Thứ ba, 28/03/2023    
Tìm kiếm:    

 TIN TỨC CỦA KHOA
     CV Số 795/ĐHPVĐ-HTSV. V.v phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn nghề nghiệp, việc làm và trưng bày SP, mô hình hoạt động của Doanh nghiệp.07.9.2022 08:58 12/09/2022 [117]
  
     GVCN và Ban cán sự các lớp chính qui lưu ý!

Xem Noi dung cong van nay 

 
Các tin khác liên quan :

      TKB và phân phòng học Tuần 35,HK2-2022-2023 (từ 27/03/2023).From PĐT 14:57 24/03/2023 [23]


      TKB tuần 34 từ ngày 20.3.2023.From Phòng Đào tạo 08:16 18/03/2023 [41]


      QĐ 89/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16.3.2023 của Trường về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban công tác của Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM ngày 26.3.2023 09:00 17/03/2023 [52]


      TB 193/TB-ĐHPVĐ ngày 15.03.2023 của Trường về việc không bố trí lịch dạy học vào chiều thứ 3 ngày 28.3.2023 để tổ chức ĐH CĐCS Trường 08:46 17/03/2023 [21]


      CV số 1043/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ "V/v thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh" 08:37 17/03/2023 [25]


      TKB tuần 33, thực hiện từ ngày 13.3.2023.From Phòng Đào tạo 17:24 10/03/2023 [98]


      TKB tuần 32 thực hiện từ ngày 06.3.2023.From Phòng ĐT 15:28 03/03/2023 [86]


      TKB thực hiện từ ngày 27.02.2023.From Phòng Đào tạo 09:31 27/02/2023 [59]


      Lịch thi HKI-2022-2023 lớp DSA22.Môn RIÊNG 15:17 24/02/2023 [88]


      Lịch thi và Phòng thi môn CHUNG K22.HKI-2022-2023.From Phòng Khảo thí 15:51 22/02/2023 [63]


      TKB tuần 30 thực hiện từ ngày 20.02.2023.From Phòng Đào tạo 09:19 20/02/2023 [52]


      TKB thực hiện từ 13.02.2023 from Phòng Đào tạo 10:35 13/02/2023 [285]


      TKB tuần tới thực hiện từ ngày 06.2.2023.From Phòng Đào tạo 15:54 03/02/2023 [1184]


      TKB lớp DALV22 (đợt 2).HKI-22-23. Thực hiện từ ngày 04.2.2023 15:47 03/02/2023 [62]


      Lịch thi môn CHUNG Khóa 22.HKI-2022-2023 09:47 03/02/2023 [72]

       TKB HK2-2022-2023 các lớp: DAH21, DALV21, DALV21-71, bắt đầu thực hiện từ ngày 04.2.2023 16:44 01/02/2023 [66]
       Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 24, năm học 2022-2023 (từ ngày 09/01/2023) 16:21 06/01/2023 [191]
       TKB HK2-2022-2023.DAH21.Thực hiện từ ngày 07, 08 tháng 01 năm 2023 10:11 03/01/2023 [105]
       TKB tuần 23, năm học 2022-2023 (từ ngày 02/01/2023) from Phòng Đào tạo 15:23 30/12/2022 [100]
       Thông báo nghỉ TẾT dương lịch 2023 của Trường 15:11 20/12/2022 [161]
       TKB tuần 21, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/12/2022) from Phòng Đào tạo 08:18 20/12/2022 [148]
       TB các Học phần tự chọn được mở ở HK2-2022-2023 của Trường 16:25 13/12/2022 [122]
       TKB tuần 20, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/12/2022) from P.Đào tạo 17:21 10/12/2022 [127]
       Lịch thi HKI-2022-2023.Môn Riêng. Lớp DSA20, DTA20 15:25 09/12/2022 [143]
       Thông báo Kế hoạch TTSP năm học 2022-2023 và Phân bố cơ cấu các Đoàn TTSP của Trường 15:03 06/12/2022 [114]
       TKB tuần 19 thực hiện từ ngày 05.12.2022.From Phòng Đào tạo 15:59 05/12/2022 [132]
       TB đăng ký học phần HK2-2022-2023 cho tất cả các lớp (kể cả VB2, ĐHLT) 16:05 02/12/2022 [109]
       TKB HKI-22-23 (Full) lớp DALV22.Begin từ 03.12.2022 14:49 30/11/2022 [107]
       TKB và phân phòng học Tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/11/2022).From P.ĐT. 15:03 25/11/2022 [2448]
       Danh sách SV các lớp còn nợ học phí HK1-2022-2023, tính đến ngày 17.11.2022 do Phòng Đào tạo cung cấp. 16:36 22/11/2022 [110]
       Địa chỉ email của SV các lớp do Phòng Công tác HSSV cung cấp. 16:33 22/11/2022 [102]
       Lịch thi HKI-2022-2023 các lớp DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71 10:24 22/11/2022 [130]
       Lịch thi môn Chung HKI-2022-2023 các lớp K19, K20, K21 và DALV21(BSKT), DALV21-71 16:38 17/11/2022 [133]
       Lịch thi HKI-2022-2023 (Môn Riêng) các lớp DSA19, DTA19, DTA21, DSA21 16:09 17/11/2022 [161]
       KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 20.11.2022 của Khoa 09:24 15/11/2022 [110]
       TKB và phân phòng học Tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022).From P.ĐT 14:38 11/11/2022 [110]
       TKB tạm thời lớp DALV22 (mới tuyển) thực hiện từ ngày 05.11.2022 15:32 10/11/2022 [114]
       Phan cong GV kiem nhiem 2022-2023 của Trường 15:04 10/11/2022 [75]
       TB về chế độ, chính sách cho HSSV năm học 2022-2023 15:11 10/11/2022 [212]
       Đề cương ôn tập Tiếng Anh 3-hệ Đại học, HKI-2022-2023.Ms.Hoàng 09:08 08/11/2022 [116]
       Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 15, năm học 2022-2023 (từ ngày 7/11/2022).From P.ĐT 16:04 04/11/2022 [121]
       Kế hoạch bảo đảm CLGD NH 2022-2023 của Trường 14:34 04/11/2022 [111]
       Thông báo về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 14:29 04/11/2022 [267]
       KẾ HOẠCH TỔ CHỨC Hội thảo của Khoa Ngoại ngữ.Tổ LT Tiếng 08:48 31/10/2022 [157]
       14.TKB T13 (24-10-2022) from P.ĐT 08:39 31/10/2022 [117]
       TB 954/DHPVD V.v lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV năm học 2022-2023 14:47 27/10/2022 [117]


 Tin mới nhất
 
 TKB và phân phòng học Tuần 35,HK2-2022-2023 (từ 27/03/2023).From PĐT
 TB Chế độ chính sách dành cho SV chính qui trong HK2-2022-2023 của Trường
 TKB tuần 34 từ ngày 20.3.2023.From Phòng Đào tạo
 QĐ 89/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16.3.2023 của Trường về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban công tác của Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM ngày 26.3.2023
 TB 193/TB-ĐHPVĐ ngày 15.03.2023 của Trường về việc không bố trí lịch dạy học vào chiều thứ 3 ngày 28.3.2023 để tổ chức ĐH CĐCS Trường
 CV số 1043/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ "V/v thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh"
 TKB tuần 33, thực hiện từ ngày 13.3.2023.From Phòng Đào tạo
 File F1.HK2-2022-2023 của tất cả CÁC LỚP (trừ lớp DALV22 chưa có)
 TB điều chỉnh mức thu học phí 2022-2023 của Trường (số 158 ngày 06.3.2023)
 TKB tuần 32 thực hiện từ ngày 06.3.2023.From Phòng ĐT

 Tiêu điểm
 
 TKB và phân phòng học Tuần 35,HK2-2022-2023 (từ 27/03/2023).From PĐT
 TB Chế độ chính sách dành cho SV chính qui trong HK2-2022-2023 của Trường
 TKB tuần 34 từ ngày 20.3.2023.From Phòng Đào tạo
 QĐ 89/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16.3.2023 của Trường về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban công tác của Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM ngày 26.3.2023
 TB 193/TB-ĐHPVĐ ngày 15.03.2023 của Trường về việc không bố trí lịch dạy học vào chiều thứ 3 ngày 28.3.2023 để tổ chức ĐH CĐCS Trường
 CV số 1043/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ "V/v thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh"
 TKB tuần 33, thực hiện từ ngày 13.3.2023.From Phòng Đào tạo
 File F1.HK2-2022-2023 của tất cả CÁC LỚP (trừ lớp DALV22 chưa có)
 TB điều chỉnh mức thu học phí 2022-2023 của Trường (số 158 ngày 06.3.2023)
 TKB tuần 32 thực hiện từ ngày 06.3.2023.From Phòng ĐT

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481