Thứ bảy, 24/06/2017    
Tìm kiếm:    

 Tin quan trọng
 
 TKB tuần 49 từ ngày 26-06-2017 (HK HÈ)
 Lý lịch khoa học
 Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp DCK13AB
 TKB tuần 46 từ ngày 05-06-2017 (HK HÈ)
 Phân công giảng viên duyệt Đồ án tốt nghiệp năm học 2016-2017
 Kế hoạch nộp và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp DCL15
 TKB tuần 45 từ ngày 29-05-2017 (HK HÈ)
 CÁC CHUYÊN NGÀNH VÀ HỆ ĐÀO TẠO
  TKB tuần 44 từ ngày 22-05-2017 (HK HÈ)
 Lịch thi HK2 (lần 2) các lớp TCCN khóa 15
 

 

 

MỌI GÓP Ý XIN GỬI VỀ

tttung@pdu.edu.vn


 THÔNG BÁO CBGV
     Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp DCK13AB
     ______Phân công giảng viên duyệt Đồ án tốt nghiệp năm học 2016-2017
     ______Kế hoạch nộp và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp DCL15
     ______Kế hoạch nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2017
     ______Kế hoạch thực hiện thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp lớp DCL15
     ______PHÂN CÔNG GV DUYỆT, KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP DCK12 VÀ LỚP DCK 10A,B
     ______Lịch sinh hoạt lớp GVCN-CVHT
     ______THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP DCK12

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017
     TKB tuần 49 từ ngày 26-06-2017 (HK HÈ)
     ______TKB tuần 46 từ ngày 05-06-2017 (HK HÈ)
     ______TKB tuần 45 từ ngày 29-05-2017 (HK HÈ)
     ______ TKB tuần 44 từ ngày 22-05-2017 (HK HÈ)
     ______TKB tuần 41 từ ngày 01-05-2017
     ______TKB tuần 40 từ ngày 24-04-2017
     ______ TKB tuần 39 từ ngày 17-04-2017
     ______TKB tuần 38 từ ngày 10-04-2017

 THỜI KHÓA BIỂU 2015-2016
     TKB DCL15 từ ngày 25-7-2016
     ______TKB DCL15 từ ngày 18-7-2016
     ______TKB DCL15 từ ngày 11-7-2016
     ______TKB TUAN HK HE TU NGAY 3-5-2016
     ______TKB TUAN 50 DCL15 TU NGAY 3-5-2016
     ______TKB DCL15 tuần 49từ ngày 27/6/2016
     ______TKB DCL15 tuần 48 từ ngày 20/6/2016
     ______TKB DCL15 từ ngày 13-6-2016

 LICH THI NĂM HỌC 2016-2017
     Lịch thi HK2 (lần 2) các lớp TCCN khóa 15
     ______Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 các lớp riêng KTCN
     ______Lịch thi môn riêng HK2 năm học 2016-2017 các lớp KTCN
     ______ Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 các lớp TCCN khóa 15
     ______Lịch thi HK1 lần 2 các lớp trung cấp khóa 15
     ______Điều động coi thi HK1 năm học 2016-2017 (lớp DCL15)
     ______Điều động coi thi môn riêng HK1 năm học 2016-2017 (đợt 2)
     ______Điều động coi thi môn chung HK1 năm học 2016-2017 (khóa 2016)


 Tiêu điểm
 
 TKB tuần 49 từ ngày 26-06-2017 (HK HÈ)
 Lý lịch khoa học
 Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp DCK13AB
 TKB tuần 46 từ ngày 05-06-2017 (HK HÈ)
 Phân công giảng viên duyệt Đồ án tốt nghiệp năm học 2016-2017
 Kế hoạch nộp và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp DCL15
 TKB tuần 45 từ ngày 29-05-2017 (HK HÈ)
 CÁC CHUYÊN NGÀNH VÀ HỆ ĐÀO TẠO
  TKB tuần 44 từ ngày 22-05-2017 (HK HÈ)
 Lịch thi HK2 (lần 2) các lớp TCCN khóa 15

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

        ktslaptop.com

 

 

 

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901