Thứ ba, 21/03/2023    
Tìm kiếm:    

 TIN TỨC CỦA KHOA
     Lịch thi môn CHUNG Khóa 22.HKI-2022-2023 09:47 03/02/2023 [71]
  
     Lớp DSA22 lưu ý. Lịch thi môn RIÊNG (chuyên ngành) sẽ up sau./.

Lịch thi dành cho SV LÀO

Lịch thi dành cho SV Viêt Nam 

 
Các tin khác liên quan :

      TKB tuần 34 từ ngày 20.3.2023.From Phòng Đào tạo 08:16 18/03/2023 [23]


      QĐ 89/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16.3.2023 của Trường về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban công tác của Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM ngày 26.3.2023 09:00 17/03/2023 [36]


      TB 193/TB-ĐHPVĐ ngày 15.03.2023 của Trường về việc không bố trí lịch dạy học vào chiều thứ 3 ngày 28.3.2023 để tổ chức ĐH CĐCS Trường 08:46 17/03/2023 [15]


      CV số 1043/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ "V/v thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh" 08:37 17/03/2023 [19]


      TKB tuần 33, thực hiện từ ngày 13.3.2023.From Phòng Đào tạo 17:24 10/03/2023 [93]


      TKB tuần 32 thực hiện từ ngày 06.3.2023.From Phòng ĐT 15:28 03/03/2023 [79]


      TKB thực hiện từ ngày 27.02.2023.From Phòng Đào tạo 09:31 27/02/2023 [54]


      Lịch thi HKI-2022-2023 lớp DSA22.Môn RIÊNG 15:17 24/02/2023 [86]


      Lịch thi và Phòng thi môn CHUNG K22.HKI-2022-2023.From Phòng Khảo thí 15:51 22/02/2023 [60]


      TKB tuần 30 thực hiện từ ngày 20.02.2023.From Phòng Đào tạo 09:19 20/02/2023 [49]


      TKB thực hiện từ 13.02.2023 from Phòng Đào tạo 10:35 13/02/2023 [276]


      TKB tuần tới thực hiện từ ngày 06.2.2023.From Phòng Đào tạo 15:54 03/02/2023 [978]


      TKB lớp DALV22 (đợt 2).HKI-22-23. Thực hiện từ ngày 04.2.2023 15:47 03/02/2023 [59]


      TKB HK2-2022-2023 các lớp: DAH21, DALV21, DALV21-71, bắt đầu thực hiện từ ngày 04.2.2023 16:44 01/02/2023 [64]


      Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 24, năm học 2022-2023 (từ ngày 09/01/2023) 16:21 06/01/2023 [188]

