Thứ hai, 16/07/2018    
Tìm kiếm:    

 Tin mới nhất
 
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 52,năm học 2017-2018 (từ 09/7 đến 15/7/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 50,năm học 2017-2018 (từ 02/7 đến 08/7/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 48,năm học 2017-2018 (từ 18/6 đến 24/6/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 47,năm học 2017-2018 (từ 11/6 đến 17/6/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 46,năm học 2017-2018 (từ 04/6 đến 10/6/2018)
 Lịch tuần công tác thứ 45,năm học 2017-2018 (từ 28/5 đến 03/6/2018), khoa SP xã hội
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức bảo vệ khóa luận năm học 2017-2018 cho sinh viên
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 44,năm học 2017-2018 (từ 21/5 đến 27/5/2018)
 Mẫu kế khai công việc HK I, năm học 2017-2018
 Hướng dẫn viết thu hoạch học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     CƠ CẤU TỔ CHỨC 17:54 19/05/2011 [8162]

    BAN LÃNH ĐẠO KHOA:
   - PhóTrưởng khoa: GVC-ThS. Nguyễn Đăng Động
  
   TRỢ LÝ KHOA:
  
- Trợ lý hành chính: Lê Tô Diệu Thảo
   - Trợ lý giáo vụ: ThS. Đỗ Kim Dung

   CÁC BỘ MÔN:
   
1. Bộ môn Văn -Xã hội học
            Trưởng bộ môn : ThS. Bùi Văn Thanh

TT  Họ và tên Năm sinh  Học hàm
/học vị
Ngành

 Điện thoại

Di động Nhà riêng
1  Nguyễn Diên Xướng 1959  Tiến sĩ  Văn học  0983713244 3713244
2 Nguyễn Ngọc Như Ý 1966 Tiến sĩ  Văn học  0935174679  
3  Lê Văn Mẫu  1973  Tiến sĩ Văn học  01687317099  
4  Bùi Văn Thanh  1976  Thạc sĩ Văn học  0977229323  
5  Huỳnh T. Ngọc Kiều 1976  Thạc sĩ PP dạy học  0905773778  3828914
6  Đỗ Kim Dung 1980  Thạc sĩ Xã hội học  0905643439  3821045
7 Trần Thị Thu 1982 Thạc sĩ Văn học 0914570808  
8 Nguyễn T. Hồng Huệ 1966 Thạc sĩ Ngôn ngữ học 0984996883  
9 Nguyễn T. Mỹ Thuận 1986 Thạc sĩ Văn hóa học 01683378706  
10 Trần Thị Thúy Vy 1987 Thạc sĩ Văn học 0935060989  
11 Phạm Thị Quyên 1988 Thạc sĩ Ngôn ngữ học 0979640098  

    2. Bộ môn Lịch sử
      

T

 Họ và tên

Năm sinh

 Học hàm
/học vị

Ngành

 Điện thoại

Di động

Nhà riêng

1

Võ Hồng Thủy

1984

Thạc sĩ

 Lịch sử

01266544541

 

2

Bùi Thị Lệ Huyền

1987

Thạc sĩ

Lịch sử

0976071287

 


     3. Bộ môn Tâm lý - Giáo dục - Công tác Đội
            Trưởng bộ môn : GVC ThS Nguyễn Văn Kính

TT  Họ và tên  Năm sinh Học hàm
/học vị
 Ngành  Điện thoại
Di động Nhà riêng
1  Nguyễn Đăng Động  1960  GVC Th Sĩ  Tâm lý học 0985550866 3835136
2  Lê Quang Hoạt  1962  GVC Th.Sĩ  Giáo dục học 0975551518 3830661
3  Nguyễn Văn Kính  1965  GVC Th.Sĩ  Tâm lý học 0973499407 3852654
4  Ngô Kim Ngọc  1974  Thạc sĩ  Tâm lý học 0907542669 2470589
5  Nguyễn Lập  1972  Thạc sĩ  Tâm lý học 0984884445 3830588
6  Trần Thị Kim Huệ  1982  Thạc sĩ  Tâm lý học 0974633014 2279566
7 Võ Thị Thiều          1987 Thạc sĩ  Tâm lý học 01682133775  
8  Bùi Văn Long  1959  Cử nhân  Công tác Đội 0914217747 3824160
9  Nguyễn Hạnh Nhi          1977  Thạc sĩ  Công tác Đội 0974424296 3812299

