Thứ ba, 28/03/2023    
Tìm kiếm:    

 LIÊN QUAN ĐẾN HSSV
      Lịch Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2014-2015 10:02 03/08/2014 [2521]

     THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV 2014-2015

      Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2014-2015. Cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.
2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ GD&ĐT và nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.
3. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá kết quả cuối đợt học tập và cấp giấp chứng nhận.
II. Nội dung:
1. Đối với các lớp khóa cũ:
- Thời sự chính trị xã hội về chủ quyền biển, đảo.
- Phổ biến chế độ chính sách; một số chỉ thị của Bộ GD&ĐT về HSSV.
- Phổ biến pháp luật: Những vấn đề cơ bản của Hiến pháp 2013.
- Các vấn đề cơ bản và những điểm mới của NQ Hội nghị lần thứ 8 và 9 của BCH Trung ương Đảng khóa XI, trọng tâm là Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về" Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".
- Công tác đào tạo năm học 2014-2015.
2. Đối với các lớp khóa mới:
Ngoài những nội dung như các lớp khóa cũ, HSSV học tập thêm các nội dung:
- Giáo dục pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục an toàn giao thông; đảm bảo an ninh, trật tự trường học.
- Những nội dung liên quan đến người học trong Luật Giáo dục Đại học; Qui chế đào tạo các bậc học ĐH, CĐ, TCCN;
- Công tác đào tạo năm học 2014-2015.
- Qui chế công tác Học sinh sinh viên và chế độ chính sách cho HSSV.
- Giáo dục truyền thống: Thân thế và sự nghiệp Bác Phạm Văn Đồng.
- Công tác Đoàn - Hội năm học 2014-2015.
III. Thời gian - địa điểm – biên chế lớp học:
1. Tuần SHCD đầu năm học – dành cho HSSV khóa cũ (04/8/2014 - 09/8/2014)
a. Ngày 04/8/2014 và 05/8/2014 (Biên chế theo lớp A, B, C, ...)
- Địa điểm 1: Hội trường KLF
+ Buổi sáng: Lớp A (Khoa Cơ bản: 308 SV);
+ Buổi chiều: Lớp C (Khoa ngoại ngữ + Bậc CĐ khoa Kinh tế: 318 SV).
- Địa điểm 2: Nhà đa chức năng
+ Buổi sáng: Lớp B (Bậc CĐ và ĐH khoa CNTT: 338 SV);
+ Buổi chiều: Lớp D (Bậc CĐ và ĐH khoa KTCN: 412 SV).
b. Ngày 06/8/2014 - Tại nhà đa chức năng (Biên chế theo lớp ghép I và II)
+ Buổi sáng: Lớp ghép I (Bậc ĐH, CĐ của Khoa: Cơ bản và Ngoại ngữ);
+ Buổi chiều: Lớp ghép II (Bậc CĐ khoa: Kinh tế, CNTT và KTCN).
c. Ngày 07/8/2014 - Tại nhà đa chức năng (Biên chế theo lớp ghép III và IV)
+ Buổi sáng: Lớp ghép III (Bậc ĐH các khoa: CNTT, KTCN, SPXH).
+ Buổi chiều: Lớp ghép IV (Bậc CĐ khoa: SPTN và SPXH);
d. Ngày 08/8/2014 và 09/8/2014 (Biên chế theo lớp A, B, C, ...)
- Địa điểm: Nhà đa chức năng
+ Buổi sáng: Lớp F (Bậc CĐ và ĐH khoa SP Xã hội: 359 SV);
+ Buổi chiều: Lớp E (Bậc CĐ khoa SP Tự nhiên: 427 SV).
- Địa điểm: Hội trường KLF
Buổi sáng: Lớp G (Bậc TCCN tất cả các khoa: 341 HS);
(Có lịch học”Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” kèm theo)
2. Tuần SHCD đầu khóa học – dành cho HSSV khóa mới (08/9/2014 - 27/9/2014)
(Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”đầu khóa học sẽ phát hành sau)
Lưu ý: Đại hội lớp các lớp khóa cũ và tổ chức lớp khóa mới
Các lớp, khoa thực hiện theo Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2014-2015.

 

Xem lịch chi tiết tại đây.

Khoa Ngoại ngữ
 
Các tin khác liên quan :

      TB Chế độ chính sách dành cho SV chính qui trong HK2-2022-2023 của Trường 16:02 18/03/2023 [40]


      TB điều chỉnh mức thu học phí 2022-2023 của Trường (số 158 ngày 06.3.2023) 15:56 07/03/2023 [41]


      TB về BHYT, BHTT 22 - 23 dành cho HSSV (có 03 file Mẫu đính kèm) 15:19 10/11/2022 [240]


      KE HOACH TUAN LE KHOI NGHIEP 2022 dành cho SV các lớp ĐH khóa 21 09:11 25/08/2022 [240]


      THONG BAO HB VESDEC CHO SV DAN TOC, KHO KHAN.2022-2023 08:59 25/08/2022 [161]


      CV DE NGHI CAP HOC BONG VESDEC (PGSTS LE TRINH) 14:48 20/05/2022 [443]


      THONG BAO TUYEN DUNG SINH VIEN NGOAI NGU 14:44 20/05/2022 [5660]


      Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ HÈ năm học 2021-2022 15:46 13/05/2022 [239]


      THONG BAO HỌC BỔNG VESDEC.2022 15:34 11/05/2022 [227]


      Thông báo Kế hoạch học tập GDQPAN của trường từ ngày 09.5.2022 các lớp K19 15:32 11/05/2022 [176]


      QĐ Mien giam hoc phi - HK II, 21 - 22 va Danh sach sinh vien duoc mien, giam Hoc phi 15:10 29/04/2022 [221]


      QĐ Tro cap xa hoi - HK II, 21 - 22 và Danh sach sinh vien huong tro cap 15:06 29/04/2022 [215]


      TB Số 297-ĐHPVĐ.15.4.2022.Về việc tổ chức tuần lễ thúc đẩy tinh thần Khởi nghiệp cho sinh viên Đại học khóa 20 14:41 21/04/2022 [208]


      Danh sách các lớp CHƯA hoàn thành HỌC PHÍ HK2-2021-2022 15:41 01/04/2022 [217]


      QĐ 513.ngày 24.12.2021.Quy định muc_thu_học phí năm học 21-22 của Trường 09:24 23/03/2022 [2993]

