Thứ năm, 28/09/2023    
Tìm kiếm:    
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     Đại hội Công đoàn Bộ phận Tổ chức Hành chính thành công tốt đẹp 06:05 10/03/2023 [475]
  
     Vào lúc 14g00 ngày 02/3/2023, tại Phòng họp 2 Tầng 5 Nhà A1, Công đoàn Bộ phận Tổ chức Hành chính tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ phận.
Công đoàn bộ phận Phòng TCCB đầu nhiệm kỳ gồm 07 đồng chí, Ban chấp hành Công đoàn gồm 02 đồng chí trong đó có 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch. Quá trình hoạt động trong nhiệm kỳ có 01 đồng chí nghỉ hưu, 01 đồng chí chuyển công tác đi đơn vị khác, 01 đồng chí chuyển công tác đến.
Đến thời điểm Công đoàn bộ phận Phòng TCCB giải thể, đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt là 06 người.
Công đoàn bộ phận HC-QT đầu nhiệm kỳ gồm 16 công đoàn viên, Ban chấp hành gồm 3 đồng chí, trong đó có 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 uỷ viên. Quá trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2022, do có sự luân chuyển nhiều cán bộ, người lao động đến nay Công đoàn bộ phận HC-QT có 17 đoàn viên công đoàn
Công đoàn Bộ Phận Tổ chức - Hành chính được sáp nhập từ 2 công đoàn trên vào ngày 14/2/2023. Công đoàn bộ phận TC-HC hiện có 23 đoàn viên và lao động, trong đó có 13 viên chức, 10 hợp đồng lao động 3 tháng. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ TC-HC, Công đoàn cơ sở trường, sự phối hợp và tạo điều kiện của lãnh đạo phòng chuyên môn, sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên công đoàn và lao động trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn bộ phận TC-HC đã hoàn thành được nhiệm vụ đề ra có
 
 
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
  
 
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH NHIỆM KỲ 2023-2028
STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác
1 Lê Tấn Sĩ Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Phòng TC-HC
2 Lê Hồng Tâm Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Phòng TC-HC
3 Đoàn Thị Hai Ủy viên Phòng TC-HC
 
 
Các tin khác liên quan :

      Các Quyết định Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở trường 2023-2028 08:01 27/06/2023 [473]


      Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2023-2028 10:40 31/03/2023 [475]


      Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, những đề xuất và kiến nghị 07:39 28/03/2023 [474]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Kinh tế thành công tốt đẹp 18:33 09/03/2023 [473]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Tự nhiên thành công tốt đẹp 23:38 08/03/2023 [473]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Xã hội thành công tốt đẹp 21:46 08/03/2023 [474]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Kỹ thuật Công nghệ thành công tốt đẹp 21:36 08/03/2023 [473]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Khoa Giáo dục Thể chât-Quốc phòng An ninh thành công tốt đẹp 21:27 08/03/2023 [473]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Công nghệ Thông tin thành công tốt đẹp 18:10 08/03/2023 [473]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Công tác Sinh viên thành công tốt đẹp. 17:43 08/03/2023 [473]


      Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2017-2022 15:35 07/03/2023 [474]


      Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 15:38 15/12/2014 [476]


      Cơ cấu tổ chức Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng 11:06 15/12/2014 [476] Tin mới nhất
 
 Thông báo tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 Kế hoạch Công tác Công đoàn năm học 2023-2024
 Các kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học: 2022-2023
 Các Quyết định Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở trường 2023-2028
 Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2023-2028
 Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, những đề xuất và kiến nghị
 Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Tổ chức Hành chính thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Kinh tế thành công tốt đẹp

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn