Thứ sáu, 19/08/2022    
Tìm kiếm:    

 TIN TỨC CỦA KHOA
     Lịch thi HK2-2021-2022 các lớp DTA18, DSA18 (Môn Riêng) 08:39 10/05/2022 [111]

Xem Lich thi 

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 3, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/08/2022).From P.ĐT 15:46 12/08/2022 [62]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 2, năm học 2022-2023 (từ ngày 8/08/2022).From P.ĐT 15:43 05/08/2022 [159]


      TKB HK1-2022-2022 các lớp VB2, ĐHLT: DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71 15:04 05/08/2022 [70]


      TB SV đủ đk học tập học ky 1. nam học 2022-2023 14:53 05/08/2022 [42]


      Thong bao Kê khai giờ năm học 2021-2022 09:22 14/07/2022 [159]


      Danh sách các lớp còn nợ HỌC PHÍ thuộc Khoa Ngoại Ngữ 09:13 14/07/2022 [86]


      Lịch thi HK -2021-2022 của Lớp DALV21-NĐ71 ngày 23 & 24/7/2022 16:27 04/07/2022 [76]


      File F1.DAH20B.New (các HP).có bổ sung thêm 02 SV 09:39 27/06/2022 [99]


      TKB BSKT.SVNgọc.DALV20B( từ ngày 20-6-2022).Lớp Riêng. Khoa NN 14:45 24/06/2022 [81]


      Lịch thi các học phần môn RIÊNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21 09:42 22/06/2022 [138]


      Lịch thi các học phần môn CHUNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21, DALV21, DALV21-NĐ71 từ Phòng Khảo thí 09:40 22/06/2022 [152]


      TKB tuần 47 thực hiện từ ngày 20.6.2022.From P.ĐT 21:24 19/06/2022 [85]


      Thong bao thoi gian, muc thu, phuong thuc thu Học phí 2022-2023 (L1) 15:39 17/06/2022 [107]


      Nghi quyet quy dinh muc thu hoc phi cua Truong 15:35 17/06/2022 [106]


      Lịch thi HK2-2021-2022 các lớp DAH20AB, DALV21, DAH21 08:26 15/06/2022 [173]

