Thứ sáu, 19/08/2022    
Tìm kiếm:    

 TIN TỨC CỦA KHOA
     Thong bao thoi gian, muc thu, phuong thuc thu Học phí 2022-2023 (L1) 15:39 17/06/2022 [108]
  
     CVHT và Sinh viên các lớp lưu ý (đính kèm Danh sách các lớp đóng học phí)./.

Xem Noi dung thong bao

Muc nop hoc phi DAH20A

Muc nop hoc phi DAH20B

 

Muc nop hoc phi DAH21

Muc nop hoc phi DALV21

Muc nop hoc phi DTA18

Muc nop hoc phi DTA19 

Muc nop hoc phi DTA20

Muc nop hoc phi DTA21

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 3, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/08/2022).From P.ĐT 15:46 12/08/2022 [62]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 2, năm học 2022-2023 (từ ngày 8/08/2022).From P.ĐT 15:43 05/08/2022 [159]


      TKB HK1-2022-2022 các lớp VB2, ĐHLT: DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71 15:04 05/08/2022 [70]


      TB SV đủ đk học tập học ky 1. nam học 2022-2023 14:53 05/08/2022 [42]


      Thong bao Kê khai giờ năm học 2021-2022 09:22 14/07/2022 [159]


      Danh sách các lớp còn nợ HỌC PHÍ thuộc Khoa Ngoại Ngữ 09:13 14/07/2022 [86]


      Lịch thi HK -2021-2022 của Lớp DALV21-NĐ71 ngày 23 & 24/7/2022 16:27 04/07/2022 [76]


      File F1.DAH20B.New (các HP).có bổ sung thêm 02 SV 09:39 27/06/2022 [99]


      TKB BSKT.SVNgọc.DALV20B( từ ngày 20-6-2022).Lớp Riêng. Khoa NN 14:45 24/06/2022 [81]


      Lịch thi các học phần môn RIÊNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21 09:42 22/06/2022 [138]


      Lịch thi các học phần môn CHUNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21, DALV21, DALV21-NĐ71 từ Phòng Khảo thí 09:40 22/06/2022 [152]


      TKB tuần 47 thực hiện từ ngày 20.6.2022.From P.ĐT 21:24 19/06/2022 [85]


      Nghi quyet quy dinh muc thu hoc phi cua Truong 15:35 17/06/2022 [106]


      Lịch thi HK2-2021-2022 các lớp DAH20AB, DALV21, DAH21 08:26 15/06/2022 [173]


      TKB lớp DALV21-NĐ71 (đợt 2) thực hiện từ Thứ 7 ngày 11.6.2022 16:52 10/06/2022 [85]

       TKB tuần 45 thực hiện từ ngày 06.6.2022 from phòng Đào tạo 15:14 06/06/2022 [112]
       TB kế hoạch kết thúc năm học 2021-2022 của Trường 15:48 02/06/2022 [140]
       Thông báo triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ, bậc ĐT năm học 2021-2022 của Trường 15:45 02/06/2022 [106]
       Lịch thi HK2-2021-2022 các Học phần BSKT lớp DALV20 10:22 31/05/2022 [84]
       Lịch thi HK2-2021-2022 các lớp CSA19, DTA19+DSA19 bắt đầu từ 06.6.2022.(đ/chỉnh Lần 2) 15:25 27/05/2022 [160]
       Kế hoạch khảo sát về Trung tâm thông tin tư liệu của Trường 09:32 25/05/2022 [91]
       Thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký học phần (online) HK 1 Năm học 2022-2023 07:49 24/05/2022 [114]
       Thông báo về việc sử dụng thư viện số 14:56 20/05/2022 [75]
       TB Kết Qủa lấy ý kiến PHAN HOI VE NCKH VA SHTT NAM HOC 2021-2022 14:52 20/05/2022 [80]
       THONG BAO KHAO SAT CONG TAC HỖ TRỢ SV 2022 14:38 20/05/2022 [56]
       Thông báo thời gian tổ chức Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ĐH khóa 18 09:53 19/05/2022 [151]
       Đề cương ôn tập Tiếng Anh 2-ĐH K21-HK2-2021-2022.Mrs.LIEN 09:46 19/05/2022 [118]
       MẪU File F1, Điểm quá trình HT các HP BSKT lớp DALV20AB-HK2-2021-2022 09:33 19/05/2022 [63]
       TKB tuần 42 thực hiện từ ngày 16.5.2022.From P.ĐT 20:27 15/05/2022 [87]
       TB_nghiem thu_Đề tài NCKH của SV năm học 2021_2022 15:48 13/05/2022 [110]
       Ke hoach khao sat ve CSVC 5-2022 đối với Giảng viên và Sinh viên 15:37 13/05/2022 [159]
       QĐ và Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học HK1-2021-2022 của Trường 15:30 11/05/2022 [83]
       Lịch thi HK2-2021-2022 các lớp DTA18, DSA18 (Môn Riêng) 08:39 10/05/2022 [111]
       TKB tuần 41 thực hiện từ ngày 09.5.2022.From P.ĐT 21:26 08/05/2022 [68]
       TKB tuần 39 thực hiện từ ngày 25.4.2022.From P.ĐT 15:46 26/04/2022 [154]
       TB v/v triển khai Đăng ký Học phần HK1- 2022-2023 đối với bậc ĐH khóa 18 (ngành Kỹ thuật Cơ điện tử), 19, 20, 21; CĐ khóa 20, 21; ĐH, CĐ liên thông khóa 20, 21; ĐH văn bằng 2 khóa 20 15:40 26/04/2022 [119]
        TKB Tuần 38 (thực hiện từ 18-4-2022) from Phòng Đào tạo 21:32 15/04/2022 [244]
       Lịch thi môn RIÊNG (chuyên ngành) HKII-2021-2022 các lớp DTA20+DSA20 (có điều chỉnh) 09:12 13/04/2022 [151]
       Lịch thi môn chung HKII-2021-2022 các lớp chính qui và ĐHLT (DALV21, Bổ sung kiến thức) 09:05 13/04/2022 [149]
       37.TKB T37( 11-4-2022) from P.ĐT 16:41 08/04/2022 [136]
       TKB các lớp DAH20A, DAH20B, DALV21, DAH21 (tiếp theo) thực hiện từ ngày 09.4.2022 15:49 07/04/2022 [90]
       KeHoachLayYKienPhanHoiCuaSVSapTotNghiapVeCLĐT_2022 09:06 07/04/2022 [142]
       Thong bao Bao ve khoa luan năm 2022 09:02 07/04/2022 [120]
       Kế hoạch khảo sát nội dung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lỗi và mục tiêu chiến lược của Nhà trường 09:00 07/04/2022 [94]
       TKB Tuần 36 (thực hiện từ 04-4-2022) from Phòng Đào tạo 16:01 01/04/2022 [3241]
       TKB T35 (thực hiện từ 28-3-2022) from Phòng Đào tạo 15:40 28/03/2022 [116]


 Tin mới nhất
 
 TB 669/TB-ĐHPVĐ V/v thu nhận hồ sơ cấp CCCD và xác thực tài khoản định danh điện tử
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 3, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/08/2022).From P.ĐT
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 2, năm học 2022-2023 (từ ngày 8/08/2022).From P.ĐT
 TKB HK1-2022-2022 các lớp VB2, ĐHLT: DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71
 Thông báo đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2021 - 2022
 TB SV đủ đk học tập học ky 1. nam học 2022-2023
 TB về việc kê khai giò NCKH 2021-2022
 Thong bao Kê khai giờ năm học 2021-2022
 Thong bao chuan bi HN CBVC 2022-2023
 TB triệu tập lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

 Tiêu điểm
 
 TB 669/TB-ĐHPVĐ V/v thu nhận hồ sơ cấp CCCD và xác thực tài khoản định danh điện tử
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 3, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/08/2022).From P.ĐT
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 2, năm học 2022-2023 (từ ngày 8/08/2022).From P.ĐT
 TKB HK1-2022-2022 các lớp VB2, ĐHLT: DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71
 Thông báo đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2021 - 2022
 TB SV đủ đk học tập học ky 1. nam học 2022-2023
 TB về việc kê khai giò NCKH 2021-2022
 Thong bao Kê khai giờ năm học 2021-2022
 Thong bao chuan bi HN CBVC 2022-2023
 TB triệu tập lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481