       QD433_HOC BONG KHUYEN KHICH HOC TAP SINH VIEN HKII-2020-2021 của Trường 16:00 19/11/2021 [557]
       TB điều chỉnh thời gian thi HKI-2021-2022 đối với hệ chính qui của Trường 15:51 17/11/2021 [331]
       TB XET HO SO TIEP SUC DEN TRUONG NAM 2021 (dành cho SV chính qui) 15:18 11/11/2021 [253]
       Lịch thi HK2-2020-2021.DSA20,DAT20 (môn Riêng), DTA17 (02 SV lớp Riêng).thi ONLINE bắt đầu từ 13h30 thứ 5 ngày 12.8.2021 15:11 10/08/2021 [535]
       Lịch thi HK2-2020-2021 môn CHUNG, lớp RIÊNG (học BSKT, học lại; thi ONLINE) các lớp DALV20AB, DTA15B, DTA17, bắt đầu từ 19.07.2021 09:18 15/07/2021 [431]
       Lịch thi HK HÈ-2020-2021 môn GDTC2 (HOÃN, chưa thực hiện) các lớp ĐH hệ chính qui. 09:14 15/07/2021 [333]
       Điểm trúng tuyển ĐH, CĐ năm 2021. Xét Học bạ THPT dành cho ĐT chính qui của Trường 10:21 13/07/2021 [393]
       TB số 452 ngày 29 tháng 6 năm 2021 về việc thu, nộp HỌC PHÍ 2021-2022 10:22 30/06/2021 [471]
       Lịch thi MÔN CHUNG HKI-2020-2021 của K18,K19 - bắt đầu từ 30/11/2020 16:50 27/11/2020 [936]
       Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp các lớp DSA16AB, DTA16, CSA17 lúc 7h30 thứ 7 ngày 28/11/2020 09:56 23/11/2020 [458]
       Thông báo về việc đóng Bảo hiểm y tế của SV 2020-2021 15:12 11/11/2020 [491]
       TB số 1290/TB-ĐHPVĐ ngày 01/11/2018 về việc triển khai đăng ký học phần HKII-2018-2019 đối với bậc ĐH 15:04 02/11/2018 [3086]
       Thông báo về việc gặp mặt sinh viên khóa mới (khóa 16) 15:28 07/09/2016 [4081]
       THÔNG BÁO LẤY PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA TRƯỚC 09:46 14/04/2016 [2327]
       Thông báo số 1744/TB-ĐHPVĐ dành cho SV các khóa 13,14,15 09:33 17/11/2015 [2374]
       Thông báo số: 1851/TB-ĐHPVĐ ngày 13/11/2014 dành cho SV các lớp. 16:27 17/11/2014 [3537]
       English Speaking and Singing Contest Agenda 09:09 07/11/2014 [2302]
       Thời khóa biểu HK I năm học 2014-2015 20:12 04/08/2014 [2978]
       Lịch thi lần 2 các môn chung HK II (2013-2014) 07:31 18/06/2014 [2214]
       KET QUA HOC TAP HKII - 2011-2012.DTA11,CSA11A,CSA11B.KNN 10:14 18/07/2012 [5127]
       SEMINAR LỚP CSA10 14:54 10/10/2011 [3682]
       DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NHẬN HB DOOSAN VINA.2011.LỚP DTA8 14:55 21/09/2011 [3170]


 Tin mới nhất
 
 TKB và phân phòng học Tuần 35,HK2-2022-2023 (từ 27/03/2023).From PĐT
 TB Chế độ chính sách dành cho SV chính qui trong HK2-2022-2023 của Trường
 TKB tuần 34 từ ngày 20.3.2023.From Phòng Đào tạo
 QĐ 89/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16.3.2023 của Trường về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban công tác của Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM ngày 26.3.2023
 TB 193/TB-ĐHPVĐ ngày 15.03.2023 của Trường về việc không bố trí lịch dạy học vào chiều thứ 3 ngày 28.3.2023 để tổ chức ĐH CĐCS Trường
 CV số 1043/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ "V/v thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh"
 TKB tuần 33, thực hiện từ ngày 13.3.2023.From Phòng Đào tạo
 File F1.HK2-2022-2023 của tất cả CÁC LỚP (trừ lớp DALV22 chưa có)
 TB điều chỉnh mức thu học phí 2022-2023 của Trường (số 158 ngày 06.3.2023)
 TKB tuần 32 thực hiện từ ngày 06.3.2023.From Phòng ĐT

 Tiêu điểm
 
 TKB và phân phòng học Tuần 35,HK2-2022-2023 (từ 27/03/2023).From PĐT
 TB Chế độ chính sách dành cho SV chính qui trong HK2-2022-2023 của Trường
 TKB tuần 34 từ ngày 20.3.2023.From Phòng Đào tạo
 QĐ 89/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16.3.2023 của Trường về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban công tác của Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM ngày 26.3.2023
 TB 193/TB-ĐHPVĐ ngày 15.03.2023 của Trường về việc không bố trí lịch dạy học vào chiều thứ 3 ngày 28.3.2023 để tổ chức ĐH CĐCS Trường
 CV số 1043/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ "V/v thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh"
 TKB tuần 33, thực hiện từ ngày 13.3.2023.From Phòng Đào tạo
 File F1.HK2-2022-2023 của tất cả CÁC LỚP (trừ lớp DALV22 chưa có)
 TB điều chỉnh mức thu học phí 2022-2023 của Trường (số 158 ngày 06.3.2023)
 TKB tuần 32 thực hiện từ ngày 06.3.2023.From Phòng ĐT

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481