Thứ hai, 01/05/2017    
Tìm kiếm:    

 Tin quan trọng
 
 TKB tuần 41 từ ngày 01-05-2017
 TKB tuần 40 từ ngày 24-04-2017
 Kế hoạch nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2017
  TKB tuần 39 từ ngày 17-04-2017
 Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 các lớp riêng KTCN
 TKB tuần 38 từ ngày 10-04-2017
 TKB tuần 37 từ ngày 03-04-2017
 Lịch thi môn riêng HK2 năm học 2016-2017 các lớp KTCN
 TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017 (LỚP RIÊNG)
 TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017
 

 

 

MỌI GÓP Ý XIN GỬI VỀ

tttung@pdu.edu.vn


 THÔNG BÁO CBGV
     Kế hoạch nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2017
     Kế hoạch thực hiện thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp lớp DCL15
     PHÂN CÔNG GV DUYỆT, KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP DCK12 VÀ LỚP DCK 10A,B
     Lịch sinh hoạt lớp GVCN-CVHT
     THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP DCK12
     Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH năm 2016 Khoa KTCN
     PHÂN CÔNG GV DUYỆT, KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP DCK11
     THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIÊN ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017
     TKB tuần 41 từ ngày 01-05-2017
     TKB tuần 40 từ ngày 24-04-2017
      TKB tuần 39 từ ngày 17-04-2017
     TKB tuần 38 từ ngày 10-04-2017
     TKB tuần 37 từ ngày 03-04-2017
     TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017 (LỚP RIÊNG)
     TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017
     TKB tuần 35 từ ngày 20-03-2017 (LỚP RIÊNG)

 THỜI KHÓA BIỂU 2015-2016
     TKB DCL15 từ ngày 25-7-2016
     TKB DCL15 từ ngày 18-7-2016
     TKB DCL15 từ ngày 11-7-2016
     TKB TUAN HK HE TU NGAY 3-5-2016
     TKB TUAN 50 DCL15 TU NGAY 3-5-2016
     TKB DCL15 tuần 49từ ngày 27/6/2016
     TKB DCL15 tuần 48 từ ngày 20/6/2016
     TKB DCL15 từ ngày 13-6-2016

 LICH THI NĂM HỌC 2016-2017
     Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 các lớp riêng KTCN
     Lịch thi môn riêng HK2 năm học 2016-2017 các lớp KTCN
      Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 các lớp TCCN khóa 15
     Lịch thi HK1 lần 2 các lớp trung cấp khóa 15
     Điều động coi thi HK1 năm học 2016-2017 (lớp DCL15)
     Điều động coi thi môn riêng HK1 năm học 2016-2017 (đợt 2)
     Điều động coi thi môn chung HK1 năm học 2016-2017 (khóa 2016)
     Lịch thi HK1 năm học 2016-2017 lớp DCL15


 Tiêu điểm
 
 TKB tuần 41 từ ngày 01-05-2017
 TKB tuần 40 từ ngày 24-04-2017
 Kế hoạch nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2017
  TKB tuần 39 từ ngày 17-04-2017
 Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 các lớp riêng KTCN
 TKB tuần 38 từ ngày 10-04-2017
 TKB tuần 37 từ ngày 03-04-2017
 Lịch thi môn riêng HK2 năm học 2016-2017 các lớp KTCN
 TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017 (LỚP RIÊNG)
 TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

        ktslaptop.com

 

 

 

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901