Thứ ba, 26/01/2021     Hội thảo khai mạc lúc 7h30ph, Thứ bảy, ngày 07/12/2019, tại Hội trường KLF - Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Số 986 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi
Tìm kiếm:    
 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
     Danh sách Hội đồng khoa học 12:36 24/11/2019 [424]

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

1. GS.TS Trần Công Phong - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

2. PGS.TS Vũ Trọng Rỹ - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

3. PGS.TS Nguyễn Văn Khánh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4. PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5. PGS.TS Lê Văn Giáo – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

6. PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

7. PGS.TS Nguyễn Thị Nhị - Trường Đại học Vinh

8. TS. Trần Đình Thám - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

9. TS. Nguyễn Thanh Hải - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

10. TS. Nguyễn Thanh Nga - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

11. TS. Lê Thanh Huy - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

12. TS. Phùng Việt Hải - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

13. TS. Quách Nguyễn Bảo Nguyên - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

14. TS. Trần Thị Ngọc Ánh - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

15. TS. Nguyễn Thị Thuần - Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

16. TS. Nguyễn Thị Thủy - Trường Đại học Hải phòng

17. TS. Lê Thị Quỳnh Hương - Trường Đại học Khánh Hòa

18. TS. Nguyễn Hoàng Anh - Trường Đại học Đồng Tháp

19. TS. Phạm Tấn Ngọc Thụy - Trường THPT Hoàng Hoa Thám – TP Đà Nẵn

20. TS. Phan Nhật Khánh - Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đăk Lăk

BTC Hội thảo
 

   

PGS.TS Nguyễn Văn Khánh - Trường ĐHSP Hà Nội, Chủ biên Chương trình GDPT môn Vật Lý    

   

 

   

    

    

 

    

   

   

 Thông báo
 
 Danh sách Hội đồng khoa học
 Thể lệ viết bài tham gia Hội thảo
 Tra cứu bản đồ chỉ dẫn đến Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học: "Dạy học Vật lý theo định hướng phát triển năng lực, đáp ứng Chương trình Giáo dục Phổ thông mới"