Thứ sáu, 01/03/2024    
Tìm kiếm:    

 Tin mới nhất
 
 TKB học kì II, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 19.02.2024)
 TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 25.12.2023)
 Quy định kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần
 TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 11.12.2023)
 TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 06.11.2023)
 Danh sách SV các học phần (học kì I, năm học 2023-2024)
 TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 02.10.2023)
 Chuẩn đầu ra CTĐT (cập nhật năm 2022)
 TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 25.9.2023)
 Mẫu bảng điểm học phần (mẫu 7, 8)
 THỜI KHÓA BIỂU
     TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 06.11.2023) 08:45 06/11/2023 [1220]

Tải TKB

 
Các tin khác liên quan :

      TKB học kì II, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 19.02.2024) 09:16 19/02/2024 [1230]


      TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 25.12.2023) 20:57 25/12/2023 [1220]


      TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 11.12.2023) 21:32 10/12/2023 [1218]


      TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 02.10.2023) 10:24 30/09/2023 [1221]


      TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 25.9.2023) 13:52 23/09/2023 [1219]


      TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 18.9.2023) 21:07 18/09/2023 [1221]


      TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 11.9.2023) 09:51 11/09/2023 [1219]


      TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 04.9.2023) 15:40 05/09/2023 [1221]


      TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 28.8.2023) 12:20 29/08/2023 [1220]


      TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 14.8.2023) 04:52 14/08/2023 [1221]


      TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 07.8.2023) 22:07 05/08/2023 [1219]


      TKB tuần 33 (từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2023) 07:44 13/03/2023 [1218]


      Thời biểu các lớp liên thông theo Nghị định 71 (từ 07.3.2022) 10:11 09/03/2022 [1218]


      TKB khoa SPXH (từ 13/12/2021) 23:11 12/12/2021 [1219]


      Thời khóa biểu khoa SP Xã hội HK II, năm học 2020-2021 (áp dụng từ ngày 22/3/2021) 10:18 22/03/2021 [1219]

       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 14/3/2021) 11:07 14/03/2021 [1219]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 22/02/2021) 09:58 21/02/2021 [1218]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 04/01/2021) 15:08 05/01/2021 [1219]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 14/12/2020) 15:34 13/12/2020 [1218]
       Thời khóa biểu ôn tập thi HK I cho SV Lào, năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 02/11/2020) 15:14 01/12/2020 [1219]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 16/11/2020) 14:08 16/11/2020 [1219]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 05/10/2020) 20:14 05/10/2020 [1220]
       Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 07,năm học 2020-2021 (từ 21/9/2020 đến 27/9/2020) 17:08 21/09/2020 [1220]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 21/9/2020) 17:02 21/09/2020 [1218]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 14/9/2020) 16:41 14/09/2020 [1220]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 07/9/2020) 20:28 05/09/2020 [1218]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2020 - 2021 (áp dụng từ ngày 31/8/2020) 08:00 31/08/2020 [1218]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 23/8/2020) 14:48 23/08/2020 [1218]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 17/8/2020) 07:25 17/08/2020 [1219]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ ngày 10/8/2020) 15:29 09/08/2020 [1219]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ ngày 03/8/2020) 04:36 02/08/2020 [1218]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2019 - 2020 (áp dụng từ ngày 20/7/2020) 08:32 20/07/2020 [1218]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ ngày 13/7/2020) 13:56 14/07/2020 [1218]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ ngày 06/7/2020) 06:46 08/07/2020 [1219]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ ngày 29/6/2020) 05:54 30/06/2020 [1218]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ ngày 22/6/2020) 21:01 22/06/2020 [1219]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ ngày 08/6/2020) 20:27 06/06/2020 [1219]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ ngày 01/6/2020) 02:48 01/06/2020 [1218]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ ngày 25/5/2020) 13:51 25/05/2020 [1218]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ ngày 18/5/2020) 03:24 17/05/2020 [1219]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ ngày 11/5/2020) 21:14 10/05/2020 [1219]
       Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ ngày 04/5/2020) 21:00 02/05/2020 [1219]
       Thời khóa biểu học trực tuyến (Áp dụng từ ngày 27/4/2020) 08:22 27/04/2020 [1220]
       Thời khóa biểu học trực tuyến (Áp dụng từ ngày 20/4/2020) 20:48 21/04/2020 [1220]
       Thời khóa biểu học trực tuyến (Áp dụng từ ngày 13/4/2020) 03:53 13/04/2020 [1220]
       Thời khóa biểu học trực tuyến (Áp dụng từ ngày 06/4/2020) 15:11 05/04/2020 [1219]


 Thông báo
 
 Mẫu kê khai công việc năm học 2019 - 2020
 Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2019
 Mẫu phiếu đánh giá, phân loại CBVC năm học 2018 - 2019
 Thư ngỏ của chi đoàn CBGV về việc tổ chức hoạt động Vui tết thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Hồng Sơn
 Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2019.
 Mẫu cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019
 Thông báo kê khai công việc thực hiện trong HK I (2018-2019)
 Thông báo họp mặt đầu năm Kỷ Hợi
 Bài thu hoạch học tập Nghị quyết TW 8, khóa XII (tham khảo)
 Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của đảng viên

 Tin quan trọng
 
 Chuẩn đầu ra CTĐT (cập nhật năm 2022)
 TKB học kì I, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 07.8.2023)
 Thông báo về việc đăng ký học phần học kì I, năm học 2023 - 2024
 Triết lý giáo dục của khoa Sư phạm Xã hội
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức buổi chia tay thầy Nguyễn Đăng Động về nghỉ hưu
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 đoàn viên ưu tú
 Mẫu kê khai công việc năm học 2019 - 2020
 Công đoàn khoa Sư phạm Xã hội tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức buổi chia tay thầy Lê Quang Hoạt về nghỉ hưu

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo về việc đăng ký học phần học kì I, năm học 2023 - 2024
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 24,năm học 2019-2020 (từ 30/12/2019 đến 05/01/2019)
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức Họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)
 Thư ngỏ của chi đoàn CBGV về việc tổ chức hoạt động Vui tết thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Hồng Sơn
 Công văn tuần 43 (từ 13/5 đến 19/5/2019)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 44,năm học 2018-2019 (từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2019.
 Hoạt động tình nguyện Đông ấm áp- xuân yêu thương 2019 của LCĐ SPXH tại Trường TH và THCS Ba Lế, Ba Tơ
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 21/01/2019)
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 14/01/2019)