Thứ hai, 04/12/2023    
Tìm kiếm:    

 TIN TỨC CỦA KHOA
     THỜI KHÓA BIỀU LỚP NGHỊ ĐỊNH 71-23, TUẦN 1 15:40 30/06/2023 [671]
  
     Phòng ĐT kính gởi TKB Tuần 1 lớp Nghị định 71, năm học 2022-2023 (từ ngày 3/07/2023) Bắt đầu từ ngày 03/7/2023 Trân trọng!

Xem TKB here! 

 
Các tin khác liên quan :

      Thong bao ke hoach TTSP 23-24 của Trường 14:53 24/11/2023 [679]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 18, năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023).Phòng ĐT 14:48 24/11/2023 [673]


      Lịch thi HKI-2023-2024 của lớp DAH21, DALV21-71 15:32 21/11/2023 [677]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 17, năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023).From P.ĐT 16:04 17/11/2023 [673]


       Lịch thi HKI-2023-2024 môn Riêng (do Khoa tổ chức) các lớp Chính qui 15:24 14/11/2023 [676]


      TKB và phân phòng họcTuần 16, NH 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023).P.ĐT 15:09 14/11/2023 [673]


      Lịch thi HKI-2023-2024 môn Chung (do Phòng Khảo thí-ĐBCL tổ chức) tất cả các khóa 10:07 08/11/2023 [672]


      Đề cương ôn tập T_Anh 3-Dai hoc_HKI-2023-2024.K_Hoàng 10:08 06/11/2023 [670]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 15, năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023).From Phòng ĐT 15:41 03/11/2023 [673]


      TB tổ chức Kỷ niệm 20/11/2023 của Trường 15:38 03/11/2023 [670]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 14, năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023).From PĐT 15:37 27/10/2023 [677]


      QD Trung tuyen-nhap hoc ND71 nam 2023 16:02 26/10/2023 [671]


      TB_DKHP_HK2_ 2023-2024 15:59 26/10/2023 [671]


      TB KHAO SAT PHUC VU CONG DONG 2023 15:57 26/10/2023 [671]


      Nhắc lịch nộp bảng điểm thành phần môn học HKI-2023-2024 14:33 23/10/2023 [672]

       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023).P.ĐT 16:18 20/10/2023 [671]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 12, năm học 2023-2024 (từ ngày 16/10/2023).P.ĐT 15:03 13/10/2023 [671]
       Thông báo tổ chức Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2023 09:50 09/10/2023 [671]
        TKB HKI-2023-2024.All các lớp (kể cả Khóa 23 mới).Begin from 09.10.2023.Tuần 11 16:17 06/10/2023 [672]
       TKB HKI-2023-2024.All các lớp (kể cả Khóa 23 mới).Begin from 02.10.2023 14:51 29/09/2023 [669]
       Thong bao khai giang nam hoc 2023-2024 của Trường 16:06 28/09/2023 [671]
       Báo giảng đợt 2 - HKI-2023-2024.K23.All 14:38 27/09/2023 [670]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 9, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/09/2023) 14:35 25/09/2023 [670]
       TKB HKI - 2023-2024 (ALL) của lớp DALV22, DALV22-71 15:01 19/09/2023 [669]
       TKB tuần 8 thực hiện từ ngày 18.9.2023.From P.ĐT 15:12 15/09/2023 [670]
       Lịch thi HK2-2022-2023 của lớp DALV22, DALV22-71 15:04 15/09/2023 [670]
       TB điều chỉnh tuan SH cong dan 2023-2024 và Điều chỉnh Lich hoc Tuan SHCD_SV 23-24 15:00 15/09/2023 [670]
       TB THAM GIA CUOC THI KHOI NGHIEP DMST TINH QN LAN THU 5 2023 14:55 15/09/2023 [669]
       Ke Hoach Thi Hoc Ky 1-2023-2024 của Trường 09:46 14/09/2023 [669]
       Thong bao Hoi nghi Dao tao 2023-2024 của Trường 15:49 11/09/2023 [672]
       Thông báo về việc tham gia BHTT năm học 2023-2024 của Trường đối với CBVC 15:46 11/09/2023 [670]
       Mẫu đăng ký giao ước thi đua cá nhân NH 2023-2024 09:02 11/09/2023 [671]
       TKB tuần 7 thực hiện từ ngày 11.9.2023.From P.ĐT 14:55 08/09/2023 [670]
       TKB tuần 6 thực hiện từ ngày 04.9.2023.From P.ĐT 09:34 06/09/2023 [670]
       TKB tuần 5 thực hiện từ 28.8.2023.Khoa NN 16:41 25/08/2023 [670]
       Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02.9.2023 của Trường 15:03 25/08/2023 [670]
       TB le tong ket và Trao bang TN 8. 2023 15:54 18/08/2023 [669]
       TKB tuần 4 thực hiện từ 21.8.2023.From PĐT 15:06 18/08/2023 [670]
       Kế hoạch khảo sát & Quy trình Khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp năm 2023 09:28 16/08/2023 [670]
       TKB tuần 3 thực hiện từ 14.8.2023.From PĐT 17:07 11/08/2023 [669]
       THONG BAO TRAO CHO SV DAN TOC BAO QUANG NGAI.08.2023 15:19 08/08/2023 [670]
       Up gain.TKB tuần 2.HKI-2023-2024 của tất cả các lớp.thực hiện từ ngày 07.8.2023 from PĐT (có đ.c) 19:23 04/08/2023 [672]
       TKB HKI-2023-2024 các lớp DAH21, DALV21-71, DALV22.Begin from 05.8.2023 10:16 01/08/2023 [673]
       TB các học phần tự chọn được mở ở HKI-2023-2024 của Trường 14:43 25/07/2023 [669]
       QĐ và Danh sách công nhận tốt nghiệp của Trường.Kỳ xét tháng 07.2023 16:04 12/07/2023 [670]
       TB đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2022-2023 của Trường 15:13 12/07/2023 [669]


 Tin mới nhất
 
 Thong bao ke hoach TTSP 23-24 của Trường
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 18, năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023).Phòng ĐT
 Lịch thi HKI-2023-2024 của lớp DAH21, DALV21-71
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 17, năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023).From P.ĐT
 File F1.HKI-2023-2024 các lớp DALV22, DALV22-71
 Kế hoạch Hội thảo cấp Khoa lần I - tháng 12/2023
  Lịch thi HKI-2023-2024 môn Riêng (do Khoa tổ chức) các lớp Chính qui
 TKB và phân phòng họcTuần 16, NH 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023).P.ĐT
 Lịch thi HKI-2023-2024 môn Chung (do Phòng Khảo thí-ĐBCL tổ chức) tất cả các khóa
 Đề cương ôn tập T_Anh 3-Dai hoc_HKI-2023-2024.K_Hoàng

 Tiêu điểm
 
 Thong bao ke hoach TTSP 23-24 của Trường
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 18, năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023).Phòng ĐT
 Lịch thi HKI-2023-2024 của lớp DAH21, DALV21-71
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 17, năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023).From P.ĐT
 File F1.HKI-2023-2024 các lớp DALV22, DALV22-71
 Kế hoạch Hội thảo cấp Khoa lần I - tháng 12/2023
  Lịch thi HKI-2023-2024 môn Riêng (do Khoa tổ chức) các lớp Chính qui
 TKB và phân phòng họcTuần 16, NH 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023).P.ĐT
 Lịch thi HKI-2023-2024 môn Chung (do Phòng Khảo thí-ĐBCL tổ chức) tất cả các khóa
 Đề cương ôn tập T_Anh 3-Dai hoc_HKI-2023-2024.K_Hoàng

 

 

Bản quyền thuộc Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
ĐT: 0255 3828 481, email: nngu@pdu.edu.vn