Thứ năm, 28/09/2023    
Tìm kiếm:    

 TIN TỨC CỦA KHOA
     Lịch thi môn Chung HK2-2022-2023.DALV21 09:26 29/05/2023 [473]

Xem Lịch thi 

 
Các tin khác liên quan :

      Báo giảng đợt 2 - HKI-2023-2024.K23.All 14:38 27/09/2023 [14]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 9, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/09/2023) 14:35 25/09/2023 [36]


      TKB HKI - 2023-2024 (ALL) của lớp DALV22, DALV22-71 15:01 19/09/2023 [483]


      TKB tuần 8 thực hiện từ ngày 18.9.2023.From P.ĐT 15:12 15/09/2023 [475]


      Lịch thi HK2-2022-2023 của lớp DALV22, DALV22-71 15:04 15/09/2023 [475]


      TB điều chỉnh tuan SH cong dan 2023-2024 và Điều chỉnh Lich hoc Tuan SHCD_SV 23-24 15:00 15/09/2023 [475]


      TB THAM GIA CUOC THI KHOI NGHIEP DMST TINH QN LAN THU 5 2023 14:55 15/09/2023 [474]


      Ke Hoach Thi Hoc Ky 1-2023-2024 của Trường 09:46 14/09/2023 [479]


      Thong bao Hoi nghi Dao tao 2023-2024 của Trường 15:49 11/09/2023 [473]


      Thông báo về việc tham gia BHTT năm học 2023-2024 của Trường đối với CBVC 15:46 11/09/2023 [473]


      Mẫu đăng ký giao ước thi đua cá nhân NH 2023-2024 09:02 11/09/2023 [472]


      TKB tuần 7 thực hiện từ ngày 11.9.2023.From P.ĐT 14:55 08/09/2023 [475]


      TKB tuần 6 thực hiện từ ngày 04.9.2023.From P.ĐT 09:34 06/09/2023 [474]


      TKB tuần 5 thực hiện từ 28.8.2023.Khoa NN 16:41 25/08/2023 [475]


      Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02.9.2023 của Trường 15:03 25/08/2023 [474]

