Thứ năm, 08/12/2022    
Tìm kiếm:    


 LIÊN QUAN ĐẾN HSSV
     TB về BHYT, BHTT 22 - 23 dành cho HSSV (có 03 file Mẫu đính kèm)
     ______KE HOACH TUAN LE KHOI NGHIEP 2022 dành cho SV các lớp ĐH khóa 21
     ______THONG BAO HB VESDEC CHO SV DAN TOC, KHO KHAN.2022-2023
     ______CV DE NGHI CAP HOC BONG VESDEC (PGSTS LE TRINH)
     ______THONG BAO TUYEN DUNG SINH VIEN NGOAI NGU
     ______Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ HÈ năm học 2021-2022
     ______THONG BAO HỌC BỔNG VESDEC.2022
     ______Thông báo Kế hoạch học tập GDQPAN của trường từ ngày 09.5.2022 các lớp K19

 LIÊN QUAN ĐẾN CBGV
     TB 955/DHPVD: Ve viec ke khai thong tin khau tru Thue thu nhap ca nhan năm 2022
     ______Khảo sát hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 2022
     ______Mẫu 1. Đăng ký giao ước thi đua cá nhân năm học 2022-2023
     ______TB 669/TB-ĐHPVĐ V/v thu nhận hồ sơ cấp CCCD và xác thực tài khoản định danh điện tử
     ______Thông báo đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2021 - 2022
     ______TB về việc kê khai giò NCKH 2021-2022
     ______Thong bao chuan bi HN CBVC 2022-2023
     ______TB triệu tập lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

 Tin mới nhất
 
 Thông báo Kế hoạch TTSP năm học 2022-2023 và Phân bố cơ cấu các Đoàn TTSP của Trường
 TKB tuần 19 thực hiện từ ngày 05.12.2022.From Phòng Đào tạo
 TB đăng ký học phần HK2-2022-2023 cho tất cả các lớp (kể cả VB2, ĐHLT)
 TKB HKI-22-23 (Full) lớp DALV22.Begin từ 03.12.2022
 TKB và phân phòng học Tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/11/2022).From P.ĐT.
 File F1.Các HP học HKI-2022-2023 của 02 lớp: DSA22, DALV22
 Danh sách SV các lớp còn nợ học phí HK1-2022-2023, tính đến ngày 17.11.2022 do Phòng Đào tạo cung cấp.
 Địa chỉ email của SV các lớp do Phòng Công tác HSSV cung cấp.
 Lịch thi HKI-2022-2023 các lớp DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71
 Lịch thi môn Chung HKI-2022-2023 các lớp K19, K20, K21 và DALV21(BSKT), DALV21-71

 Tiêu điểm
 
 Thông báo Kế hoạch TTSP năm học 2022-2023 và Phân bố cơ cấu các Đoàn TTSP của Trường
 TKB tuần 19 thực hiện từ ngày 05.12.2022.From Phòng Đào tạo
 TB đăng ký học phần HK2-2022-2023 cho tất cả các lớp (kể cả VB2, ĐHLT)
 TKB HKI-22-23 (Full) lớp DALV22.Begin từ 03.12.2022
 TKB và phân phòng học Tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/11/2022).From P.ĐT.
 File F1.Các HP học HKI-2022-2023 của 02 lớp: DSA22, DALV22
 Danh sách SV các lớp còn nợ học phí HK1-2022-2023, tính đến ngày 17.11.2022 do Phòng Đào tạo cung cấp.
 Địa chỉ email của SV các lớp do Phòng Công tác HSSV cung cấp.
 Lịch thi HKI-2022-2023 các lớp DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71
 Lịch thi môn Chung HKI-2022-2023 các lớp K19, K20, K21 và DALV21(BSKT), DALV21-71

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481