Thứ hai, 17/06/2019    
Tìm kiếm:    
 TRA CỨU VĂN BẢN
     Các văn bản, quy định, thông báo 10:34 25/12/2014 [2159]
 
   Thông báo số Số: 36 /TB - CĐCS ngày  01 tháng 4  năm 2014về việc quy định nội dung và định mức chi tài chính công đoàn của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2013 - 2018 
 Hướng dẫn số : 63 /HD-LĐLĐ ngày  08 tháng  8  năm 2011 của LĐLĐ TỈNH QUẢNG NGÃI về việc TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (Theo công văn số 187/TLĐ ngày 16/02/2011 của Đoàn chủ tịch TLĐ)
 TỜ TRÌNH Số:  94   /TTr-CĐCS ngày  23   tháng 10    năm 2014 của CĐCS TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Về việc huy động kinh phí phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
 QUYẾT ĐỊNH  Số:    41    /QĐ-CĐCS ngày   03  tháng  4 năm 2014 của CĐCS TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Về việc ban hành Quy định thu – chi Quỹ tình thương, Quỹ hỗ trợ đặc biệt của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2013 - 2018
 QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-LĐLĐ ngày 08/7/2011của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi)
 QUYẾT ĐỊNH Số: 56 /QĐ-CĐCS ngày 23   tháng 6  năm 2014 của CĐCS TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Về việc ban hành Quy định bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Công đoàn của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2013 – 2018
 QUYẾT ĐỊNH Số:  44 /QĐ-CĐCS ngày 04  tháng 4  năm 2014 của CĐCS TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Về việc ban hành Quy định hệ số phụ cấp cán bộ công đoàn, chế độ bồi dưỡng hội nghị và duyệt hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Công đoàn bộ phận trực thuộc của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2013 – 2018
 


 Tin mới nhất
 
 Vận động công chức, viên chức ủng hộ kinh phí xây dựng ` Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam` trên Quần đảo Trường Sa
 Quyết định thành lập đội bóng chuyền nữ, bóng đá nam
 Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thi đấu giao hữu bóng chuyền nữ và bóng đá nam nhân kỷ niệm Ngày Lễ 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Đại hội XIII Công đoàn tỉnh
 Thông báo về việc tổ chức giải bóng chuyền nữ, bóng đá nam Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 132 năm Ngày Quốc tế Lao động, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh
 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT CĐCS Trường ĐH Phạm Văn Đồng Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022
 Thông báo về việc quy định nội dung và định mực chi tài chính công đoàn của CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022
 Thông báo về việc đóng góp Quỹ phụng dưỡng Bà mẹ VNAH; Quỹ hỗ trợ đặc biệt; Quỹ tình thương; Quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2018
 Quyết định về việc ban hành Quy định hệ số phụ cấp cho cán bộ công đoàn, chế độ bồi dưỡng hội nghị, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với CĐBP trực thuộc CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022
 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022
 Quyết định về việc ban hành Quy định thu-chi Quỹ tình thương, Quỹ hỗ trợ đặc biệt của CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (055) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn