Thứ sáu, 08/12/2023    
Tìm kiếm:    
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     Đại hội Công đoàn Bộ phận Khoa Giáo dục Thể chât-Quốc phòng An ninh thành công tốt đẹp 21:27 08/03/2023 [673]
  
     Vào lúc 8g00 ngày 24/2/2023, tại phòng họp số 2 Cơ sở 986 Quang Trung, Công đoàn Bộ phận Khoa Giáo dục Thể chât-Quốc phòng An ninh tổ chức Đại hội công đoàn Bộ phận.
Công đoàn Bộ phận (CĐBP) Khoa Giáo dục Thể chât-Quốc phòng An ninh (GDTC-QPAN) khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức vào ngày 05 tháng 07 năm 2017 với 15 ĐVCĐ. Số lượng đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) có sự thay đổi về nhân sự là do có một số thầy, cô về nghỉ hưu theo chế độ và theo sự điều động của lãnh đạo nhà trường. Tính đến thời điểm hiện nay tháng 02/2023 số lượng ĐVCĐ là 09 đồng chí. Về trình độ: 09 Thạc sỹ (100%); Số lượng đang theo học NCS 01 GV
 
 
  
 
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN GIÁO DỤC THỂ CHẤT - AN NINH QUỐC PHÒNG
NHIỆM KỲ 2023-2028
STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác
1 Nguyễn Hoàng Duy Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Khoa GDTC-QPAN
 
 
Các tin khác liên quan :

      Các Quyết định Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở trường 2023-2028 08:01 27/06/2023 [674]


      Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2023-2028 10:40 31/03/2023 [671]


      Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, những đề xuất và kiến nghị 07:39 28/03/2023 [675]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Tổ chức Hành chính thành công tốt đẹp 06:05 10/03/2023 [672]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Kinh tế thành công tốt đẹp 18:33 09/03/2023 [673]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Tự nhiên thành công tốt đẹp 23:38 08/03/2023 [672]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Xã hội thành công tốt đẹp 21:46 08/03/2023 [672]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Kỹ thuật Công nghệ thành công tốt đẹp 21:36 08/03/2023 [672]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Công nghệ Thông tin thành công tốt đẹp 18:10 08/03/2023 [673]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Công tác Sinh viên thành công tốt đẹp. 17:43 08/03/2023 [674]


      Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2017-2022 15:35 07/03/2023 [673]


      Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 15:38 15/12/2014 [679]


      Cơ cấu tổ chức Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng 11:06 15/12/2014 [680] Tin mới nhất
 
 Thông báo tổ chức giải Bóng chuyền, Cầu lông Nhân Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)
 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng Hai giỏi trong nữ CBVCLĐ năm học 2022-2023
 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng của Công đoàn cơ sở năm học 2022-2023
 Thông báo tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 Kế hoạch Công tác Công đoàn năm học 2023-2024
 Các kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học: 2022-2023
 Các Quyết định Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở trường 2023-2028
 Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2023-2028
 Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, những đề xuất và kiến nghị

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn