Thứ sáu, 19/07/2019    
Tìm kiếm:    

 Tin mới nhất
 
 Công văn tuần 49, 50, 51
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 52,năm học 2018-2019 (từ 15/7/2019 đến 21/7/2019)
 Thông báo kê khai công việc thực hiện trong năm học 2018-2019
 Thông báo v/v góp ý Dự thảo Triết lý giáo dục của trường
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 51,năm học 2018-2019 (từ 08/7/2019 đến 14/7/2019)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 48,năm học 2018-2019 (từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
 Công văn tuần 46 (từ 03/6 đến 10/6/2019)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 47,năm học 2018-2019 (từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 46,năm học 2018-2019 (từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)
 Công văn tuần 45 (từ 27/5 đến 02/6/2019)
 THÔNG BÁO KHOA
     Thông báo kê khai công việc thực hiện trong năm học 2018-2019 03:30 13/07/2019 [42]

       UBND TỈNH QUẢNG NGÃI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 882/TB-ĐHPVĐ                                                         Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2018-2019

 

                             Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc trường.

          Ngày 09 tháng 4 năm 2019, Nhà trường đã có Thông báo số 480/TB-ĐHPVĐ  về kết thúc năm học và các công việc có liên quan, trong đó có nội dung thực hiện tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2018-2019. Nay Trường hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối tượng và nội dung kê khai:

1.1. Đối tượng:

Tất cả cán bộ, giáo viên đang công tác tại trường có tham gia các công việc chuyên môn quy chuẩn trong 2 học kỳ chính và học kỳ hè của năm học 2018-2019 (giảng dạy, ra đề thi, coi thi, chấm thi, công tác kiêm nhiệm chính quyền, đoàn thể....)

Lưu ý:  Việc tính và quy đổi giờ chuẩn thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường hiện hành (theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHPVĐ ngày 05 tháng 6 năm 2019 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Thông báo số 1521/TB-ĐHPVĐ ngày 20/12/2018 về việc phân công công việc chuyên môn đảm bảo giờ quy chuẩn cho cán bộ giảng dạy áp dụng từ năm học 2018- 2019).

1.2. Nội dung kê khai:

- Các công việc chuyên môn quy chuẩn và các công việc kiêm nhiệm được tính quy đổi.

- Khung thời gian tính khối lượng công việc chuyên môn quy chuẩn trong năm học 2018-2019:

+ Đối với các lớp Liên thông chính quy, Liên thông vừa làm vừa học, Văn bằng 2 chỉ kê khai việc thực hiện đối với các học kỳ đã thực hiện hoàn chỉnh tính đến trước ngày 27/7/2019).

+ Đối với các lớp chính quy tập trung: Kê khai đến hết ngày 03 tháng 8 năm 2019 (hoàn thành việc tổ chức dạy học học kỳ hè).

- Không kê khai các công việc thực hiện đã được thanh toán trực tiếp trong năm học.

- Khi nộp hồ sơ phải nộp kèm theo Sổ lên lớp hàng ngày.

2. Quy trình và thời gian thực hiện:

2.1. Các đơn vị:

- Tổ chức cho các cá nhân kê khai (mẫu 1),

- Rà soát, lập bảng kê khai tổng hợp (mẫu 2).

(Mẫu 1 và mẫu 2 tải từ website của trường kèm thông báo này).

2.2. Hồ sơ và hình thức gửi về trường

- Hồ sơ gửi về phòng Đào tạo gồm:

+ Bảng kê khai cá nhân của cán bộ giáo viên (các cá nhân kê khai nộp cho đơn vị quản lý để kiểm tra xác nhận).

+ Bảng tổng hợp của đơn vị.

- Hình thức gửi (gửi theo đơn vị):

+ Văn bản bằng giấy (gửi trực tiếp cho ông Lê Văn Tương - phòng Đào tạo).

+ File Bảng tổng hợp gửi qua email: phongdaotao@pdu.edu.vn.

2.3. Thời hạn: Hồ sơ gửi đến hết ngày 16/8/2019.

3. Trách nhiệm của các đơn vị:

- Cá nhân và lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những kê khai và xác nhận của đơn vị mình.

- Phòng Đào tạo tổng hợp tính giờ trên cơ sở kê khai của các đơn vị.

Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công việc nói trên. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc phát sinh, phản ảnh ngay với trường (qua phòng Đào tạo) để có hướng xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 - Như trên;

 - HT, các PHT;

 - Lưu: VT, ĐT.

Tải mẫu kê khai.

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo v/v góp ý Dự thảo Triết lý giáo dục của trường 06:24 10/07/2019 [21]


      Danh sách CBGV làm nhiệm vụ trong kỳ thi THPT 2019 20:24 28/03/2019 [341]


      Thông báo kê khai công việc thực hiện trong HK I (2018-2019) 11:36 09/03/2019 [207]


      Thông báo họp mặt đầu năm Kỷ Hợi 07:07 10/02/2019 [237]


      Mẫu kê khai công việc năm học 2017 - 2018. GV thực hiện kê khai theo mẫu và nộp về tổ bộ môn, hạn cuối 13/8/2018. 05:52 27/07/2018 [704]


      Mẫu kế khai công việc HK I, năm học 2017-2018 11:25 23/04/2018 [596]


      Hướng dẫn viết thu hoạch học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII 06:36 26/03/2018 [594]


      Các thông báo mới (tuần 19) CBGV cần xem tại VP khoa 04:52 28/11/2017 [952]


      Các thông báo mới (tuần 16) CBGV cần xem tại VP khoa 09:30 06/11/2017 [674]


      Các thông báo mới (tuần 14) CBGV cần xem tại VP khoa 20:34 22/10/2017 [670]


      Thông báo công việc cần thực hiện (tuần 11, từ ngày 02 đến ngày 08/10/2017) 05:09 02/10/2017 [668]


      Thông báo v/v khảo sát mức độ hài lòng về cơ sở vật chất 09:40 11/01/2017 [1293]


      Thông báo v/v kê khai công việc đã thực hiên năm học 2015-2016 11:04 05/08/2016 [1586]


      Thông báo v/v nộp đề thi các lớp ĐH K 12, 14; CĐ K 14 10:34 13/04/2016 [1436]


      Thông báo v/v họp đánh giá CBCC và xét thi đua năm học 2014-2015 17:49 14/07/2015 [2411]

       Thông báo kê khai công việc thực hiện năm học 2014 - 2015 15:06 15/06/2015 [2043]
       Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 09:59 25/03/2015 [73321]
       Thông báo V/v Tham gia thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 13:57 12/03/2015 [4982]
       Thông báo kê khai công việc thực hiện học kì I năm học 2014 - 2015 14:50 03/03/2015 [2153]
       Mẫu Đăng kí giao ước thi đua năm học 2014-2015 10:37 18/08/2014 [6974]
       Mẫu Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 14:03 15/04/2014 [169526]
       Đăng ký tiết mục văn nghệ cho CLB Văn học dân gian 19:34 23/12/2012 [3439]
       Kế hoạch tổ chức ngày NGVN 20-11 của khoa 10:31 15/11/2011 [3856]


 Thông báo
 
 Thư ngỏ của chi đoàn CBGV về việc tổ chức hoạt động Vui tết thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Hồng Sơn
 Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2019.
 Mẫu cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019
 Thông báo kê khai công việc thực hiện trong HK I (2018-2019)
 Thông báo họp mặt đầu năm Kỷ Hợi
 Bài thu hoạch học tập Nghị quyết TW 8, khóa XII (tham khảo)
 Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của đảng viên
 Mẫu thu hoạch học tập Nghị quyết TW 7 khóa XII (tham khảo)
 Mẫu kê khai công việc năm học 2017 - 2018. GV thực hiện kê khai theo mẫu và nộp về tổ bộ môn, hạn cuối 13/8/2018.
 Mẫu kế khai công việc HK I, năm học 2017-2018

 Tin quan trọng
 
 Thông báo kê khai công việc thực hiện trong năm học 2018-2019
 Thông báo v/v góp ý Dự thảo Triết lý giáo dục của trường
 Thư ngỏ của chi đoàn CBGV về việc tổ chức hoạt động Vui tết thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Hồng Sơn
 Công văn tuần 43 (từ 13/5 đến 19/5/2019)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 44,năm học 2018-2019 (từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2019.
 Mẫu cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019
 Thông báo kê khai công việc thực hiện trong HK I (2018-2019)
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức buổi chia tay TS.Nguyễn Diên Xướng về nghỉ hưu
 Hoạt động tình nguyện Đông ấm áp- xuân yêu thương 2019 của LCĐ SPXH tại Trường TH và THCS Ba Lế, Ba Tơ

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thư ngỏ của chi đoàn CBGV về việc tổ chức hoạt động Vui tết thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Hồng Sơn
 Công văn tuần 43 (từ 13/5 đến 19/5/2019)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 44,năm học 2018-2019 (từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2019.
 Hoạt động tình nguyện Đông ấm áp- xuân yêu thương 2019 của LCĐ SPXH tại Trường TH và THCS Ba Lế, Ba Tơ
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 21/01/2019)
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK II, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 14/01/2019)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 7,năm học 2018-2019 (từ 03/9 đến 09/9/2018)
 Thời khóa biểu khoa Sư phạm Xã hội HK I, năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ ngày 06/8/2018)
 Công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Sư phạm Xã hội