Thứ sáu, 09/12/2022    
Tìm kiếm:    
 FILE NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN
     File nhập điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 15:02 18/05/2020 [1169]
  
     *Lưu ý: Đối với những sinh viên học lại nhưng không có tên trong danh sách đăng ký học phần, quý thầy/ cô vui lòng làm bảng điểm riêng.

 tải tại đây

 
Các tin khác liên quan :

      File nhập điểm thành phần năm học 2022-2023 10:01 28/10/2022 [184]


      File nhập điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 17:06 15/04/2022 [665]


      File nhập điểm thành phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp khóa 18, 19, 20, 21 09:08 10/11/2021 [679]


      File nhập điểm thành phần các học phần bổ sung kiến thức học kỳ 2 năm học 2020-2021 16:31 04/05/2021 [855]


       File nhập điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 17:53 14/04/2021 [565]


      File nhập điểm thành phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 16:12 05/11/2020 [928]


      File nhập điểm thành phần các học phần bổ sung kiến thức lớp DCL19 và DCĐL19 học kỳ 2 năm học 2019-2020 13:48 28/09/2020 [653]


      File nhập điểm thành phần học kỳ 1 năm học 2019-2020 09:41 11/10/2019 [1888]


       File nhập điểm thành phần học kỳ hè năm học 2018-2019 16:00 24/07/2019 [1081]


      File nhập điểm thành phần học kỳ 2 lớp DCĐ17 (bổ sung sinh viên mới) 07:39 11/04/2019 [1205]


      File nhập điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2018-2019 13:23 05/04/2019 [1186]


      File nhập điểm thành phần lớp DCL18 học kỳ 1 năm học 2018-2019 14:07 12/12/2018 [1184]


      File nhập điểm thành phần lớp DCL18 học kỳ 1 năm học 2018-2019 14:07 12/12/2018 [1222]


      File nhập điểm thành phần lớp ĐCĐ18 học kỳ 1 năm học 2018-2019 đã cập nhật bổ sung. 09:03 19/10/2018 [1257]


      File nhập điểm thành phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 (cập nhật sinh viên học lại, học cải thiện) 09:01 05/10/2018 [1290]

       File nhập điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2017-2018 13:35 09/02/2018 [1635]
       File nhập điểm thành phần học kỳ 1 năm học 2017-2018 15:26 27/09/2017 [1497]


 Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu tuần 19 từ ngày 05-12-2022
 Thời khóa biểu tuần 18 từ ngày 28-11-2022
 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Đại học liên thông khóa 21
 Thời khóa biểu tuần 17 từ ngày 21-11-2022
 Thời khóa biểu tuần 16 từ ngày 14-11-2022
 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Đại học chính quy khóa 19-22
 Thời khóa biểu tuần 15 từ ngày 07-11-2022
 Thời khóa biểu tuần 14 từ ngày 31-10-2022
 File nhập điểm thành phần năm học 2022-2023
 Thời khóa biểu tuần 13 từ ngày 24-10-2022

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901