Thứ sáu, 01/12/2023    
Tìm kiếm:    
 BIỂU MẪU
     Mẫu đề thi lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học hạng II, III. 14:36 08/11/2018 [667]
  
     Mẫu đề thi lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học hạng II, III.

Thầy/cô click vào link bên dưới để tải về. 

- Mẫu đề thi lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II.

 - Mẫu đề thi lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng III.

-  Mẫu đề thi lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II.

 - Mẫu đề thi lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng III.

 

 
Các tin khác liên quan :

      Các biểu mẫu dùng cho GV, HSSV 16:57 09/01/2013 [683]


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi