Thứ năm, 27/07/2017     Trang thông tin đang trong giai đoạn hoàn thiện, kính mong quý độc giả góp ý
Tìm kiếm:    


 ĐỐI TÁC

 NHÀ TÀI TRỢ
     Danh mục các nhà tài trợ

 CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC
     Về việc tổ chức Hội thảo “Mối quan hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Doanh nghiệp”

 CÁC TIN KHÁC
     Thông báo về việc phục vụ công tác khảo sát chính thức tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng
     ______Đề nghị về việc điều chỉnh thời gian thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017
     ______Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tinh ủy khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững
     ______Hướng dẫn thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức năm học 2015 - 2016
     ______Đoàn trường và Liên chi đoàn Sư phạm Xã hội giao lưu với Đoàn thực tế công tác Xã hội Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
     ______Thông báo về việc thực hiện các chế độ chính sách cho Học sinh, Sinh viên năm học 2015 - 2016
     ______Đăng ký, đề xuất đề tài NCKH giảng viên và sinh viên năm 2015
     ______Thông Báo Về việc hổ trợ học phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo