĐ) 08:59 08/08/2021 [480]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 53 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 02/08/2021) 08:43 27/06/2021 [570]
       MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 17:45 25/06/2021 [9829]
       LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2021 (KHÓA 20) 17:38 19/06/2021 [412]
       LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (Điều chỉnh) 15:02 11/05/2021 [643]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 21/06/2021) 14:04 03/05/2021 [575]
       LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021 (MÔN RIÊNG) - ĐIỀU CHỈNH 08:08 25/04/2021 [497]
       LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021 (MÔN CHUNG) 08:02 25/04/2021 [360]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 26/04/2021) 07:57 25/04/2021 [349]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 19/04/2021) 09:47 18/04/2021 [412]
       LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 13:19 11/04/2021 [444]
       Mẫu nhập điểm HKI 2020-2021 lớp DKL20 13:16 11/04/2021 [384]
       Mẫu nhập điểm HKII năm học 2020 - 2021 13:14 11/04/2021 [381]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 12/04/2021) 08:39 03/04/2021 [521]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 29/03/2021) 08:28 28/03/2021 [438]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 22/03/2021) 08:20 21/03/2021 [420]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 15/03/2021) 06:39 14/03/2021 [471]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 08/03/2021) 12:41 07/03/2021 [422]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 01/03/2021) 06:43 28/02/2021 [425]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 22/02/2021) 10:41 22/02/2021 [352]
       Lịch thi học kỳ I năm học 2020 - 2021 - Khóa 20 17:12 20/02/2021 [346]
       MẪU NHẬP ĐIỂM HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 (KHÓA 20) 14:33 28/01/2021 [410]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 18/01/2021) SV Lào DQK20 06:14 17/01/2021 [368]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 22/02/2021) 16:24 21/11/2020 [1194]
       MẪU NHẬP ĐIỂM CÁC LỚP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 23:10 17/11/2020 [474]
       LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 17:30 06/11/2020 [506]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 9/11/2020) 15:36 06/08/2020 [1406]
       MẪU NHẬP ĐIỂM CÁC LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 10:16 05/05/2020 [941]
       Thời khóa biểu Tuần 55 (Dạy trực tuyến) Học kỳ II Năm học 2019 - 2020 (Từ ngày 03/08/2020) 20:03 29/04/2020 [1015]
       Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2019 - 2020 08:35 05/11/2019 [1374]
       Thời khóa biểu Tuần 42 Học kỳ II Năm học 2019 - 2020 (Từ ngày 04/05/2020) 08:40 03/10/2019 [2155]


 Tiêu điểm
 
 TKB tuần 34 (từ 20/3/2022 - 26/03/2023)
 TKB tuần 33 (từ 13/03/2023 - 19/03/2023)
 Mẫu nhập điểm các lớp HKII (Năm học 2022 - 2023)
 TKB tuần 32 (Từ 6/3/2023 - 12/03/2023)
 Ngành đào tạo
 Triết lý giáo dục của Khoa
 Nhiệm vụ
 TKB tuần 31 (từ 27/2/2023 đến 05/03/2023)
 TKB tuần 30 (Từ 20/02/2023 đến 26/02/2023)
 TKB tuần 29 (từ 13/02/2023 đến 19/02/2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459