Thứ ba, 11/05/2021    
Tìm kiếm:    

 Tin mới nhất
 
 Ngày hội Sáng tạo trẻ năm 2019 và hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt”
 Mô hình 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hỗ trợ từ 01 đến 02 sinh viên trong quá trình phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
 ĐOÀN VIÊN LIÊN CHI ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM XÃ HỘI THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN ĐÔNG ẤM ÁP- XUÂN YÊU THƯƠNGTẠI TRƯỜNG TH VÀ THCS BA LẾ, HUYỆN BA TƠ NĂM 2019
 Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động Câu lạc bộ tiếng Anh và Khởi nghiệp Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Cuộc thi “Hùng biện và hát Tiếng Anh” năm học 2018-2019.
 Đoàn Thanh niên Trường tổ chức bế mạc và trao Giải bóng đá, bóng chuyền truyền thống HSSV lần thứ 11 năm 2018.
 Thông báo cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên Phòng và Đáp án
 Đoàn trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức hiến máu tình nguyện đột xuất năm 2018
 Thông báo về việc đánh giá, phân loại và xếp loại Liên chi đoàn năm học 2018-2019
 Chương trình năm học 2018-2019

LINK PHÁT THANH HSV PDU 20/11

Hội SV tặng hoa Tri ân 20.11

PHÁT THANH HSV 20/11

PHÁT THANH SỐ 02 

 ĐỀ ÁN
     Đề án xây dựng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Phạm Văn Đồng nhiệm kỳ 2016-2018 14:25 08/11/2016 [3814]
  
      BCH Đoàn trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ nhà trường. Để đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh niên thời kỳ mới, việc xây dựng BCH Đoàn trường phải đảm bảo tính khoa học, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đúng điều lệ Đoàn. Từ yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn trong thời gian tới, trên cơ sở kinh nghiệm hoạt động của Đoàn trường trong thời gian qua, BCH Đoàn truờng xây dựng đề án BCH Đoàn trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 - 2018 như sau:

  1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG :

1.1 Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường Đại học Phạm Văn Đồng; sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Đảng uỷ trường Đại học Phạm Văn Đồng.

1.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp trường; yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động, các chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh niên của trường thời kì mới.

1.3. Xuất phát từ kinh nghiệm của việc xây dựng và kết quả hoạt động của BCH đoàn trường nhiệm kỳ 2013 - 2016.

2. TIÊU CHUẨN UV BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG NHIỆM KỲ ( 2016-2018):

 2.1. Có lập trường chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường Xã hội chủ nghĩa, quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

2.2. Có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỉ luật, trung thực lành mạnh, gương mẫu; không cơ hội, cá nhân chủ nghĩa; có bản lĩnh đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

2.3. Có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định của BCH Đoàn trường và khả năng tổ chức, thực hiện có hiệu quả. Có phương pháp công tác sâu sát cơ sở, hiểu được nguyện vọng và tâm tư của của đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.

2.4. Có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh niên từ thực tiễn phong trào thanh niên, gắn bó với Đoàn viên thanh niên, được cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở  đơn vị tín nhiệm.

2.5. Có độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi.

3. CƠ CẤU VÀ SỐ LƯỢNG BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG NHIỆM KỲ( 2016-2018)

3.1. Cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn trường:

Ban Chấp hành Đoàn trường phải bảo đảm hợp lý giữa các cơ cấu:

- Cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi.

- Đảm bảo tính kế thừa giữa Ủy viên Ban Chấp hành được tái cử và Ủy viên Ban Chấp hành mới.

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ chủ chốt.

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ, đoàn viên thuộc các đối tượng: cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên.

- Một số tỷ lệ trong Ban Chấp hành cần đảm bảo:

+ Tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành ít nhất 25%, trong Ban Thường vụ ít nhất 15%.

+ Thường trực Đoàn trường có cán bộ nữ.

3.2. Số lượng Ban chấp hành Đoàn trường:

Số lượng UVBCH Đoàn trường đại học Phạm Văn Đồng nhiệm kỳ 2016-2018 gồm 21 đồng chí. Số lượng giới thiệu là 24 đồng chí.