       TB le tong ket và Trao bang TN 8. 2023 15:54 18/08/2023 [476]
       TKB tuần 4 thực hiện từ 21.8.2023.From PĐT 15:06 18/08/2023 [476]
       Kế hoạch khảo sát & Quy trình Khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp năm 2023 09:28 16/08/2023 [476]
       TKB tuần 3 thực hiện từ 14.8.2023.From PĐT 17:07 11/08/2023 [476]
       THONG BAO TRAO CHO SV DAN TOC BAO QUANG NGAI.08.2023 15:19 08/08/2023 [477]
       Up gain.TKB tuần 2.HKI-2023-2024 của tất cả các lớp.thực hiện từ ngày 07.8.2023 from PĐT (có đ.c) 19:23 04/08/2023 [473]
       TKB HKI-2023-2024 các lớp DAH21, DALV21-71, DALV22.Begin from 05.8.2023 10:16 01/08/2023 [471]
       TB các học phần tự chọn được mở ở HKI-2023-2024 của Trường 14:43 25/07/2023 [472]
       QĐ và Danh sách công nhận tốt nghiệp của Trường.Kỳ xét tháng 07.2023 16:04 12/07/2023 [471]
       TB đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2022-2023 của Trường 15:13 12/07/2023 [472]
       TB đăng ký tinh giản biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Trường 15:09 12/07/2023 [471]
       QĐ và Danh sách SV các khóa 19,20,22 bị Cảnh báo học tập và Buộc thôi học (Căn cứ theo Kết quả HK2-2022-2023) 09:03 06/07/2023 [472]
       THỜI KHÓA BIỀU LỚP NGHỊ ĐỊNH 71-23, TUẦN 1 15:40 30/06/2023 [473]
       Lịch thi và Phòng thi môn RIÊNG HK2-2022-2023.Bổ sung kiến thức.DALV21+22(Lớp Riêng) 14:32 22/06/2023 [472]
       Lịch thi và Phòng thi môn RIÊNG HK2-2022-2023.Khóa 22 09:34 21/06/2023 [472]
       Lịch thi và Phòng thi môn CHUNG HK2-2022-2023.Khóa 22 09:31 21/06/2023 [471]
       TKB tuần 47.Thực hiện 19.6.2023.From P.ĐT.Up gain.Khoa NN 15:56 16/06/2023 [471]
       Thông báo triển khai ĐĂNG KÝ học phần các môn học ở HK1-2023-2024 cho tất cả các lớp.Trường 10:22 16/06/2023 [472]
       Đề cương ôn tập Tiếng Anh 2.hệ ĐH K22.HK2-2022-2023.Mrs.Liên 14:37 14/06/2023 [472]
       TKB tuần 46 (từ ngày 12.6.2023).From Phòng ĐT 14:44 09/06/2023 [472]
       TB về việc KHẢO SÁT lấy ý kiến độc giả về Trung tâm Thông tin tư liệu của Trường 15:02 08/06/2023 [472]
       TKB tuần 45 thực hiện từ ngày 05.6.2023 from phòng Đào tạo 15:14 05/06/2023 [471]
       Lịch thi HK2-2022-2023. Môn Chuyên ngành. Các lớp DALV21, DALV21-71, DAH21 09:34 29/05/2023 [472]
       TKB tuần 44 (từ 29.5.2023). From P.ĐT 09:22 29/05/2023 [472]
       TB kế hoạch xét tốt nghiệp và tổng kết khóa học năm 2023 của Trường 14:36 15/05/2023 [472]
       TKB tuần 42 từ ngày 15.5.2023 của Trường 16:27 12/05/2023 [472]
       Ke hoach khao sat lay y kien ve CSVC,HĐ dạy học_2022_2023 của Trường (KH số 413 ngày 09/5/2023) 10:13 12/05/2023 [474]
       Thông báo của trường về việc nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2023 15:32 21/04/2023 [471]
       TKB tuần 39 thực hiện từ ngày 24.4.2023.From P.ĐT 15:30 21/04/2023 [472]
       Lịch thi môn Riêng HK2-22-23 hai lớp DTA21, DSA21 14:58 18/04/2023 [471]
       Lịch thi Môn Chung HK2-2022-2023 dành cho các khóa và SV Lào 14:51 18/04/2023 [473]


 Tin mới nhất
 
 Báo giảng đợt 2 - HKI-2023-2024.K23.All
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 9, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/09/2023)
 TKB HKI - 2023-2024 (ALL) của lớp DALV22, DALV22-71
 TKB tuần 8 thực hiện từ ngày 18.9.2023.From P.ĐT
 Lịch thi HK2-2022-2023 của lớp DALV22, DALV22-71
 TB điều chỉnh tuan SH cong dan 2023-2024 và Điều chỉnh Lich hoc Tuan SHCD_SV 23-24
 TB THAM GIA CUOC THI KHOI NGHIEP DMST TINH QN LAN THU 5 2023
 Ke Hoach Thi Hoc Ky 1-2023-2024 của Trường
 Thong bao Hoi nghi Dao tao 2023-2024 của Trường
 Thông báo về việc tham gia BHTT năm học 2023-2024 của Trường đối với CBVC

 Tiêu điểm
 
 Báo giảng đợt 2 - HKI-2023-2024.K23.All
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 9, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/09/2023)
 TKB HKI - 2023-2024 (ALL) của lớp DALV22, DALV22-71
 TKB tuần 8 thực hiện từ ngày 18.9.2023.From P.ĐT
 Lịch thi HK2-2022-2023 của lớp DALV22, DALV22-71
 TB điều chỉnh tuan SH cong dan 2023-2024 và Điều chỉnh Lich hoc Tuan SHCD_SV 23-24
 TB THAM GIA CUOC THI KHOI NGHIEP DMST TINH QN LAN THU 5 2023
 Ke Hoach Thi Hoc Ky 1-2023-2024 của Trường
 Thong bao Hoi nghi Dao tao 2023-2024 của Trường
 Thông báo về việc tham gia BHTT năm học 2023-2024 của Trường đối với CBVC

 

 

Bản quyền thuộc Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
ĐT: 0255 3828 481, email: nngu@pdu.edu.vn