       TKB HK2-2022-2023.DAH21.Thực hiện từ ngày 07, 08 tháng 01 năm 2023 10:11 03/01/2023 [101]
       TKB tuần 23, năm học 2022-2023 (từ ngày 02/01/2023) from Phòng Đào tạo 15:23 30/12/2022 [97]
       Thông báo nghỉ TẾT dương lịch 2023 của Trường 15:11 20/12/2022 [158]
       TKB tuần 21, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/12/2022) from Phòng Đào tạo 08:18 20/12/2022 [143]
       TB các Học phần tự chọn được mở ở HK2-2022-2023 của Trường 16:25 13/12/2022 [120]
       TKB tuần 20, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/12/2022) from P.Đào tạo 17:21 10/12/2022 [122]
       Lịch thi HKI-2022-2023.Môn Riêng. Lớp DSA20, DTA20 15:25 09/12/2022 [140]
       Thông báo Kế hoạch TTSP năm học 2022-2023 và Phân bố cơ cấu các Đoàn TTSP của Trường 15:03 06/12/2022 [111]
       TKB tuần 19 thực hiện từ ngày 05.12.2022.From Phòng Đào tạo 15:59 05/12/2022 [129]
       TB đăng ký học phần HK2-2022-2023 cho tất cả các lớp (kể cả VB2, ĐHLT) 16:05 02/12/2022 [108]
       TKB HKI-22-23 (Full) lớp DALV22.Begin từ 03.12.2022 14:49 30/11/2022 [106]
       TKB và phân phòng học Tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/11/2022).From P.ĐT. 15:03 25/11/2022 [2444]
       Danh sách SV các lớp còn nợ học phí HK1-2022-2023, tính đến ngày 17.11.2022 do Phòng Đào tạo cung cấp. 16:36 22/11/2022 [105]
       Địa chỉ email của SV các lớp do Phòng Công tác HSSV cung cấp. 16:33 22/11/2022 [100]
       Lịch thi HKI-2022-2023 các lớp DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71 10:24 22/11/2022 [128]
       Lịch thi môn Chung HKI-2022-2023 các lớp K19, K20, K21 và DALV21(BSKT), DALV21-71 16:38 17/11/2022 [129]
       Lịch thi HKI-2022-2023 (Môn Riêng) các lớp DSA19, DTA19, DTA21, DSA21 16:09 17/11/2022 [158]
       KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 20.11.2022 của Khoa 09:24 15/11/2022 [106]
       TKB và phân phòng học Tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022).From P.ĐT 14:38 11/11/2022 [107]
       TKB tạm thời lớp DALV22 (mới tuyển) thực hiện từ ngày 05.11.2022 15:32 10/11/2022 [111]
       Phan cong GV kiem nhiem 2022-2023 của Trường 15:04 10/11/2022 [74]
       TB về chế độ, chính sách cho HSSV năm học 2022-2023 15:11 10/11/2022 [210]
       Đề cương ôn tập Tiếng Anh 3-hệ Đại học, HKI-2022-2023.Ms.Hoàng 09:08 08/11/2022 [114]
       Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 15, năm học 2022-2023 (từ ngày 7/11/2022).From P.ĐT 16:04 04/11/2022 [119]
       Kế hoạch bảo đảm CLGD NH 2022-2023 của Trường 14:34 04/11/2022 [108]
       Thông báo về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 14:29 04/11/2022 [265]
       KẾ HOẠCH TỔ CHỨC Hội thảo của Khoa Ngoại ngữ.Tổ LT Tiếng 08:48 31/10/2022 [156]
       14.TKB T13 (24-10-2022) from P.ĐT 08:39 31/10/2022 [115]
       TB 954/DHPVD V.v lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV năm học 2022-2023 14:47 27/10/2022 [115]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 13,HKI-2022-2023 (từ ngày 24/10/2022).From P.ĐT. 15:30 21/10/2022 [136]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 12,HKI-2022-2023 (từ ngày 17/10/2022).From P.ĐT 14:36 13/10/2022 [196]


 Tin mới nhất
 
 TB Chế độ chính sách dành cho SV chính qui trong HK2-2022-2023 của Trường
 TKB tuần 34 từ ngày 20.3.2023.From Phòng Đào tạo
 QĐ 89/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16.3.2023 của Trường về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban công tác của Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM ngày 26.3.2023
 TB 193/TB-ĐHPVĐ ngày 15.03.2023 của Trường về việc không bố trí lịch dạy học vào chiều thứ 3 ngày 28.3.2023 để tổ chức ĐH CĐCS Trường
 CV số 1043/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ "V/v thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh"
 TKB tuần 33, thực hiện từ ngày 13.3.2023.From Phòng Đào tạo
 File F1.HK2-2022-2023 của tất cả CÁC LỚP (trừ lớp DALV22 chưa có)
 TB điều chỉnh mức thu học phí 2022-2023 của Trường (số 158 ngày 06.3.2023)
 TKB tuần 32 thực hiện từ ngày 06.3.2023.From Phòng ĐT
 TKB thực hiện từ ngày 27.02.2023.From Phòng Đào tạo

 Tiêu điểm
 
 TB Chế độ chính sách dành cho SV chính qui trong HK2-2022-2023 của Trường
 TKB tuần 34 từ ngày 20.3.2023.From Phòng Đào tạo
 QĐ 89/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16.3.2023 của Trường về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban công tác của Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM ngày 26.3.2023
 TB 193/TB-ĐHPVĐ ngày 15.03.2023 của Trường về việc không bố trí lịch dạy học vào chiều thứ 3 ngày 28.3.2023 để tổ chức ĐH CĐCS Trường
 CV số 1043/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ "V/v thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh"
 TKB tuần 33, thực hiện từ ngày 13.3.2023.From Phòng Đào tạo
 File F1.HK2-2022-2023 của tất cả CÁC LỚP (trừ lớp DALV22 chưa có)
 TB điều chỉnh mức thu học phí 2022-2023 của Trường (số 158 ngày 06.3.2023)
 TKB tuần 32 thực hiện từ ngày 06.3.2023.From Phòng ĐT
 TKB thực hiện từ ngày 27.02.2023.From Phòng Đào tạo

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481