Thứ bảy, 29/04/2017    
Tìm kiếm:    

 

 

 Tin mới nhất
 
 Thông báo v/v khảo sát mức độ hài lòng về cơ sở vật chất
 Mẫu kiểm điểm ĐV theo NQ 04 và Kế hoạch học tập, làm theo tấm gương đạo đức HCM 2017
 Thời khóa biểu HK II (2016-2017), khoa SPXH (áp dụng từ ngày 05-12-2016)
 ĐVTN LIÊN CHI SPXH THAM QUAN TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “NGHỀ ĐAN TRE VÀ DỆT CHIẾU CỦA CƯ DÂN QUẢNG NGÃI”
 Lịch thi môn riêng, HK I (2016-2017)
 Mẫu bảng điểm các lớp trong khoa (Năm học 2016-2017)
 Thời khóa biểu HK I (2016-2017), khoa SPXH (áp dụng từ ngày 12-9-2016)
 THỜI KHÓA BIỂU HOC KÌ I (2016-2017), Từ ngày 05/9/2016
 Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh năm 2014 Nguyễn Thị Bích Phượng được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng
 THỜI KHÓA BIỂU HOC KÌ I (2016-2017), Từ ngày 15/8/2016
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     CƠ CẤU TỔ CHỨC 17:54 19/05/2011 [6855]

    BAN LÃNH ĐẠO KHOA:
    -Trưởng khoa: GVC-TS. Nguyễn Diên Xướng
    -P.Trưởng khoa: GVC-ThS. Nguyễn Đăng Động
    -P.Trưởng khoa: CN Phạm Tuy

   CÁC TỔ BỘ MÔN:
   
1. Tổ Văn - Sử - Xã hội học
            Tổ trưởng : ThS. Bùi Văn Thanh

TT  Họ và tên Năm sinh  Học hàm
/học vị
Ngành

 Điện thoại

Di động Nhà riêng
1  Nguyễn Diên Xướng 1959  Tiến sĩ    0983713244 3713244
2 Nguyễn Ngọc Như Ý 1966 Tiến sĩ    0935174679  
3  Lê Văn Mẫu  1973  Tiến sĩ    01687317099  
4  Bùi Văn Thanh  1976  Thạc sĩ    0977229323  
5  Huỳnh T. Ngọc Kiều 1976  Thạc sĩ    0905773778  3828914
6  Đỗ Kim Dung 1980  Thạc sĩ    0905643439  3821045
7  Nguyễn Thị Thu Tâm 1977  Cử nhân    0986802677  3820341
8 Trần Thị Thu 1982 Thạc sĩ   0914570808  
9 Nguyễn T. Hồng Huệ 1966 Thạc sĩ   0984996883  
10 Nguyễn T. Mỹ Thuận 1986 Thạc sĩ   01683378706  
11 Trần Thị Thúy Vy 1987 Thạc sĩ   0935060989  
12 Phạm Thị Quyên 1988 Cử nhân   0979640098  

    2. Tổ Lịch sử
               Tổ trưởng: TS. Nguyễn Văn Hưng

T

 Họ và tên

Năm sinh

 Học hàm
/học vị

Ngành

 Điện thoại

Di động

Nhà riêng

1

 Nguyễn Văn Hưng

1974

 Tiến sĩ

 

 0984884678

 

2

 Phạm Bá Huỳnh

 1957

 Cử nhân

 

 0977224774

 3830321

3

Võ Hồng Thủy

1984

Thạc sĩ

 

01266544541

 

4

Bùi Thị Lệ Huyền

1987

Thạc sĩ

 

0976071287

 


     3. Tổ Tâm lý - Giáo dục - Công tác Đội
            Tổ trưởng : GVC ThS Nguyễn Văn Kính

TT  Họ và tên  Năm sinh Học hàm
/học vị
 Ngành  Điện thoại
Di động Nhà riêng
1  Nguyễn Đăng Động  1960  GVC Th Sĩ   0985550866 3835136
2  Lê Quang Hoạt  1962  GVC Th.Sĩ   0975551518 3830661
3  Nguyễn Văn Kính  1965  GVC Th.Sĩ   0973499407 3852654
4  Ngô Kim Ngọc  1974  Thạc sĩ   0907542669 2470589
5  Nguyễn Lập    Thạc sĩ   0984884445 3830588
6  Trần Thị Kim Huệ  1982  Thạc sĩ   0974633014 2279566
7 Võ Thị Thiều          1987 Thạc sĩ   01682133775  
8  Bùi Văn Long    Cử nhân   0914217747 3824160
9  Nguyễn Hạnh Nhi          1977  Cử nhân   0974424296 3812299

