Thứ hai, 15/08/2022    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 TKB tuần 3 (từ 15/8/2022 - 21/8/2022)
 TKB tuần 2 (từ 8/8/2022 - 14/8/2022)
 TKB tuần 1 (từ 1/8/2022 - 7/8/2022)
 LỊCH THI MÔN CHUNG - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 21)
 Thời khóa biểu tuần 46 (Từ 13/06/2022)
 Thời khóa biểu tuần 45 (Từ 6/6/2022)
 Thời khóa biểu tuần 44 (Từ 30/05/2022)
 Thời khóa biểu tuần 43 (Từ 23/05/2022)
 Thời khóa biểu tuần 42 (Từ 16/05/2022)
 Thời khóa biểu tuần 41 (từ ngày 09/05/2022)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế
 

 ĐÀO TẠO
     LỊCH THI MÔN CHUNG - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 21) 19:23 03/07/2022 [89]

 Xem tại đây

 
Các tin khác liên quan :

      LỊCH THI KHOA KINH TẾ - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 06:15 22/04/2022 [371]


      LỊCH THI MÔN CHUNG - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 09:22 16/04/2022 [250]


      MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KÌ II (Năm học 2021 - 2022) 11:03 02/04/2022 [284]


      MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KỲ I (2021 - 2022) - LỚP DQK21 11:09 15/02/2022 [250]


      LỊCH THI HỌC KỲ I - LỚP DQK21 07:33 13/02/2022 [175]


      LỊCH THI HỌC KI I - ĐH K18,19,20 (Mới) 07:27 28/11/2021 [318]


      LỊCH THI KHOA KINH TẾ, HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 20:35 31/10/2021 [338]


      LỊCH THI CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 20:34 31/10/2021 [241]


      LỊCH THI CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG (SV LÀO) HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 20:34 31/10/2021 [183]


      MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 08:58 23/10/2021 [302]


      Quyết định đào tạo tín chỉ ngày 30 tháng 07 năm 2021 (QĐ/285-ĐHPVĐ) 08:59 08/08/2021 [357]


      THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 53 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 02/08/2021) 08:43 27/06/2021 [453]


      MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 17:45 25/06/2021 [4225]


      LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2021 (KHÓA 20) 17:38 19/06/2021 [310]


      LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (Điều chỉnh) 15:02 11/05/2021 [529]

       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 21/06/2021) 14:04 03/05/2021 [468]
       LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021 (MÔN RIÊNG) - ĐIỀU CHỈNH 08:08 25/04/2021 [386]
       LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021 (MÔN CHUNG) 08:02 25/04/2021 [281]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 26/04/2021) 07:57 25/04/2021 [275]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 19/04/2021) 09:47 18/04/2021 [331]
       LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 13:19 11/04/2021 [359]
       Mẫu nhập điểm HKI 2020-2021 lớp DKL20 13:16 11/04/2021 [298]
       Mẫu nhập điểm HKII năm học 2020 - 2021 13:14 11/04/2021 [291]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 12/04/2021) 08:39 03/04/2021 [427]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 29/03/2021) 08:28 28/03/2021 [327]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 22/03/2021) 08:20 21/03/2021 [331]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 15/03/2021) 06:39 14/03/2021 [391]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 08/03/2021) 12:41 07/03/2021 [327]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 01/03/2021) 06:43 28/02/2021 [336]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 22/02/2021) 10:41 22/02/2021 [263]
       Lịch thi học kỳ I năm học 2020 - 2021 - Khóa 20 17:12 20/02/2021 [239]
       MẪU NHẬP ĐIỂM HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 (KHÓA 20) 14:33 28/01/2021 [310]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 18/01/2021) SV Lào DQK20 06:14 17/01/2021 [278]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 22/02/2021) 16:24 21/11/2020 [1106]
       MẪU NHẬP ĐIỂM CÁC LỚP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 23:10 17/11/2020 [372]
       LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 17:30 06/11/2020 [422]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 9/11/2020) 15:36 06/08/2020 [1324]
       MẪU NHẬP ĐIỂM CÁC LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 10:16 05/05/2020 [851]
       Thời khóa biểu Tuần 55 (Dạy trực tuyến) Học kỳ II Năm học 2019 - 2020 (Từ ngày 03/08/2020) 20:03 29/04/2020 [909]
       Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2019 - 2020 08:35 05/11/2019 [1289]
       Thời khóa biểu Tuần 42 Học kỳ II Năm học 2019 - 2020 (Từ ngày 04/05/2020) 08:40 03/10/2019 [2071]
       Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2019 - 2020 (Bậc Cao đẳng khóa 17) 10:53 25/09/2019 [668]
       Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2018 - 2019 của bậc cao đẳng khóa 17 11:07 07/05/2019 [1018]
       Lịch thi lớp Liên thông chuyên ngành Kinh tế phát triển năm học 2018 - 2019 12:44 24/03/2019 [1130]
       Mẫu nhập điểm HK II năm học 2018 - 2019 (Mới) 12:41 24/03/2019 [873]


 Tiêu điểm
 
 TKB tuần 3 (từ 15/8/2022 - 21/8/2022)
 TKB tuần 2 (từ 8/8/2022 - 14/8/2022)
 TKB tuần 1 (từ 1/8/2022 - 7/8/2022)
 LỊCH THI MÔN CHUNG - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 21)
 Thời khóa biểu tuần 46 (Từ 13/06/2022)
 Thời khóa biểu tuần 45 (Từ 6/6/2022)
 Thời khóa biểu tuần 44 (Từ 30/05/2022)
 Thời khóa biểu tuần 43 (Từ 23/05/2022)
 Thời khóa biểu tuần 42 (Từ 16/05/2022)
 Thời khóa biểu tuần 41 (từ ngày 09/05/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459