Thứ hai, 04/07/2022    
Tìm kiếm:    


 LIÊN QUAN ĐẾN HSSV
     CV DE NGHI CAP HOC BONG VESDEC (PGSTS LE TRINH)
     ______THONG BAO TUYEN DUNG SINH VIEN NGOAI NGU
     ______Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ HÈ năm học 2021-2022
     ______THONG BAO HỌC BỔNG VESDEC.2022
     ______Thông báo Kế hoạch học tập GDQPAN của trường từ ngày 09.5.2022 các lớp K19
     ______QĐ Mien giam hoc phi - HK II, 21 - 22 va Danh sach sinh vien duoc mien, giam Hoc phi
     ______QĐ Tro cap xa hoi - HK II, 21 - 22 và Danh sach sinh vien huong tro cap
     ______TB Số 297-ĐHPVĐ.15.4.2022.Về việc tổ chức tuần lễ thúc đẩy tinh thần Khởi nghiệp cho sinh viên Đại học khóa 20

 LIÊN QUAN ĐẾN CBGV
     CV báo cáo về tình hình sinh hoạt của tổ chuyên môn tại các khoa
     ______Cong van KS tai nguyen giao duc mo 2022 doi voi GV va SV
     ______Đề cương ôn tập Tiếng Anh 2 - HK2-2021-2022.Hệ CĐSP.Mrs.My
     ______Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 43 (từ ngày 23/05/2022).From Phòng ĐT
     ______File F1 các HP lớp CSA19.HK2-2021-2022
     ______Thông báo Hội thảo khoa học cấp Khoa, Tổ NNKC chủ trì
     ______QD thanh lap Hoi dong bao ve khoa luan tot nghiep cua Truong
     ______TB 560 của Trường về việc triển khai ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" trên thiết bị di động.

 Tin mới nhất
 
 File F1.DAH20B.New (các HP).có bổ sung thêm 02 SV
 TKB BSKT.SVNgọc.DALV20B( từ ngày 20-6-2022).Lớp Riêng. Khoa NN
 Lịch thi các học phần môn RIÊNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21
 Lịch thi các học phần môn CHUNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21, DALV21, DALV21-NĐ71 từ Phòng Khảo thí
 TKB tuần 47 thực hiện từ ngày 20.6.2022.From P.ĐT
 Thong bao thoi gian, muc thu, phuong thuc thu Học phí 2022-2023 (L1)
 Nghi quyet quy dinh muc thu hoc phi cua Truong
 CV báo cáo về tình hình sinh hoạt của tổ chuyên môn tại các khoa
 Cong van KS tai nguyen giao duc mo 2022 doi voi GV va SV
 Kế hoạch khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp năm 2022 (gồm các lớp DSA17A, DSA17B, DTA17, CSA18,DTA18, DSA18, CSA19)

 Tiêu điểm
 
 File F1.DAH20B.New (các HP).có bổ sung thêm 02 SV
 TKB BSKT.SVNgọc.DALV20B( từ ngày 20-6-2022).Lớp Riêng. Khoa NN
 Lịch thi các học phần môn RIÊNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21
 Lịch thi các học phần môn CHUNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21, DALV21, DALV21-NĐ71 từ Phòng Khảo thí
 TKB tuần 47 thực hiện từ ngày 20.6.2022.From P.ĐT
 Thong bao thoi gian, muc thu, phuong thuc thu Học phí 2022-2023 (L1)
 Nghi quyet quy dinh muc thu hoc phi cua Truong
 CV báo cáo về tình hình sinh hoạt của tổ chuyên môn tại các khoa
 Cong van KS tai nguyen giao duc mo 2022 doi voi GV va SV
 Kế hoạch khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp năm 2022 (gồm các lớp DSA17A, DSA17B, DTA17, CSA18,DTA18, DSA18, CSA19)

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481