    4. Tổ Nhạc - Họa
            Tổ trưởng : CN Phạm Tuy

TT  Họ và tên Năm sinh  Học hàm
/học vị
Ngành Điện thoại
Di động Nhà riêng
1  Phạm Tuy 1961  Cử nhân   0914026902  3820341
2  Đỗ Tất Đan 1962  Cử nhân   0913470390  3821407
3  Phạm Văn Cảm 1976  Cử nhân   0905706806  
4  Lê Quang Trường Hải 1980  Thạc sĩ   0935855933  
5  Dương Thị Tùng Ly 1977  Thạc sĩ   0905011328  3841502
6  Nguyễn Hữu Xuân    Cử nhân   0984906109  3810538
7  Trương Thị Kim Nga 1968  Cử nhân   0905507907  3830006
8  Nguyễn Hữu Quang    Cử nhân   0914690969  3819996
9  Võ Thanh Tùng 1969  Cử nhân   0974631711  3819474
10  Nguyễn Diên Thái  1973  Cử nhân   0977917969  
11  Lê Phan Yến Nhi    Thạc sĩ   0904418128

 3817730

12 Phạm Thanh Phú   Thạc sĩ      

5. Tổ Quản lý giáo dục
            Tổ trưởng : ThS. Nguyễn Thanh Hải

TT  Họ và tên Năm sinh  Học hàm
/học vị
Ngành Điện thoại
Di động Nhà riêng
1  Nguyễn Thị Thu Biên 1982  Thạc sĩ   0908918065  
2  Nguyễn Thanh Hải 1975  Thạc sĩ   0905443707  

 


 Thông báo
 
 Thông báo v/v khảo sát mức độ hài lòng về cơ sở vật chất
 Mẫu kiểm điểm ĐV theo NQ 04 và Kế hoạch học tập, làm theo tấm gương đạo đức HCM 2017
 Thông báo v/v kê khai công việc đã thực hiên năm học 2015-2016
 Mẫu phiếu đánh giá,phân loại CB viên chức 2016
 Thông báo v/v nộp đề thi các lớp ĐH K 12, 14; CĐ K 14
 Mẫu đăng ký giao ước thi đua
 Thông báo v/v họp đánh giá CBCC và xét thi đua năm học 2014-2015
 Thông báo kê khai công việc thực hiện năm học 2014 - 2015
 Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
 Thông báo V/v Tham gia thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

 Tin quan trọng
 
 Thông báo v/v khảo sát mức độ hài lòng về cơ sở vật chất
 Mẫu kiểm điểm ĐV theo NQ 04 và Kế hoạch học tập, làm theo tấm gương đạo đức HCM 2017
 Thời khóa biểu HK II (2016-2017), khoa SPXH (áp dụng từ ngày 05-12-2016)
 ĐVTN LIÊN CHI SPXH THAM QUAN TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “NGHỀ ĐAN TRE VÀ DỆT CHIẾU CỦA CƯ DÂN QUẢNG NGÃI”
 Lịch thi môn riêng, HK I (2016-2017)
 Mẫu bảng điểm các lớp trong khoa (Năm học 2016-2017)
 Thời khóa biểu HK I (2016-2017), khoa SPXH (áp dụng từ ngày 12-9-2016)
 THỜI KHÓA BIỂU HOC KÌ I (2016-2017), Từ ngày 05/9/2016
 Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh năm 2014 Nguyễn Thị Bích Phượng được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng
 THỜI KHÓA BIỂU HOC KÌ I (2016-2017), Từ ngày 15/8/2016

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo v/v khảo sát mức độ hài lòng về cơ sở vật chất
 Mẫu kiểm điểm ĐV theo NQ 04 và Kế hoạch học tập, làm theo tấm gương đạo đức HCM 2017
 Thời khóa biểu HK II (2016-2017), khoa SPXH (áp dụng từ ngày 05-12-2016)
 THỜI KHÓA BIỂU HOC KÌ I (2016-2017), Từ ngày 05/9/2016
 THỜI KHÓA BIỂU HOC KÌ I (2016-2017), Từ ngày 15/8/2016
 Thành lập bộ môn Lịch sử thuộc khoa Sư phạm Xã hội
 ĐVTN LIÊN CHI ĐOÀN SP XÃ HỘI GIAO LƯU VỚI ĐOÀN THỰC TẾ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG ĐHSP ĐÀ NẴNG
 CHI ĐOÀN CBGV KHOA SP XÃ HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHIA SẺ KINH NGHIỆM HỌC TỐT CHO HSSV
 Mẫu đăng ký giao ước thi đua
 Thông báo V/v Tham gia thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh