Thứ bảy, 23/02/2019    
Tìm kiếm:    
 LIÊN QUAN ĐẾN HSSV
     TB số 1290/TB-ĐHPVĐ ngày 01/11/2018 về việc triển khai đăng ký học phần HKII-2018-2019 đối với bậc ĐH 15:04 02/11/2018 [410]
  
      K15, K16, K17, K18 và Cao đẳng K16, K17, K18 theo học chế tín chỉ. Nội dung cụ thể của TB này, đề nghị GVCN-CVHT và Ban cán sự các lớp xem ở WEB PDU và nhắc nhở sinh viên lớp mình đăng ký online. Lưu ý về thời gian: + Từ ngày 13/11/2018 đến 21/11/2018: Sinh viên đăng ký HP trực tiếp trên Website quản lý đào tạo quanly.pdu.edu.vn + Ngày 28/11/2018: Công bố các HP tự chọn được mở. + Ngày 30/11/2018: Thông báo kết quả đăng ký đến sinh viên qua Website quanly.pdu.edu.vn và pdu.edu.vn ---> phòng Đào tạo. + Ngày 03/12/2018 đến hết ngày 07/12/2018: Sinh viên đã đăng ký mà không có tên một trong các HP, thực hiện đăng ký bổ sung trực tiếp tại Phòng Đào tạo. + Ngày 10/12/2018: Công bố danh sách chính thức các lớp HP tại Website quanly.pdu.edu.vn và pdu.edu.vn ---> phòng Đào tạo.
 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo về việc gặp mặt sinh viên khóa mới (khóa 16) 15:28 07/09/2016 [2909]


      THÔNG BÁO LẤY PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA TRƯỚC 09:46 14/04/2016 [1193]


      Thông báo số 1744/TB-ĐHPVĐ dành cho SV các khóa 13,14,15 09:33 17/11/2015 [1375]


      Thông báo số: 1851/TB-ĐHPVĐ ngày 13/11/2014 dành cho SV các lớp. 16:27 17/11/2014 [2523]


      English Speaking and Singing Contest Agenda 09:09 07/11/2014 [1160]


      Thời khóa biểu HK I năm học 2014-2015 20:12 04/08/2014 [2023]


       Lịch Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2014-2015 10:02 03/08/2014 [1479]


      Lịch thi lần 2 các môn chung HK II (2013-2014) 07:31 18/06/2014 [1299]


      KET QUA HOC TAP HKII - 2011-2012.DTA11,CSA11A,CSA11B.KNN 10:14 18/07/2012 [3972]


      SEMINAR LỚP CSA10 14:54 10/10/2011 [2740]


      DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NHẬN HB DOOSAN VINA.2011.LỚP DTA8 14:55 21/09/2011 [2192] Tin mới nhất
 
 Chúc mừng năm mới và mời gặp mặt đầu năm 2019 - TẾT KỶ HỢI vào lúc 7h30 ngày 11.02.2019 (07.01 ÂL)
 TKB & phòng học HKI-2018-2019.(No1). Lớp DAL19.Áp dụng từ ngày 26.01.2019 đến 13.4.2019
 Thông báo về việc nộp Bài thu hoạch học tập Nghị quyết TW8 - Khóa XII đối với toàn thể CBGV, đảng viên trong đơn vị
 Thông báo tổ chức HỘI THẢO cấp KHOA + họp CHI BỘ vào chiều Thứ 6 - 18.01.2019
 TKB&Phong hoc ap dung tu ngay 14.01.2019 doi voi cac lop DAHV17,DAH18AB,DALV18
 TKB&Phong hoc ap dung tu ngay 14.01.2019
 Mẫu quá trình điểm học tập lớp DALV17.HKI-2018-2019
 (New) TKB & phòng học HKII-2018-2019.Áp dụng từ ngày 07.01.2019
 Mẫu quá trình điểm học tập lớp DALV18.HKI-2018-2019
 TKB & phòng học HKII-2018-2019.Áp dụng từ ngày 31.12.2018

 Tiêu điểm
 
 Chúc mừng năm mới và mời gặp mặt đầu năm 2019 - TẾT KỶ HỢI vào lúc 7h30 ngày 11.02.2019 (07.01 ÂL)
 TKB & phòng học HKI-2018-2019.(No1). Lớp DAL19.Áp dụng từ ngày 26.01.2019 đến 13.4.2019
 Thông báo về việc nộp Bài thu hoạch học tập Nghị quyết TW8 - Khóa XII đối với toàn thể CBGV, đảng viên trong đơn vị
 Thông báo tổ chức HỘI THẢO cấp KHOA + họp CHI BỘ vào chiều Thứ 6 - 18.01.2019
 TKB&Phong hoc ap dung tu ngay 14.01.2019 doi voi cac lop DAHV17,DAH18AB,DALV18
 TKB&Phong hoc ap dung tu ngay 14.01.2019
 Mẫu quá trình điểm học tập lớp DALV17.HKI-2018-2019
 (New) TKB & phòng học HKII-2018-2019.Áp dụng từ ngày 07.01.2019
 Mẫu quá trình điểm học tập lớp DALV18.HKI-2018-2019
 TKB & phòng học HKII-2018-2019.Áp dụng từ ngày 31.12.2018

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481