Thứ năm, 01/06/2023    
Tài khoản: Mật khẩu:
Tìm kiếm:    
Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028
aa/STRONG>
Viet Nam

 HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
     Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam
     Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức giao lưu cầu lông với các đơn vị trong tỉnh
     Thông báo v/v triễn khai chương trình phúc lợi cho Đoàn viên Công đoàn và người lao động
     Thông báo v/v tổ chức hoạt động Ngày Phụ Nữ Việt Nam năm 2019
     Quyết định thành lập đội bóng chuyền nữ, bóng đá nam
     Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thi đấu giao hữu bóng chuyền nữ và bóng đá nam nhân kỷ niệm Ngày Lễ 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Đại hội XIII Công đoàn tỉnh
     Hình ảnh Hội thao truyền thống Khối Thi đua Văn hóa năm 2017

 THÔNG BÁO
     Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
     Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng hai giỏi ` Giỏi việc nước, đảm việc nhaf` trong nữ CBVCLĐ năm học 2018-2019
     Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng CĐCS năm học 2018-2019
     Thông báo v/v phân công nhiệm vụ UVBTV, UVBCH CĐCS trường nhiệm kỳ 2017-2022
     Kế hoạch Tổng kết công tác Nữ công năm học 2018-2019
     Kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018-2019
     Hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng Hai giỏi ` Giỏi việc trường, đảm việc nhà

 Tin mới nhất
 
 Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2023-2028
 Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, những đề xuất và kiến nghị
 Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Tổ chức Hành chính thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Kinh tế thành công tốt đẹp
 Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Tự nhiên thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Xã hội thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Kỹ thuật Công nghệ thành công tốt đẹp

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn