Thứ hai, 04/12/2023    
Tìm kiếm:    

 TIN TỨC CỦA KHOA
     CÔNG VĂN 710/ĐHPVĐ-CTHSSV 15.8.2022 V/v: ĐỀ NGHỊ SV THỰC HIỆN NĐ 116 10:20 22/08/2022 [669]
  
     GVCN-CVHT và Sinh viên lớp Đại học sư phạm Tiếng Anh khóa 21 (DSA21) đọc kỹ nội dung Công văn này để thực hiện đầy đủ Quyền lợi và Nghĩa vụ của người học theo đúng Nghị định 116/2020/NĐ-CP./.

Xem Noi dung Cong van cua Truong 

 
Các tin khác liên quan :

      Thong bao ke hoach TTSP 23-24 của Trường 14:53 24/11/2023 [680]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 18, năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023).Phòng ĐT 14:48 24/11/2023 [675]


      Lịch thi HKI-2023-2024 của lớp DAH21, DALV21-71 15:32 21/11/2023 [679]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 17, năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023).From P.ĐT 16:04 17/11/2023 [673]


       Lịch thi HKI-2023-2024 môn Riêng (do Khoa tổ chức) các lớp Chính qui 15:24 14/11/2023 [678]


      TKB và phân phòng họcTuần 16, NH 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023).P.ĐT 15:09 14/11/2023 [673]


      Lịch thi HKI-2023-2024 môn Chung (do Phòng Khảo thí-ĐBCL tổ chức) tất cả các khóa 10:07 08/11/2023 [672]


      Đề cương ôn tập T_Anh 3-Dai hoc_HKI-2023-2024.K_Hoàng 10:08 06/11/2023 [671]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 15, năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023).From Phòng ĐT 15:41 03/11/2023 [674]


      TB tổ chức Kỷ niệm 20/11/2023 của Trường 15:38 03/11/2023 [671]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 14, năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023).From PĐT 15:37 27/10/2023 [677]


      QD Trung tuyen-nhap hoc ND71 nam 2023 16:02 26/10/2023 [671]


      TB_DKHP_HK2_ 2023-2024 15:59 26/10/2023 [671]


      TB KHAO SAT PHUC VU CONG DONG 2023 15:57 26/10/2023 [671]


      Nhắc lịch nộp bảng điểm thành phần môn học HKI-2023-2024 14:33 23/10/2023 [672]

