Thứ sáu, 24/03/2023    
Tìm kiếm:    
 TRA CỨU VĂN BẢN
     Thông báo về việc quy định nội dung và định mức thu chi tài chính 08:15 15/07/2020 [1261]

 

 
Các tin khác liên quan :

      Quyết định v/v ban hành Quy định bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 08:13 15/07/2020 [524]


      Quyết định về việc ban hành Quy định thu-chi Quỹ tình thương, Quỹ hỗ trợ đặc biệt, Quỹ phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng 08:11 15/07/2020 [447]


      Các văn bản, quy định, thông báo (cũ) 10:34 25/12/2014 [2901] Tin mới nhất
 
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Tổ chức Hành chính thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Kinh tế thành công tốt đẹp
 Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Tự nhiên thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Xã hội thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Kỹ thuật Công nghệ thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Khoa Giáo dục Thể chât-Quốc phòng An ninh thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Công nghệ Thông tin thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Công tác Sinh viên thành công tốt đẹp.
 Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2017-2022

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn