Thứ ba, 26/01/2021     Hội thảo khai mạc lúc 7h30ph, Thứ bảy, ngày 07/12/2019, tại Hội trường KLF - Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Số 986 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi
Tìm kiếm:    
 THỂ LỆ GỬI BÀI VIẾT KHOA HỌC
     Thể lệ viết bài tham gia Hội thảo 20:23 29/10/2019 [525]

1. Đối tượng gửi bài:

Cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học, các nhà quản lý giáo dục ...

2. Hình thức bài viết:

Bài viết ngắn gọn, súc tích, được soạn thảo trong Microsoft Word, ngôn ngữ Tiếng Việt. Bài viết không quá 7 trang A4; font chữ Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 13; lùi đầu dòng 1cm; lề trên 3cm, lề dưới 2,5cm, lề trái 2,8cm, lề phải 3cm; dòng cách dòng 1.2cm; đoạn cách đoạn 6 pt; các ký hiệu, công thức rõ ràng, chính xác; hình vẽ, ảnh, bảng biểu phải nhỏ, gọn và đặt đúng vị trí; tên hình đặt phía dưới hình (in nghiêng), tên bảng đặt phía trên bảng (in nghiêng), có chú thích; bảng biểu phải trên cùng một trang. Bài viết có bố cục như sau:

a) Tên bài viết.

b) Tên tác giả/nhóm tác giả.

c) Tóm tắt: Mô tả vắn tắt về bài viết, giới thiệu lý do lựa chọn đề tài/chủ đề, kết quả nghiên cứu và kết luận chính. Phần tóm tắt không quá 10 dòng.

d) Phần nội dung:

- Đối với bài viết về kết quả thực nghiệm, bố cục gồm các phần: mở đầu, vật liệu và phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, kết quả và thảo luận, kết luận.

- Đối với bài viết dạng tổng quan, nhận định xu hướng nghiên cứu, bố cục gồm các phần: mở đầu, nội dung linh động tùy tác giả và kết luận.

đ) Tài liệu tham khảo: Để trích dẫn tài liệu tham khảo bên trong bài viết tác giả dùng dấu "[số thứ tự tài liệu]".

- Tài liệu tham khảo nên chọn lọc những tài liệu quan trọng nhất, viết bằng ngôn ngữ xuất bản của tài liệu đó, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch.

- Cách ghi tài liệu tham khảo:

+ Tài liệu tham khảo là sách, giáo trình: Tên tác giả (năm xuất bản), Tên sách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản.

+ Tài liệu là bài báo trong tạp chí: Tên tác giả (năm xuất bản), tên bài (in nghiêng), tên tạp chí, tập (số), trang.

+ Tài liệu là nguồn internet: Tên tác giả (năm đăng bài viết), Tên bài (in nghiêng, ngày truy cập, đường link.

Lưu ý: Cuối bài viết cần ghi rõ họ tên tác giả, học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và email.

3. Thời hạn và địa chỉ gửi bài

- Gửi tên bài viết và báo cáo tóm tắt trước ngày 05/11/2019.

- Gửi báo cáo toàn văn (bản mềm) cho Ban tổ chức trước ngày 25/11/2019.

Tác giả gửi bài viết qua địa chỉ email: hoithaovatlyquangngai@pdu.edu.vn

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0255.3825366;

email: hoithaovatlyquangngai@pdu.edu.vn

Hoặc liên lạc trực tiếp với TS. Nguyễn Thanh Hải, Điện thoại: 0914012714

Trân trọng.

 

   

PGS.TS Nguyễn Văn Khánh - Trường ĐHSP Hà Nội, Chủ biên Chương trình GDPT môn Vật Lý    

   

 

   

    

    

 

    

   

   

 Thông báo
 
 Danh sách Hội đồng khoa học
 Thể lệ viết bài tham gia Hội thảo
 Tra cứu bản đồ chỉ dẫn đến Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học: "Dạy học Vật lý theo định hướng phát triển năng lực, đáp ứng Chương trình Giáo dục Phổ thông mới"