Thứ năm, 22/03/2018    
Tìm kiếm:    

 Tin quan trọng
 
 TKB tuần 35 từ ngày 19-03-2018
 TKB tuần 34 từ ngày 12-03-2018
 TKB tuần 33 từ ngày 05-03-2018
 TKB tuần 32 từ ngày 26-02-2018
 File nhập điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2017-2018
 TKB tuần 29 từ ngày 05-02-2018
 Lịch thi môn riêng (lần 2) học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 17
  TKB tuần 28 từ ngày 29-01-2018
 TKB tuần 27 từ ngày 22-01-2018
 TKB tuần 26 từ ngày 15-01-2018
 

 

 

 MỌI GÓP Ý XIN GỬI VỀ

nnvien@pdu.edu.vn


 THÔNG BÁO
     Kế hoạch nộp và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp DCK13A,B và các khóa trước
     ______Danh sách phân công giảng viên duyệt Đồ án tốt nghiệp năm học 2017-2018
     ______Kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017-2018
     ______Danh sách đề tài của sinh viên và giảng viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp năm học 2017-2018
     ______Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp DCK13AB
     ______Phân công giảng viên duyệt Đồ án tốt nghiệp năm học 2016-2017
     ______Kế hoạch nộp và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp DCL15
     ______Kế hoạch nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2017

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018
     TKB tuần 35 từ ngày 19-03-2018
     ______TKB tuần 34 từ ngày 12-03-2018
     ______TKB tuần 33 từ ngày 05-03-2018
     ______TKB tuần 32 từ ngày 26-02-2018
     ______TKB tuần 29 từ ngày 05-02-2018
     ______ TKB tuần 28 từ ngày 29-01-2018
     ______TKB tuần 27 từ ngày 22-01-2018
     ______TKB tuần 26 từ ngày 15-01-2018

 THỜI KHÓA BIỂU 2015-2016
     TKB DCL15 từ ngày 25-7-2016
     ______TKB DCL15 từ ngày 18-7-2016
     ______TKB DCL15 từ ngày 11-7-2016
     ______TKB TUAN HK HE TU NGAY 3-5-2016
     ______TKB TUAN 50 DCL15 TU NGAY 3-5-2016
     ______TKB DCL15 tuần 49từ ngày 27/6/2016
     ______TKB DCL15 tuần 48 từ ngày 20/6/2016
     ______TKB DCL15 từ ngày 13-6-2016

 LICH THI
     Lịch thi môn riêng (lần 2) học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 17
     ______Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp khóa 17 khoa KTCN
     ______Lịch thi các lớp riêng học kỳ 1 năm học 2017-2018
     ______Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp khóa 14, 15, 16 khoa KTCN
     ______Thông báo điều chỉnh lịch thi học phần Vẽ cơ khí học kỳ hè năm học 2016-2017
     ______Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2016-2017 các lớp KTCN
     ______Lịch thi HK2 (lần 2) các lớp TCCN khóa 15
     ______Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 các lớp riêng KTCN

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017
      TKB tuần 51 từ ngày 10-07-2017 (HK HÈ)
     ______TKB tuần 50 từ ngày 03-07-2017 (HK HÈ)
     ______TKB tuần 49 từ ngày 26-06-2017 (HK HÈ)
     ______TKB tuần 46 từ ngày 05-06-2017 (HK HÈ)
     ______TKB tuần 45 từ ngày 29-05-2017 (HK HÈ)
     ______ TKB tuần 44 từ ngày 22-05-2017 (HK HÈ)
     ______TKB tuần 41 từ ngày 01-05-2017
     ______TKB tuần 40 từ ngày 24-04-2017


 Tiêu điểm
 
 TKB tuần 35 từ ngày 19-03-2018
 TKB tuần 34 từ ngày 12-03-2018
 TKB tuần 33 từ ngày 05-03-2018
 TKB tuần 32 từ ngày 26-02-2018
 File nhập điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2017-2018
 TKB tuần 29 từ ngày 05-02-2018
 Lịch thi môn riêng (lần 2) học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 17
  TKB tuần 28 từ ngày 29-01-2018
 TKB tuần 27 từ ngày 22-01-2018
 TKB tuần 26 từ ngày 15-01-2018

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

        ktslaptop.com

 

 

 

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901