Thứ ba, 26/03/2019    
Tìm kiếm:    

 Tin mới nhất
 
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 36,năm học 2018-2019 (từ 25/3/2019 đến 31/3/2019)
 Công văn tuần 35 (từ 18/3 đến 24/3/2019)
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 25/3/2019)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 35,năm học 2018-2019 (từ 18/3/2019 đến 24/3/2019)
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 18/3/2019)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 34,năm học 2018-2019 (từ 11/3/2019 đến 17/3/2019)
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 11/3/2019)
 Thông báo kê khai công việc thực hiện trong HK I (2018-2019)
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 04/3/2019)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 33,năm học 2018-2019 (từ 04/3/2019 đến 10/3/2019)
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     CƠ CẤU TỔ CHỨC 17:54 19/05/2011 [8995]

I. CHI BỘ
- Bí thư: Nguyễn Đăng Động
- Phó Bí thư: Bùi Văn Thanh
- Ủy viên: Huỳnh Thị Ngọc Kiều

II. LÃNH ĐẠO KHOA
- Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Đăng Động (phụ trách)
- Phó Trưởng khoa: ThS. Bùi Văn Thanh

III. TRỢ LÝ KHOA
- Trợ lý văn phòng: Lê Tô Diệu Thảo
- Trợ lý giáo vụ: ThS. Võ Hồng Thủy

IV. CÁC BỘ MÔN THUỘC KHOA

1. BỘ MÔN VĂN
Trưởng bộ môn: ThS. Bùi Văn Thanh

Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Điện thoại Thư điện tử
Bùi Văn Thanh 1976 Thạc sĩ Văn học 0977229323 bvthanh@pdu.edu.vn
Nguyễn Diên Xướng 1959 Tiến sĩ Văn học 0983713244 ndxuong@pdu.edu.vn
Huỳnh Thị Ngọc Kiều 1976 Thạc sĩ PP dạy học 0905773778 htnkieu@pdu.edu.vn
Lê Văn Mẫu 1973 Tiến sĩ Văn học 0913033539 lvmau@pdu.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Huệ 1966 Thạc sĩ Ngôn ngữ học 0984996883 nthhue@pdu.edu.vn
Phạm Thị Quyên 1988 Thạc sĩ Ngôn ngữ học 0979640098 ptquyen@pdu.edu.vn
Trần Thị Thu 1982 Thạc sĩ Văn học 0914570808 ttthu@pdu.edu.vn
Nguyễn Thị Mỹ Thuận 1986 Thạc sĩ Văn hóa học 01683378706 ntmthuan@pdu.edu.vn
Trần Thị Thúy Vy 1987 Thạc sĩ Văn học 0935060989 tttvy@pdu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Như Ý 1966 Tiến sĩ Văn học 0935174679 nnny@pdu.edu.vn
Võ Hồng Thủy 1984 Thạc sĩ Lịch sử 01266544541 vhthuy@pdu.edu.vn

 2. BỘ MÔN TÂM LÝ - GIÁO DỤC - CÔNG TÁC ĐỘI
Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Văn Kính

 

Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Điện thoại Thư điện tử
Nguyễn Văn Kính 1965 Thạc sĩ Tâm lý học 0973499407 nvkinh@pdu.edu.vn
Nguyễn Đăng Động 1960 Thạc sĩ Tâm lý học 0985550866 nddong@pdu.edu.vn
Nguyễn Lập 1972 Thạc sĩ Giáo dục học 0984884445 nlap@pdu.edu.vn
Lê Quang Hoạt 1962 Thạc sĩ Giáo dục học 0975551518 lqhoat@pdu.edu.vn
Trần Thị Kim Huệ 1982 Thạc sĩ Giáo dục học 0974633014 ttkhue@pdu.edu.vn
Bùi Văn Long 1959 Cử nhân Công tác Đội 0914217747 bvlong@pdu.edu.vn
Ngô Thị Kim Ngọc 1974 Thạc sĩ Tâm lý học 0907542669 ntkngoc@pdu.edu.vn
Nguyễn Hạnh Nhi 1977 Thạc sĩ Công tác Đội 0974424296 nhnhi@pdu.edu.vn
Võ Thị Thiều 1987 Thạc sĩ Tâm lý học 01682133775 vtthieu@pdu.edu.vn
Lê Tô Diệu Thảo   Cử nhân   0973025566 ltdthao@pdu.edu.vn

  3. BỘ MÔN NHẠC - HỌA
Trưởng bộ môn: CN. Phạm Tuy

Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Điện thoại Thư điện tử
Phạm Văn Cảm 1976 Cử nhân Âm nhạc 0905706806 pvcam@pdu.edu.vn
Lê Quang Trường Hải 1980 Thạc sĩ  Âm nhạc 0935855933 lqthai@pdu.edu.vn
Phạm Tuy 1961 Cử nhân Âm nhạc 0914026902 ptuy@pdu.edu.vn
Dương Thị Tùng Ly 1977 Thạc sĩ Âm nhạc 0905011328 dttly@pdu.edu.vn
Trương Thị Kim Nga 1968 Cử nhân Mỹ thuật 0905507907 ttknga@pdu.edu.vn
Lê Phan Yến Nhi 1982 Thạc sĩ Mỹ thuật 0919345143 lpynhi@pdu.edu.vn
Nguyễn Hữu Quang 1969 Cử nhân Mỹ thuật 0914690969 nhquang@pdu.edu.vn
Nguyễn Diên Thái 1973 Cử nhân Mỹ thuật 0974885783 ndthai@pdu.edu.vn
Võ Thanh Tùng 1969 Cử nhân Mỹ thuật 0974631711 vttung@pdu.edu.vn
Nguyễn Hữu Xuân 1964 Cử nhân Mỹ thuật 0984906109 nhxuan@pdu.edu.vn
Phạm Thanh Phú 1990 Thạc sĩ Âm nhạc 01202515715 ptphu@pdu.edu.vn

4. BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON
Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Thiện

Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Điện thoại Thư điện tử
Nguyễn Thị Thiện 1978 Thạc sĩ GD Mầm non 0984884864 ntthien@pdu.edu.vn
Bùi Thị Ánh Tuyết 1990 Cử nhân GD Mầm non 01222305767 btatuyet@pdu.edu.vn
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 1983 Cử nhân GD Mầm non 0987748468 ntndiep@pdu.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Hảo 1975 Thạc sĩ GD Mầm non 0984740937 ntthao@pdu.edu.vn
Cao Thị Lệ Huyền 1981 Thạc sĩ GD Mầm non 0978380180 ctlhuyen@pdu.edu.vn
Tôn Thị Minh Lý 1981 Cử nhân GD Mầm non 0985400828 ttmly@pdu.edu.vn
Đỗ Thị Tường Vi 1987 Thạc sĩ GD Mầm non 0935696549 dttvi@pdu.edu.vn

 5. BỘ MÔN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Hải

Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Điện thoại Thư điện tử
Nguyễn Thị Thu Biên 1982 Thạc sĩ QL Giáo dục 0914665152 nttbien@pdu.edu.vn
Nguyễn Thanh Hải 1975 Tiến sĩ QL Giáo dục 0905443707  nthai@pdu.edu.vn
 


 Thông báo
 
 Thông báo kê khai công việc thực hiện trong HK I (2018-2019)
 Thông báo họp mặt đầu năm Kỷ Hợi
 Bài thu hoạch học tập Nghị quyết TW 8, khóa XII (tham khảo)
 Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của đảng viên
 Mẫu thu hoạch học tập Nghị quyết TW 7 khóa XII (tham khảo)
 Mẫu kê khai công việc năm học 2017 - 2018. GV thực hiện kê khai theo mẫu và nộp về tổ bộ môn, hạn cuối 13/8/2018.
 Mẫu kế khai công việc HK I, năm học 2017-2018
 Hướng dẫn viết thu hoạch học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII
 Các thông báo mới (tuần 19) CBGV cần xem tại VP khoa
 Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2017

 Tin quan trọng
 
 Thông báo kê khai công việc thực hiện trong HK I (2018-2019)
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức buổi chia tay TS.Nguyễn Diên Xướng về nghỉ hưu
 Hoạt động tình nguyện Đông ấm áp- xuân yêu thương 2019 của LCĐ SPXH tại Trường TH và THCS Ba Lế, Ba Tơ
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 21/01/2019)
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2018-2019
 Liên chi đoàn Khoa Sư phạm Xã hội, Trường đại học Phạm Văn Đồng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2020.
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 17/9/2018)
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 10/9/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 7,năm học 2018-2019 (từ 03/9 đến 09/9/2018)
 Hai sinh viên ưu tú của khoa Sư phạm Xã hội được đứng vào hàng ngũ của Đảng

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Hoạt động tình nguyện Đông ấm áp- xuân yêu thương 2019 của LCĐ SPXH tại Trường TH và THCS Ba Lế, Ba Tơ
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 21/01/2019)
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 14/01/2019)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 7,năm học 2018-2019 (từ 03/9 đến 09/9/2018)
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 06/8/2018)
 Công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Sư phạm Xã hội
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức bảo vệ khóa luận năm học 2017-2018 cho sinh viên
 Mẫu kế khai công việc HK I, năm học 2017-2018
 Thời khóa biểu khoa SPXH HK II (2017-2018), áp dụng từ 27-11-2017
 Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2017