Cụ thể:

- Cán bộ chủ chốt của đoàn trường: 3 đ/c

- Chi đoàn CBGV: 2 đ/c

- Liên chi đoàn SPTN: 3đ/c (02 CBGV, 01 S/v)

- Liên chi đoàn SPXH: 3đ/c (02 CBGV, 01 S/v)

- Liên chi đoàn CNTT: 2đ/c (01 CBGV, 01S/v)

- Liên chi đoàn KTCN: 3đ/c (02 CBGV, 01 S/v)

- Liên chi đoàn Cơ bản: 3đ/c (02 CBGV, 01 S/v)

- Liên chi đoàn Kinh Tế: 2đ/c (01 CBGV, 01 S/v)

- Liên chi đoàn Ngoại ngữ: 2 đ/c (01 CBGV, 01 S/v)

- Hội sinh viên: 1 S/v.

3.3 Số lượng BTV Đoàn trường:

 Ban thường vụ đoàn trường gồm 7 đồng chí trong đó: 01 Bí thư, 02 Phó bí thư và 4 ủy viên.

4. QUY TRÌNH CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG:

4.1 Thống nhất đề án xây dựng BCH  Đoàn trường trong BTV, BCH xin ý kiến của Đảng uỷ, Ban tổ chức Tỉnh Đoàn, BTV Tỉnh Đoàn.

4.2 Tổ chức lấy ý kiến nhân sự tham gia BCH:

 - Các tổ chức trực thuộc đoàn trường, Hội sinh viên: thống nhất giới thiệu số lượng cán bộ đoàn ở đơn vị mình tham gia vào BCH Đoàn trường nhiệm kỳ (2016 - 2018) như mục 3.1 và 3.2 của đề án, lập danh sách trích ngang có ý kiến của cấp uỷ cùng cấp và gửi về văn phòng đoàn trường, thời gian chậm nhất là ngày 07 tháng 11 năm 2016.

- Tại Đoàn trường

Họp BTV để giới thiệu nhân sự cán bộ chủ chốt tham gia BCH Đoàn trường nhiệm kỳ (2016-2018).

4.3. Tiểu ban nhân sự tổng hợp danh sách trích ngang nhân sự được giới thiệu tham gia BCH Đoàn ngày 10 tháng 11 năm 2016 trình Hội nghị BTV, BCH Đoàn trường chốt danh sách dự kiến bầu BCH Đoàn trường để báo cáo và xin ý kiến của thường trực Tỉnh Đoàn và Đảng uỷ nhà trường.

 


 Tin mới nhất
 
 Ngày hội Sáng tạo trẻ năm 2019 và hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt”
 Mô hình 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hỗ trợ từ 01 đến 02 sinh viên trong quá trình phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
 ĐOÀN VIÊN LIÊN CHI ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM XÃ HỘI THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN ĐÔNG ẤM ÁP- XUÂN YÊU THƯƠNGTẠI TRƯỜNG TH VÀ THCS BA LẾ, HUYỆN BA TƠ NĂM 2019
 Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động Câu lạc bộ tiếng Anh và Khởi nghiệp Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Cuộc thi “Hùng biện và hát Tiếng Anh” năm học 2018-2019.
 Đoàn Thanh niên Trường tổ chức bế mạc và trao Giải bóng đá, bóng chuyền truyền thống HSSV lần thứ 11 năm 2018.
 Thông báo cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên Phòng và Đáp án
 Đoàn trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức hiến máu tình nguyện đột xuất năm 2018
 Thông báo về việc đánh giá, phân loại và xếp loại Liên chi đoàn năm học 2018-2019
 Chương trình năm học 2018-2019

 LIÊN KẾT WEB

Fanpage Đoàn TN-Hội Sinh viên

 

 

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

 

ĐOÀN TN-HỘI SV TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

VP ĐOÀN: 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP. QUẢNG NGÃI

VP HỘI: 986 QUANG TRUNG, TP. QUẢNG NGÃI