    4. Bộ môn Nhạc - Họa
            Trưởng bộ môn: CN Phạm Tuy

TT  Họ và tên Năm sinh  Học hàm
/học vị
Ngành Điện thoại
Di động Nhà riêng
1  Phạm Tuy 1961  Cử nhân Âm nhạc 0914026902  3820341
2  Phạm Văn Cảm 1976  Cử nhân Âm nhạc 0905706806  
3  Lê Quang Trường Hải 1980  Thạc sĩ Âm nhạc 0935855933  
4  Dương Thị Tùng Ly 1977  Thạc sĩ Âm nhạc 0905011328  3841502
5  Nguyễn Hữu Xuân 1964  Cử nhân Mỹ thuật 0984906109  3810538
6  Trương Thị Kim Nga 1968  Cử nhân Mỹ thuật 0905507907  3830006
7  Nguyễn Hữu Quang 1969  Cử nhân  Mỹ thuật 0914690969  3819996
8  Võ Thanh Tùng 1969  Cử nhân  Mỹ thuật 0974631711  3819474
9  Nguyễn Diên Thái  1973  Cử nhân Mỹ thuật 0977917969  
10  Lê Phan Yến Nhi  1982  Thạc sĩ Mỹ thuật 0904418128

 3817730

11 Phạm Thanh Phú  1990 Thạc sĩ Âm nhạc 01202515715  

5. Bộ môn Quản lý giáo dục
            Trưởng bộ môn : TS. Nguyễn Thanh Hải

TT  Họ và tên Năm sinh  Học hàm
/học vị
Ngành Điện thoại
Di động Nhà riêng
1  Nguyễn Thị Thu Biên 1982  Thạc sĩ QL Giáo dục 0908918065  
2  Nguyễn Thanh Hải 1975  Thạc sĩ QL Giáo dục 0905443707  

 


 Thông báo
 
 Mẫu kế khai công việc HK I, năm học 2017-2018
 Hướng dẫn viết thu hoạch học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII
 Các thông báo mới (tuần 19) CBGV cần xem tại VP khoa
 Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2017
 Các thông báo mới (tuần 14) CBGV cần xem tại VP khoa
 Thông báo công việc cần thực hiện (tuần 11, từ ngày 02 đến ngày 08/10/2017)
 Mẫu phiếu đánh giá, phân loại cán bộ viên chức năm học 2016 - 2017
 Thông báo v/v khảo sát mức độ hài lòng về cơ sở vật chất
 Mẫu kiểm điểm ĐV theo NQ 04 và Kế hoạch học tập, làm theo tấm gương đạo đức HCM 2017
 Thông báo v/v kê khai công việc đã thực hiên năm học 2015-2016

 Tin quan trọng
 
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 50,năm học 2017-2018 (từ 02/7 đến 08/7/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 48,năm học 2017-2018 (từ 18/6 đến 24/6/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 47,năm học 2017-2018 (từ 11/6 đến 17/6/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 46,năm học 2017-2018 (từ 04/6 đến 10/6/2018)
 Lịch tuần công tác thứ 45,năm học 2017-2018 (từ 28/5 đến 03/6/2018), khoa SP xã hội
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức bảo vệ khóa luận năm học 2017-2018 cho sinh viên
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 44,năm học 2017-2018 (từ 21/5 đến 27/5/2018)
 Mẫu kế khai công việc HK I, năm học 2017-2018
 Hướng dẫn viết thu hoạch học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII
 Thời khóa biểu khoa SPXH HK II (2017-2018), áp dụng từ 08-01-2018

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức bảo vệ khóa luận năm học 2017-2018 cho sinh viên
 Mẫu kế khai công việc HK I, năm học 2017-2018
 Thời khóa biểu khoa SPXH HK II (2017-2018), áp dụng từ 27-11-2017
 Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2017
 Các thông báo mới (tuần 14) CBGV cần xem tại VP khoa
 Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 02-10-2017
 Thông báo công việc cần thực hiện (tuần 11, từ ngày 02 đến ngày 08/10/2017)
 Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 04-9-2017
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức Hội thảo về đổi mới PPDH
 Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 07-08-2017