       TKB lớp DALV21-NĐ71 (đợt 2) thực hiện từ Thứ 7 ngày 11.6.2022 16:52 10/06/2022 [85]
       TKB tuần 45 thực hiện từ ngày 06.6.2022 from phòng Đào tạo 15:14 06/06/2022 [112]
       TB kế hoạch kết thúc năm học 2021-2022 của Trường 15:48 02/06/2022 [140]
       Thông báo triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ, bậc ĐT năm học 2021-2022 của Trường 15:45 02/06/2022 [106]
       Lịch thi HK2-2021-2022 các Học phần BSKT lớp DALV20 10:22 31/05/2022 [84]
       Lịch thi HK2-2021-2022 các lớp CSA19, DTA19+DSA19 bắt đầu từ 06.6.2022.(đ/chỉnh Lần 2) 15:25 27/05/2022 [160]
       Kế hoạch khảo sát về Trung tâm thông tin tư liệu của Trường 09:32 25/05/2022 [91]
       Thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký học phần (online) HK 1 Năm học 2022-2023 07:49 24/05/2022 [114]
       Thông báo về việc sử dụng thư viện số 14:56 20/05/2022 [75]
       TB Kết Qủa lấy ý kiến PHAN HOI VE NCKH VA SHTT NAM HOC 2021-2022 14:52 20/05/2022 [80]
       THONG BAO KHAO SAT CONG TAC HỖ TRỢ SV 2022 14:38 20/05/2022 [56]
       Thông báo thời gian tổ chức Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ĐH khóa 18 09:53 19/05/2022 [151]
       Đề cương ôn tập Tiếng Anh 2-ĐH K21-HK2-2021-2022.Mrs.LIEN 09:46 19/05/2022 [118]
       MẪU File F1, Điểm quá trình HT các HP BSKT lớp DALV20AB-HK2-2021-2022 09:33 19/05/2022 [63]
       TKB tuần 42 thực hiện từ ngày 16.5.2022.From P.ĐT 20:27 15/05/2022 [87]
       TB_nghiem thu_Đề tài NCKH của SV năm học 2021_2022 15:48 13/05/2022 [110]
       Ke hoach khao sat ve CSVC 5-2022 đối với Giảng viên và Sinh viên 15:37 13/05/2022 [159]
       QĐ và Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học HK1-2021-2022 của Trường 15:30 11/05/2022 [83]
       TKB tuần 41 thực hiện từ ngày 09.5.2022.From P.ĐT 21:26 08/05/2022 [68]
       TKB tuần 39 thực hiện từ ngày 25.4.2022.From P.ĐT 15:46 26/04/2022 [154]
       TB v/v triển khai Đăng ký Học phần HK1- 2022-2023 đối với bậc ĐH khóa 18 (ngành Kỹ thuật Cơ điện tử), 19, 20, 21; CĐ khóa 20, 21; ĐH, CĐ liên thông khóa 20, 21; ĐH văn bằng 2 khóa 20 15:40 26/04/2022 [119]
        TKB Tuần 38 (thực hiện từ 18-4-2022) from Phòng Đào tạo 21:32 15/04/2022 [244]
       Lịch thi môn RIÊNG (chuyên ngành) HKII-2021-2022 các lớp DTA20+DSA20 (có điều chỉnh) 09:12 13/04/2022 [151]
       Lịch thi môn chung HKII-2021-2022 các lớp chính qui và ĐHLT (DALV21, Bổ sung kiến thức) 09:05 13/04/2022 [149]
       37.TKB T37( 11-4-2022) from P.ĐT 16:41 08/04/2022 [136]
       TKB các lớp DAH20A, DAH20B, DALV21, DAH21 (tiếp theo) thực hiện từ ngày 09.4.2022 15:49 07/04/2022 [90]
       KeHoachLayYKienPhanHoiCuaSVSapTotNghiapVeCLĐT_2022 09:06 07/04/2022 [142]
       Thong bao Bao ve khoa luan năm 2022 09:02 07/04/2022 [120]
       Kế hoạch khảo sát nội dung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lỗi và mục tiêu chiến lược của Nhà trường 09:00 07/04/2022 [94]
       TKB Tuần 36 (thực hiện từ 04-4-2022) from Phòng Đào tạo 16:01 01/04/2022 [3241]
       TKB T35 (thực hiện từ 28-3-2022) from Phòng Đào tạo 15:40 28/03/2022 [116]


 Tin mới nhất
 
 TB 669/TB-ĐHPVĐ V/v thu nhận hồ sơ cấp CCCD và xác thực tài khoản định danh điện tử
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 3, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/08/2022).From P.ĐT
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 2, năm học 2022-2023 (từ ngày 8/08/2022).From P.ĐT
 TKB HK1-2022-2022 các lớp VB2, ĐHLT: DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71
 Thông báo đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2021 - 2022
 TB SV đủ đk học tập học ky 1. nam học 2022-2023
 TB về việc kê khai giò NCKH 2021-2022
 Thong bao Kê khai giờ năm học 2021-2022
 Thong bao chuan bi HN CBVC 2022-2023
 TB triệu tập lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

 Tiêu điểm
 
 TB 669/TB-ĐHPVĐ V/v thu nhận hồ sơ cấp CCCD và xác thực tài khoản định danh điện tử
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 3, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/08/2022).From P.ĐT
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 2, năm học 2022-2023 (từ ngày 8/08/2022).From P.ĐT
 TKB HK1-2022-2022 các lớp VB2, ĐHLT: DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71
 Thông báo đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2021 - 2022
 TB SV đủ đk học tập học ky 1. nam học 2022-2023
 TB về việc kê khai giò NCKH 2021-2022
 Thong bao Kê khai giờ năm học 2021-2022
 Thong bao chuan bi HN CBVC 2022-2023
 TB triệu tập lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481