Thứ năm, 28/09/2023    
Tìm kiếm:    
 TRA CỨU VĂN BẢN
     Các văn bản, quy định, thông báo (cũ) 10:34 25/12/2014 [472]
 
   Thông báo số Số: 36 /TB - CĐCS ngày  01 tháng 4  năm 2014về việc quy định nội dung và định mức chi tài chính công đoàn của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2013 - 2018 
 Hướng dẫn số : 63 /HD-LĐLĐ ngày  08 tháng  8  năm 2011 của LĐLĐ TỈNH QUẢNG NGÃI về việc TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (Theo công văn số 187/TLĐ ngày 16/02/2011 của Đoàn chủ tịch TLĐ)
 TỜ TRÌNH Số:  94   /TTr-CĐCS ngày  23   tháng 10    năm 2014 của CĐCS TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Về việc huy động kinh phí phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
 QUYẾT ĐỊNH  Số:    41    /QĐ-CĐCS ngày   03  tháng  4 năm 2014 của CĐCS TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Về việc ban hành Quy định thu – chi Quỹ tình thương, Quỹ hỗ trợ đặc biệt của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2013 - 2018
 QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-LĐLĐ ngày 08/7/2011của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi)
 QUYẾT ĐỊNH Số: 56 /QĐ-CĐCS ngày 23   tháng 6  năm 2014 của CĐCS TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Về việc ban hành Quy định bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Công đoàn của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2013 – 2018
 QUYẾT ĐỊNH Số:  44 /QĐ-CĐCS ngày 04  tháng 4  năm 2014 của CĐCS TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Về việc ban hành Quy định hệ số phụ cấp cán bộ công đoàn, chế độ bồi dưỡng hội nghị và duyệt hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Công đoàn bộ phận trực thuộc của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2013 – 2018
 
Các tin khác liên quan :

      Quyết định v/v ban hành Quy định bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 08:13 15/07/2020 [472]


      Thông báo về việc quy định nội dung và định mức thu chi tài chính 08:15 15/07/2020 [475]


      Quyết định về việc ban hành Quy định thu-chi Quỹ tình thương, Quỹ hỗ trợ đặc biệt, Quỹ phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng 08:11 15/07/2020 [471] Tin mới nhất
 
 Thông báo tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 Kế hoạch Công tác Công đoàn năm học 2023-2024
 Các kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học: 2022-2023
 Các Quyết định Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở trường 2023-2028
 Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2023-2028
 Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, những đề xuất và kiến nghị
 Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Tổ chức Hành chính thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Kinh tế thành công tốt đẹp

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn