Thứ sáu, 28/04/2017    
Tìm kiếm:    

 ĐIỂM TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG B1, B2

 THI, KIỂM TRA
     Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 của lớp DALV16
     Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ II năm học 2016-2017 các lớp hệ chính quy và học kỳ I năm học 2016 -2017 các lớp đào tạo liên thông hệ chính quy
     MẪU DANH SÁCH SV KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI HỌC PHẦN

 LỊCH THI, LỊCH KIỂM TRA
     Lịch thi HK I năm học 2016-2017 của lớp CKL16
     Lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017 của lớp DALV16
     Lịch thi HK 2 năm học 2016-2017 các lớp ĐH chính quy dành cho SV Lào Khóa 13, 14, 15, 16
      LỊCH THI MÔN CHUNG (LẦN 1) HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 13, 14, 15, 16
     MẪU LỊCH THI HỌC KỲ

 HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT ĐÁNH MÁY ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
     HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LÀM ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

 ĐIỂM TỐT NGHIỆP
     BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP KỲ THI 11.06.2016
     Điểm thi tốt nghiệp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh kỳ thi ngày 31.01.2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi