Thứ bảy, 09/12/2023    
Tìm kiếm:    
 HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT ĐÁNH MÁY ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
     HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LÀM ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 09:25 15/03/2017 [675]

 

HƯỚNG DẪN GÕ NỘI DUNG VÀO MẪU ĐỀ THI

TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

Theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, trong thời gian đến các học phần thi trắc nghiệm trực tuyến được thực hiện dưới dạng ngân hàng đề; Chương trình phục vụ thi trắc nghiệm trực tuyến cũng đã được sửa đổi theo hướng này; Vì vậy, Phòng Khảo thí – ĐBCLGD hướng dẫn các bước để các Thầy/Cô gõ nội dung đề vào mẫu cho đúng định dạng như sau:

1)     Tải tập tin word hướng dẫn các bước thực hiện và xem kỹ nội dung;

2)     Tải tập tin mẫu excel để xây dựng đề thi (có dạng như hình bên dưới)

  Trong đó có các cột:

                        + Câu số: Chứa số thứ tự của câu hỏi

                        + Nội dung: Chứa nội dung của câu hỏi.

                        + Điểm: Là trọng số của câu hỏi. Nếu Thầy/Cô không phân biệt trọng số của các câu hỏi thì tất cả cho là 1

                        + Trả lời 1, Trả lời 2, Trả lời 3, Trả lời 4 là nội dung của các phương án mà thí sinh chọn. Trong đó, Trả lời 1 luôn luôn là phương án đúng. Khi thi, chương trình sẽ xáo các phương án của câu hỏi ra các vị trí khác nhau ở các đề thi của mỗi thí sinh.

                        + Cột Cấp độ và cột Module, Thầy/Cô để trống, vì các cột này phục vụ cho thi dưới dạng ngân hàng đề.

                        + Cột Hình sử dụng, Thầy/Cô để trống nếu câu hỏi đó không có hình. Trường hợp câu hỏi có hình, Thầy/Cô ghi tên của tập tin hình (tập tin *.JPG) và lúc đó gửi đề phải gửi kèm file hình.

* Lưu ý:

   - Để gõ nội dung của mỗi ô, Thầy/Cô đặt trỏ tại ô đó và cứ gõ mãi cho đến khi xong thì mới Enter.

   - Các trường hợp sau cần xử lý các cập thẻ để giữ định dạng khi đưa vào chương trình:

            + <br> Xuống dòng

            + <b> </b> Chữ đậm

            + <i> </i> Chữ nghiêng

            + <u> </u> Chữ gạch chân

            + <sup> </sup> Chỉ số trên

            + <sub> </sub> Chữ số dưới

 -         Cuối cùng ghi tên file với quy định: <Bachoc_Tenhocphan.XLS>

 

Download mẫu làm đề trắc nghiệm tại đây

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi