Thứ tư, 16/10/2019    
Tìm kiếm:    

 Tin quan trọng
 
 Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp khóa 16, 17, 18
 Thời khóa biểu tuần 13 từ ngày 14-10-2019
 File nhập điểm thành phần học kỳ 1 năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu tuần 12 từ ngày 07-10-2019
 Thời khóa biểu tuần 11 từ ngày 30-09-2019
 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 lớp DCL18
 Thời khóa biểu tuần 10 từ ngày 23-09-2019
 Thời khóa biểu tuần 9 từ ngày 16-09-2019
 Thời khóa biểu tuần 8 từ ngày 09-09-2019
 Thời khóa biểu tuần 7 từ ngày 03-09-2019
 

 

 

 MỌI GÓP Ý XIN GỬI VỀ

nnvien@pdu.edu.vn

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020
      Thời khóa biểu tuần 5 từ ngày 19-08-2019 10:11 16/08/2019 [511]

xem chi tiết tại đây

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu tuần 13 từ ngày 14-10-2019 20:57 11/10/2019 [188]


      Thời khóa biểu tuần 12 từ ngày 07-10-2019 21:37 04/10/2019 [276]


      Thời khóa biểu tuần 11 từ ngày 30-09-2019 07:47 28/09/2019 [293]


      Thời khóa biểu tuần 10 từ ngày 23-09-2019 15:47 20/09/2019 [342]


      Thời khóa biểu tuần 9 từ ngày 16-09-2019 16:46 13/09/2019 [379]


      Thời khóa biểu tuần 8 từ ngày 09-09-2019 20:43 06/09/2019 [509]


      Thời khóa biểu tuần 7 từ ngày 03-09-2019 21:43 30/08/2019 [540]


      Thời khóa biểu tuần 6 từ ngày 26-08-2019 08:53 25/08/2019 [447]


      Thời khóa biểu tuần 4 từ ngày 12-08-2019 lớp DCL18 21:02 13/08/2019 [149]


      Thời khóa biểu tuần 4 từ ngày 12-08-2019 07:51 11/08/2019 [261]


      Thời khóa biểu tuần 3 từ ngày 05-08-2019 21:36 02/08/2019 [418] Tiêu điểm
 
 Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp khóa 16, 17, 18
 Thời khóa biểu tuần 13 từ ngày 14-10-2019
 File nhập điểm thành phần học kỳ 1 năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu tuần 12 từ ngày 07-10-2019
 Thời khóa biểu tuần 11 từ ngày 30-09-2019
 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 lớp DCL18
 Thời khóa biểu tuần 10 từ ngày 23-09-2019
 Thời khóa biểu tuần 9 từ ngày 16-09-2019
 Thời khóa biểu tuần 8 từ ngày 09-09-2019
 Thời khóa biểu tuần 7 từ ngày 03-09-2019

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

        ktslaptop.com

 

 

 

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901