Thứ bảy, 24/02/2024    
Tìm kiếm:    


 LIÊN QUAN ĐẾN HSSV
     QĐ cấp học bổng KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK1-2022-2023. Dành cho SV hệ chính qui của Trường (kèm theo DS sinh viên)
     ______Lịch thi các học phần môn RIÊNG HK2-2021-2022 các lớp DTA20, DSA20, DSA19, DTA19
     ______KE HOACH Khao sat sinh vien sap Tot Nghiep 2023.(28.04) của Trường
     ______Phân phòng thi môn Chung các lớp ĐH khóa 21
     ______Thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ HÈ - năm học 2022-2023 của Trường
     ______Qui định 117 (ngày 04.4.2023) của Trường về Quản lý SV học tập môn GDQP-AN
     ______TB Chế độ chính sách dành cho SV chính qui trong HK2-2022-2023 của Trường
     ______TB điều chỉnh mức thu học phí 2022-2023 của Trường (số 158 ngày 06.3.2023)

 LIÊN QUAN ĐẾN CBGV
     Kế hoạch Hội thảo cấp Khoa lần I - tháng 12/2023
     ______Phân công GVCN-CVHT năm học 2023-2024.Khoa NN
     ______Thông báo kê khai giờ NCKH và Mẫu kê khai 2022-2023 của Trường
     ______Thông báo tổ chức Hội thảo NCKH cấp Khoa (Lần 2). Tổ NNKC
     ______TB họp Khoa và CĐBP lúc 8h thứ 5 ngày 23.02.2023
     ______Đề cương ôn tập Tiếng Anh 1.hệ ĐH K22.HKI-2022-2023.Mrs.Liên
     ______TB số 1138 của Hiệu trưởng ngày 07.12.2022: Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị công tác đào tạo NH 2022-2023
     ______TB 955/DHPVD: Ve viec ke khai thong tin khau tru Thue thu nhap ca nhan năm 2022

 Tin mới nhất
 
 Lịch thi HKI-2023-2024 lớp DALV22 (Thứ 7 & CN ngày 02 & 03.3.2024)
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 31, năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024).From P.ĐT
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 30, năm học 2023-2024 (từ ngày 19/02/2024).From P.ĐT
 TB nộp HỌC PHÍ của Trường năm học 2023-2024
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 26, năm học 2023-2024 (từ ngày 22/1/2024).From P.ĐT
 hời khóa biểu và phân phòng họcTuần 25, năm học 2023-2024 (từ ngày 15/1/2024).From P.ĐT
 Lịch thi HK1-2023-2024 lớp DSA23 môn RIÊNG khoa Ngoại Ngữ
 TKB HH2-2023-24 lớp DALV22-71 bắt đầu từ ngày 13.01.2024.Khoa NN
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 24, năm học 2023-2024 (từ ngày 08/1/2024).From P.ĐT
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 23, năm học 2023-2024 (từ ngày 01/1/2024).From P.ĐT

 Tiêu điểm
 
 Lịch thi HKI-2023-2024 lớp DALV22 (Thứ 7 & CN ngày 02 & 03.3.2024)
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 31, năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024).From P.ĐT
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 30, năm học 2023-2024 (từ ngày 19/02/2024).From P.ĐT
 TB nộp HỌC PHÍ của Trường năm học 2023-2024
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 26, năm học 2023-2024 (từ ngày 22/1/2024).From P.ĐT
 hời khóa biểu và phân phòng họcTuần 25, năm học 2023-2024 (từ ngày 15/1/2024).From P.ĐT
 Lịch thi HK1-2023-2024 lớp DSA23 môn RIÊNG khoa Ngoại Ngữ
 TKB HH2-2023-24 lớp DALV22-71 bắt đầu từ ngày 13.01.2024.Khoa NN
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 24, năm học 2023-2024 (từ ngày 08/1/2024).From P.ĐT
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 23, năm học 2023-2024 (từ ngày 01/1/2024).From P.ĐT

 

 

Bản quyền thuộc Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
ĐT: 0255 3828 481, email: nngu@pdu.edu.vn