       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023).P.ĐT 16:18 20/10/2023 [672]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 12, năm học 2023-2024 (từ ngày 16/10/2023).P.ĐT 15:03 13/10/2023 [671]
       Thông báo tổ chức Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2023 09:50 09/10/2023 [671]
        TKB HKI-2023-2024.All các lớp (kể cả Khóa 23 mới).Begin from 09.10.2023.Tuần 11 16:17 06/10/2023 [672]
       TKB HKI-2023-2024.All các lớp (kể cả Khóa 23 mới).Begin from 02.10.2023 14:51 29/09/2023 [669]
       Thong bao khai giang nam hoc 2023-2024 của Trường 16:06 28/09/2023 [671]
       Báo giảng đợt 2 - HKI-2023-2024.K23.All 14:38 27/09/2023 [670]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 9, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/09/2023) 14:35 25/09/2023 [670]
       TKB HKI - 2023-2024 (ALL) của lớp DALV22, DALV22-71 15:01 19/09/2023 [669]
       TKB tuần 8 thực hiện từ ngày 18.9.2023.From P.ĐT 15:12 15/09/2023 [670]
       Lịch thi HK2-2022-2023 của lớp DALV22, DALV22-71 15:04 15/09/2023 [670]
       TB điều chỉnh tuan SH cong dan 2023-2024 và Điều chỉnh Lich hoc Tuan SHCD_SV 23-24 15:00 15/09/2023 [670]
       TB THAM GIA CUOC THI KHOI NGHIEP DMST TINH QN LAN THU 5 2023 14:55 15/09/2023 [669]
       Ke Hoach Thi Hoc Ky 1-2023-2024 của Trường 09:46 14/09/2023 [669]
       Thong bao Hoi nghi Dao tao 2023-2024 của Trường 15:49 11/09/2023 [672]
       Thông báo về việc tham gia BHTT năm học 2023-2024 của Trường đối với CBVC 15:46 11/09/2023 [670]
       Mẫu đăng ký giao ước thi đua cá nhân NH 2023-2024 09:02 11/09/2023 [671]
       TKB tuần 7 thực hiện từ ngày 11.9.2023.From P.ĐT 14:55 08/09/2023 [670]
       TKB tuần 6 thực hiện từ ngày 04.9.2023.From P.ĐT 09:34 06/09/2023 [670]
       TKB tuần 5 thực hiện từ 28.8.2023.Khoa NN 16:41 25/08/2023 [670]
       Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02.9.2023 của Trường 15:03 25/08/2023 [670]
       TB le tong ket và Trao bang TN 8. 2023 15:54 18/08/2023 [670]
       TKB tuần 4 thực hiện từ 21.8.2023.From PĐT 15:06 18/08/2023 [670]
       Kế hoạch khảo sát & Quy trình Khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp năm 2023 09:28 16/08/2023 [670]
       TKB tuần 3 thực hiện từ 14.8.2023.From PĐT 17:07 11/08/2023 [669]
       THONG BAO TRAO CHO SV DAN TOC BAO QUANG NGAI.08.2023 15:19 08/08/2023 [670]
       Up gain.TKB tuần 2.HKI-2023-2024 của tất cả các lớp.thực hiện từ ngày 07.8.2023 from PĐT (có đ.c) 19:23 04/08/2023 [672]
       TKB HKI-2023-2024 các lớp DAH21, DALV21-71, DALV22.Begin from 05.8.2023 10:16 01/08/2023 [673]
       TB các học phần tự chọn được mở ở HKI-2023-2024 của Trường 14:43 25/07/2023 [669]
       QĐ và Danh sách công nhận tốt nghiệp của Trường.Kỳ xét tháng 07.2023 16:04 12/07/2023 [670]
       TB đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2022-2023 của Trường 15:13 12/07/2023 [669]


 Tin mới nhất
 
 Thong bao ke hoach TTSP 23-24 của Trường
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 18, năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023).Phòng ĐT
 Lịch thi HKI-2023-2024 của lớp DAH21, DALV21-71
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 17, năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023).From P.ĐT
 File F1.HKI-2023-2024 các lớp DALV22, DALV22-71
 Kế hoạch Hội thảo cấp Khoa lần I - tháng 12/2023
  Lịch thi HKI-2023-2024 môn Riêng (do Khoa tổ chức) các lớp Chính qui
 TKB và phân phòng họcTuần 16, NH 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023).P.ĐT
 Lịch thi HKI-2023-2024 môn Chung (do Phòng Khảo thí-ĐBCL tổ chức) tất cả các khóa
 Đề cương ôn tập T_Anh 3-Dai hoc_HKI-2023-2024.K_Hoàng

 Tiêu điểm
 
 Thong bao ke hoach TTSP 23-24 của Trường
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 18, năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023).Phòng ĐT
 Lịch thi HKI-2023-2024 của lớp DAH21, DALV21-71
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 17, năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023).From P.ĐT
 File F1.HKI-2023-2024 các lớp DALV22, DALV22-71
 Kế hoạch Hội thảo cấp Khoa lần I - tháng 12/2023
  Lịch thi HKI-2023-2024 môn Riêng (do Khoa tổ chức) các lớp Chính qui
 TKB và phân phòng họcTuần 16, NH 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023).P.ĐT
 Lịch thi HKI-2023-2024 môn Chung (do Phòng Khảo thí-ĐBCL tổ chức) tất cả các khóa
 Đề cương ôn tập T_Anh 3-Dai hoc_HKI-2023-2024.K_Hoàng

 

 

Bản quyền thuộc Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
ĐT: 0255 3828 481, email: nngu@pdu.edu.vn