Thứ năm, 28/09/2023    
Tìm kiếm:    
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     Đại hội Công đoàn Bộ phận Kinh tế thành công tốt đẹp 18:33 09/03/2023 [474]
  
     Vào lúc 14g00 ngày 23/2/2023, tại phòng họp số 2 Cơ sở 986 Quang Trung, Công đoàn Bộ phận Kinh tế tổ chức Đại hội công đoàn Bộ phận
- Công đoàn bộ phận khoa Kinh tế từ đầu nhiệm kỳ 2017-2022, số lượng 15 đoàn viên công đoàn nhưng trong nhiệm kỳ có sự thay đổi là do thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu theo chế độ. Tính đến thời điểm hiện nay (tháng 15/02/2023) hiện còn 10 đoàn viên trong đó: + 09 công đoàn viên Nữ, chiếm tỷ lệ 90 %. + 01 công đoàn viên Nam, chiếm tỷ lệ 10 %. - Về trình độ: + Tiến sĩ: 03 đồng chí (30%) + Thạc sĩ: 07 đồng chí (70%) + 01 đồng chí đang theo học NCS
 
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
  
 
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KINH TẾ NHIỆM KỲ 2023-2028
STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác
1 Trần Mai Lâm Ái Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Khoa KT
2 Nguyễn Thị Hồng Đào Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Khoa KT
3 Nguyễn Thị Phương Hảo Ủy viên Khoa KT
 
 
Các tin khác liên quan :

      Các Quyết định Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở trường 2023-2028 08:01 27/06/2023 [473]


      Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2023-2028 10:40 31/03/2023 [475]


      Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, những đề xuất và kiến nghị 07:39 28/03/2023 [475]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Tổ chức Hành chính thành công tốt đẹp 06:05 10/03/2023 [475]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Tự nhiên thành công tốt đẹp 23:38 08/03/2023 [473]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Xã hội thành công tốt đẹp 21:46 08/03/2023 [475]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Kỹ thuật Công nghệ thành công tốt đẹp 21:36 08/03/2023 [474]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Khoa Giáo dục Thể chât-Quốc phòng An ninh thành công tốt đẹp 21:27 08/03/2023 [473]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Công nghệ Thông tin thành công tốt đẹp 18:10 08/03/2023 [473]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Công tác Sinh viên thành công tốt đẹp. 17:43 08/03/2023 [473]


      Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2017-2022 15:35 07/03/2023 [474]


      Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 15:38 15/12/2014 [476]


      Cơ cấu tổ chức Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng 11:06 15/12/2014 [476] Tin mới nhất
 
 Thông báo tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 Kế hoạch Công tác Công đoàn năm học 2023-2024
 Các kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học: 2022-2023
 Các Quyết định Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở trường 2023-2028
 Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2023-2028
 Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, những đề xuất và kiến nghị
 Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Tổ chức Hành chính thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Kinh tế thành công tốt đẹp

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn