Thứ năm, 22/03/2018    
Tìm kiếm:    
 TRA CỨU VĂN BẢN
     Các văn bản, quy định, thông báo 10:34 25/12/2014 [1754]
 
 
   Thông báo số Số: 36 /TB - CĐCS ngày  01 tháng 4  năm 2014về việc quy định nội dung và định mức chi tài chính công đoàn của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2013 - 2018 
 Hướng dẫn số : 63 /HD-LĐLĐ ngày  08 tháng  8  năm 2011 của LĐLĐ TỈNH QUẢNG NGÃI về việc TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (Theo công văn số 187/TLĐ ngày 16/02/2011 của Đoàn chủ tịch TLĐ)
 TỜ TRÌNH Số:  94   /TTr-CĐCS ngày  23   tháng 10    năm 2014 của CĐCS TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Về việc huy động kinh phí phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
 QUYẾT ĐỊNH  Số:    41    /QĐ-CĐCS ngày   03  tháng  4 năm 2014 của CĐCS TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Về việc ban hành Quy định thu – chi Quỹ tình thương, Quỹ hỗ trợ đặc biệt của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2013 - 2018
 QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-LĐLĐ ngày 08/7/2011của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi)
 QUYẾT ĐỊNH Số: 56 /QĐ-CĐCS ngày 23   tháng 6  năm 2014 của CĐCS TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Về việc ban hành Quy định bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Công đoàn của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2013 – 2018
 QUYẾT ĐỊNH Số:  44 /QĐ-CĐCS ngày 04  tháng 4  năm 2014 của CĐCS TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Về việc ban hành Quy định hệ số phụ cấp cán bộ công đoàn, chế độ bồi dưỡng hội nghị và duyệt hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Công đoàn bộ phận trực thuộc của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2013 – 2018
 


 Tin mới nhất
 
 Hình ảnh Hội thao truyền thống Khối Thi đua Văn hóa năm 2017
 Một số hoạt động của Công đoàn
 Công đoàn Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức Tết Trung thu cho con em CBVC và người lao động
 Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức tham quan cho CBVC năm 2015
 Thông báo v/v đóng góp Quỹ hỗ trợ đặc biệt và Quỹ tình thương năm 2015
 Kế hoạch tổ chức hoạt động thể dục thể thao chào mừng Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5)
 Thông báo tổ chức hoạt động thể dục thể thao chào mừng Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5)
 Thông báo v/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"
 Trường ĐH Phạm Văn Đồng sôi nổi hưởng ứng `Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2015`
 Thông báo v/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1075 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (055) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn